Rozvrh úloh bohoslužeb pro děti ("nedělní školy")

Poznámka: Materiály k přípravě pro učitele nedělních škol naleznete pod odkazy u jednotlivých témat.

Téma pro nejbližší neděli:

datum téma biblický oddíl
26. 5. 2024 Judští mládenci v ohnivé peci Daniel 3,1–30

... pak bude následovat:

datum téma biblický oddíl
2. 6. 2024 Vidění krále Belšasara Daniel 5,1–30
9. 6. 2024 Rozhodnutí královny Ester Ester 4,1–17
16. 6. 2024 Návrat ze zajetí a stavba chrámu Ezdráš 1
Ezdráš 3–4
Ezdráš 6,15–22
23. 6. 2024 Obnova Jeruzaléma Nehemjáš 1–2
Nehemjáš 4,1–11
Nehemjáš 8,1–3
30. 6. 2024 Zaslíbení mesiáše Izajáš 61

...a co už bylo:

datum téma biblický oddíl
19. 5. 2024 Daniel a jeho přátelé Daniel 1
Daniel 6
12. 5. 2024 Otevřu vaše hroby Ezechiel 37,1–14
Jan 20,19–23
Žalmy 85
5. 5. 2024 Jeremjáš: uprostřed zkázy naděje Jeremjáš 32
Jeremjáš 52,1–13
28. 4. 2024 Jeremjáš a konec Chrámu Jeremjáš 18,1–12
Jeremjáš 7,1–15
21. 4. 2024 Obnova za časů krále Jóšijáše 2 Královská 22–23
14. 4. 2024 Chizkijáš: Důvěra proti chvástání 2 Královská 18–19
7. 4. 2024 Odéd: o milosrdných Samařanech 1 Paralipomenon 28,1–15
24. 3. 2024 Jonášův útěk a návrat Jonáš 1–4
17. 3. 2024 Přemožení Aramejců 2 Královská 6,8–23
10. 3. 2024 Uzdravení Naamana Syrského 2 Královská 5,1–19
1 Královská 19,1–14
3. 3. 2024 Elíša zachraňuje od smrti v době hladu 2 Královská 4,38–44
25. 2. 2024 Elíša: vzkříšení mládenečka 2 Královská 4,8–37
18. 2. 2024 Nanebevzetí Elijáše a pověření Elíši 2 Královská 2,1–15
11. 2. 2024 Nábot a Achab 1 Královská 21–22
1 Královská 20
4. 2. 2024 Prorokovy deprese a Boží tichý hlas 1 Královská 19
28. 1. 2024 Prorok Božího přátelství 1 Královská 18,1–46
21. 1. 2024 Elijáš a vdova 1 Královská 16,29–34
1 Královská 17,1–24
14. 1. 2024 Království se rozděluje 1 Královská 11,11–13
7. 1. 2024 Stavba a posvěcení chrámu 1 Královská 6,11–13
1 Královská 8,10–61
10. 12. 2023 Šalomounova prosba „Moudrost mi, Pane, dávej“ 1 Královská 2,1–3,46
3. 12. 2023 Smutný vítěz David 2 Samuelova 15,1–19,44
26. 11. 2023 Davidova vina a pokání 2 Samuelova 11
2 Samuelova 12,1–25
19. 11. 2023 David? Nábal? Abígajil! 1 Samuelova 25,1–42
12. 11. 2023 Boží bojovník David 1 Samuelova 22,1–5
1 Samuelova 24
1 Samuelova 26
5. 11. 2023 Hospodin je s tebou – a co na to já? 1 Samuelova 18,1–20,42
29. 10. 2023 Lidi na lidi jsou jako saně? 1 Samuelova 17
22. 10. 2023 Nový král 1 Samuelova 16
15. 10. 2023 Proč a jak Saulovo kralování skončilo 1 Samuelova 13
1 Samuelova 15
8. 10. 2023 Saul králem 1 Samuelova 11
1. 10. 2023 O prvním království a prvním králi 1 Samuelova 8
1 Samuelova 10,17–27
24. 9. 2023 Pamatujme, Bůh nám pomohl (Eben Ezer — kámen pomoci) 1 Samuelova 7
17. 9. 2023 Izrael ztrácí truhlu smlouvy 1 Samuelova 4,1–6,16
10. 9. 2023 Samuel slyší 1 Samuelova 2,12–3,21
3. 9. 2023 Nový začátek se Samuelem 1 Samuelova 1