Rozvrh úloh bohoslužeb pro děti ("nedělní školy")

Poznámka: Materiály k přípravě pro učitele nedělních škol naleznete pod odkazy u jednotlivých témat.

Téma pro nejbližší neděli:

datum téma biblický oddíl
27. 5. 2018 Příběhy nalezených ztracenců Lukáš 15,1–32

... pak bude následovat:

datum téma biblický oddíl
3. 6. 2018 Zacheus (v království Božím místa dost) Lukáš 19,1–10
10. 6. 2018 Ukřižování a odpuštění podle Lukáše Lukáš 23
17. 6. 2018 Na cestě do Emauz Lukáš 24,13–35
24. 6. 2018 Ježíšovo nanebevstoupení Lukáš 24,36–53

...a co už bylo:

datum téma biblický oddíl
20. 5. 2018 O Lazarovi a o boháči beze jména Lukáš 6,24–25
Lukáš 16,19–31
13. 5. 2018 Samařan aneb bližní na cestě Lukáš 6,32–36
Lukáš 10,25–37
6. 5. 2018 Nevítaná milost Lukáš 4,14–30
29. 4. 2018 Malý Ježíš v chrámě Lukáš 2,21–52
22. 4. 2018 Spasitel pro celý svět Lukáš 2,1–20
15. 4. 2018 Hle, jsem služebnice Páně… Lukáš 1,26–56
8. 4. 2018 Lukášova dějeprava pro Teofila Lukáš 1,5–25
Lukáš 1,57–80
1. 4. 2018 Já jsem s vámi – jděte po všem světě Matouš 28
25. 3. 2018 Ježíš prodán za 30 stříbrných, Pilát a jeho žena Matouš 27
18. 3. 2018 Cesta na kříž podle Matouše – Petrovo zapření Matouš 26,69–75
11. 3. 2018 Naše zrcadlo Matouš 25,31–46
4. 3. 2018 Život ve sboru – odpuštění Matouš 18
25. 2. 2018 Podobenství království – plevel mezi pšenicí Matouš 13,24–30
Matouš 13,36–43
18. 2. 2018 Blahoslavenství – kázání a písničky „na horách“ Matouš 5,1–11
11. 2. 2018 Pokušení jako testování Syna Matouš 4,1–11
4. 2. 2018 Rodí se Immanuel Matouš 1–2
28. 1. 2018 Evangelium u nás doma Marek 16,1–8
21. 1. 2018 Křížová cesta Marek 14,53
Marek 15
14. 1. 2018 Ježíšův zápas Marek 14,32–42
7. 1. 2018 Místo pro všechny Marek 14,22–25
31. 12. 2017 Největší přikázání a chudá vdova Marek 12,28–34
Marek 12,38–44
10. 12. 2017 A nakonec přijde Kristus Marek 13,1–27
3. 12. 2017 Vjezd do Jeruzaléma Marek 11,1–11
26. 11. 2017 Cestou do Jeruzaléma Marek 9,30–41
19. 11. 2017 Ježíš na hoře Proměnění Marek 9,1–9
Marek 9,10–29
12. 11. 2017 Zpátky do školy k Ježíšovi Marek 8,27–38
5. 11. 2017 Děti, psi a jedna maminka Marek 7,24–30
29. 10. 2017 Jairova dcera Marek 5,21–24
22. 10. 2017 Posedlý z Gerasy Marek 5,1–20
15. 10. 2017 Utišení bouře Marek 4,35–41
8. 10. 2017 Opravdové odpočinutí Marek 3,1–6
Marek 2,23–28
1. 10. 2017 Setkání, které člověka postaví na nohy Marek 2,1–12
Marek 3,17
24. 9. 2017 Perný šabat v Kafarnaum a setkání s malomocným Marek 1,21–45
17. 9. 2017 Připravit… Pozor… Start! Marek 1,12–20
10. 9. 2017 Vstup Ježíše na scénu Marek 1,1–11
3. 9. 2017 Čtyři a ne jeden: úvodní bohoslužby