Rozvrh úloh bohoslužeb pro děti ("nedělní školy")

Poznámka: Materiály k přípravě pro učitele nedělních škol naleznete pod odkazy u jednotlivých témat.

Téma pro nejbližší neděli:

datum téma biblický oddíl
25. 6. 2017 Zaslíbení mesiáše Izajáš 61

...a co už bylo:

datum téma biblický oddíl
4. 9. 2016 Nový začátek se Samuelem 1 Samuelova 1
11. 9. 2016 Samuel slyší 1 Samuelova 2:12 - 3:21
18. 9. 2016 Izrael ztrácí truhlu smlouvy 1 Samuelova 4:1 - 6:16
25. 9. 2016 Pamatujme, Bůh nám pomohl (Eben Ezer — kámen pomoci) 1 Samuelova 7
2. 10. 2016 O prvním království a prvním králi 1 Samuelova 8
1 Samuelova 10:17-27
9. 10. 2016 Saul králem 1 Samuelova 11
16. 10. 2016 Proč a jak Saulovo kralování skončilo 1 Samuelova 13
1 Samuelova 15
23. 10. 2016 Nový král 1 Samuelova 16
30. 10. 2016 Lidi na lidi jsou jako saně? 1 Samuelova 17
6. 11. 2016 Hospodin je s tebou – a co na to já? 1 Samuelova 18:1 - 20:42
13. 11. 2016 Boží bojovník David 1 Samuelova 22:1-5
1 Samuelova 24
1 Samuelova 26
20. 11. 2016 David? Nábal? Abígajil! 1 Samuelova 25:1-42
27. 11. 2016 Davidova vina a pokání 2 Samuelova 11
2 Samuelova 12:1-25
4. 12. 2016 Smutný vítěz David 2 Samuelova 15:1 - 19:44
11. 12. 2016 Šalomounova prosba „Moudrost mi, Pane, dávej“ 1 Královská 2:1 - 3:46
18. 12. 2016 Stavba a posvěcení chrámu 1 Královská 6:11-13
1 Královská 8:10-61
8. 1. 2017 Království se rozděluje 1 Královská 11:11-13
15. 1. 2017 Elijáš a vdova 1 Královská 16:29-34
1 Královská 17:1-24
22. 1. 2017 Prorok Božího přátelství 1 Královská 18:1-46
29. 1. 2017 Prorokovy deprese a Boží tichý hlas 1 Královská 19
5. 2. 2017 Nábot a Achab 1 Královská 21 - 22
1 Královská 20
12. 2. 2017 Nanebevzetí Elijáše a pověření Elíši 2 Královská 2:1-15
19. 2. 2017 Elíša: vzkříšení mládenečka 2 Královská 4:8-37
26. 2. 2017 Elíša zachraňuje od smrti v době hladu 2 Královská 4:38-44
5. 3. 2017 Uzdravení Naamana Syrského 2 Královská 5:1-19
1 Královská 19:1-14
12. 3. 2017 Přemožení Aramejců 2 Královská 6:8-23
19. 3. 2017 Jonášův útěk a návrat Jonáš 1 - 4
26. 3. 2017 Odéd: o milosrdných Samařanech 1 Paralipomenon 28:1-15
2. 4. 2017 Chizkijáš: Důvěra proti chvástání 2 Královská 18 - 19
9. 4. 2017 Obnova za časů krále Jóšijáše 2 Královská 22 - 23
23. 4. 2017 Jeremjáš a konec Chrámu Jeremjáš 18:1-12
Jeremjáš 7:1-15
30. 4. 2017 Jeremjáš: uprostřed zkázy naděje Jeremjáš 32
Jeremjáš 52:1-13
7. 5. 2017 Otevřu vaše hroby Ezechiel 37:1-14
Jan 20:19-23
Žalmy 85
14. 5. 2017 Daniel a jeho přátelé Daniel 1
Daniel 6
21. 5. 2017 Judští mládenci v ohnivé peci Daniel 3:1-30
28. 5. 2017 Vidění krále Belšasara Daniel 5:1-30
4. 6. 2017 Rozhodnutí královny Ester Ester 4:1-17
11. 6. 2017 Návrat ze zajetí a stavba chrámu Ezdráš 1
Ezdráš 3 - 4
Ezdráš 6:15-22
18. 6. 2017 Obnova Jeruzaléma Nehemjáš 1 - 2
Nehemjáš 4:1-11
Nehemjáš 8:1-3

Původní zdroj dat: e-cirkev.cz