Rozvrh úloh bohoslužeb pro děti ("nedělní školy")

Poznámka: Materiály k přípravě pro učitele nedělních škol naleznete pod odkazy u jednotlivých témat.

Téma pro nejbližší neděli:

datum téma biblický oddíl
19. 9. 2021 Jákob Genesis 28,10–22
Genesis 32,23–32

... pak bude následovat:

datum téma biblický oddíl
26. 9. 2021 Josef Genesis 42
3. 10. 2021 Mojžíš Deuteronomium 4
Deuteronomium 8
Deuteronomium 9
10. 10. 2021 Áron a Mirjam Numeri 12,1–16
17. 10. 2021 Jozue Jozue 5,10–15
Jozue 6,1–27
24. 10. 2021 Debora Soudců 4–5
31. 10. 2021 Gedeon Soudců 6–7
7. 11. 2021 Samson Soudců 13–16
14. 11. 2021 Rút Rút 1–4
21. 11. 2021 Samuel 1 Samuelova 1,1–28
1 Samuelova 2,1–10
1 Samuelova 3,1–21
1 Samuelova 7,1–17
28. 11. 2021 David 1 Samuelova 16,14–16
1 Samuelova 23,1–13
1 Samuelova 24,1–23
5. 12. 2021 Nátan 2 Samuelova 11
2 Samuelova 12,1–25
12. 12. 2021 Šalomoun 1 Královská 11
19. 12. 2021 Eliáš 1 Královská 17,1–7
1 Královská 18,1–46
1 Královská 19,1–18
26. 12. 2021 Josef Matouš 1,18–25
2. 1. 2022 Mudrci Matouš 2,1–12
9. 1. 2022 Elíša 2 Královská 4,38–44
2 Královská 5,1–9
16. 1. 2022 Ámos Ámos 7–8
23. 1. 2022 Izajáš Izajáš 6
Izajáš 1,16–20
Izajáš 7,10–17
Izajáš 11,1–10
30. 1. 2022 Jeremjáš Jeremjáš 27–28
6. 2. 2022 Ezechiel Ezechiel 33,1–6
Ezechiel 37,1–14
13. 2. 2022 Služebník Hospodinův Izajáš 42,1–4
Izajáš 49,1–3
Izajáš 50,4–9
Izajáš 53
20. 2. 2022 Ester Ester 4,13–17
Ester 1–10
27. 2. 2022 Ageus Ezdráš 1,1
Ezdráš 3,1–4
Ezdráš 3,10–13
Ezdráš 4,1–5
Ezdráš 4,11–24
Ezdráš 5,1–2
Ezdráš 6,1–7
Ezdráš 6,13–14
6. 3. 2022 Jonáš Jonáš 1–4
13. 3. 2022 Zachariáš a Alžběta Lukáš 1,5–24
20. 3. 2022 Jan Křtitel Marek 1,1–8
Marek 6,14–29
27. 3. 2022 Evangelista Marek Marek 14–16
3. 4. 2022 Natanael Jan 1,35–51
10. 4. 2022 Šimon Petr Marek 8,27–33
17. 4. 2022 Nikodém Jan 3,1–21
24. 4. 2022 Levi Marek 2,12–17
1. 5. 2022 Žena hříšnice Lukáš 7,36–50
8. 5. 2022 Lazar Jan 11,1–44
15. 5. 2022 Evangelista Jan Jan 20,19–31
22. 5. 2022 Onezim Filemonovi 1,8–20
29. 5. 2022 Žena kananejská Matouš 15,21–28
5. 6. 2022 Filip Skutky 6,5
Skutky 8,4–40
12. 6. 2022 Pavel Skutky 8,1–3
Skutky 9,1–31
19. 6. 2022 Lydie Skutky 16,11–15
26. 6. 2022 Bratr Jan Zjevení 1
Zjevení 21
Zjevení 22
3. 7. 2022 Také já Židům 11,1–40
Židům 12,1–3
Matouš 19,13–15

...a co už bylo:

datum téma biblický oddíl
12. 9. 2021 Izák Genesis 26,15–31
5. 9. 2021 Abraham Genesis 18,1–15
Genesis 21,1–7