Rozvrh úloh bohoslužeb pro děti ("nedělní školy")

Poznámka: Materiály k přípravě pro učitele nedělních škol naleznete pod odkazy u jednotlivých témat.

Téma pro nejbližší neděli:

datum téma biblický oddíl
31. 12. 2017 Největší přikázání a chudá vdova Marek 12:28-34
Marek 12:38-44

... pak bude následovat:

datum téma biblický oddíl
7. 1. 2018 Místo pro všechny Marek 14:22-25
14. 1. 2018 Ježíšův zápas Marek 14:32-42
21. 1. 2018 Křížová cesta Marek 14:53
Marek 15
28. 1. 2018 Evangelium u nás doma Marek 16:1-8
4. 2. 2018 Rodí se Immanuel Matouš 1 - 2
11. 2. 2018 Pokušení jako testování Syna Matouš 4:1-11
18. 2. 2018 Blahoslavenství – kázání a písničky „na horách“ Matouš 5:1-11
25. 2. 2018 Podobenství království – plevel mezi pšenicí Matouš 13:24-30
Matouš 13:36-43
4. 3. 2018 Život ve sboru – odpuštění Matouš 18

...a co už bylo:

datum téma biblický oddíl
3. 9. 2017 Čtyři a ne jeden: úvodní bohoslužby
10. 9. 2017 Vstup Ježíše na scénu Marek 1:1-11
17. 9. 2017 Připravit… Pozor… Start! Marek 1:12-20
24. 9. 2017 Perný šabat v Kafarnaum a setkání s malomocným Marek 1:21-45
1. 10. 2017 Setkání, které člověka postaví na nohy Marek 2:1-12
Marek 3:17
8. 10. 2017 Opravdové odpočinutí Marek 3:1-6
Marek 2:23-28
15. 10. 2017 Utišení bouře Marek 4:35-41
22. 10. 2017 Posedlý z Gerasy Marek 5:1-20
29. 10. 2017 Jairova dcera Marek 5:21-24
5. 11. 2017 Děti, psi a jedna maminka Marek 7:24-30
12. 11. 2017 Zpátky do školy k Ježíšovi Marek 8:27-38
19. 11. 2017 Ježíš na hoře Proměnění Marek 9:1-9
Marek 9:10-29
26. 11. 2017 Cestou do Jeruzaléma Marek 9:30-41
3. 12. 2017 Vjezd do Jeruzaléma Marek 11:1-11
10. 12. 2017 A nakonec přijde Kristus Marek 13:1-27

Původní zdroj dat: e-cirkev.cz