Aktuality ze sboru (a okolí)

Slovo na doma

Milí přátelé, na stránkách https://soundcloud.com/user-41012488 najdete každý den stručný vzkaz některého faráře či farářky. Vzkazy (krátké úvahy a kázání)… detail

Bůh je můj kouč, když jsem s ním, nestrádám. Nehroutím se ani v těžkých chvílích, vždyť vím, že jsi mi nablízku a že mě provází tvá dobrota a milosrdenství,… detail

Výroční sborové shromáždění

Každoroční jednání o životě sboru a jeho hospodaření, se bude konat v náhradním termínu, který dnes ještě neznáme (původně plánované na 29. března). detail

Sborový výlet

16. 5. 20 v 8:00 – 19:00
Sborový výlet Dašovský mlýn a Třebíč
Počet příloh: 1 detail