Rozvrh úloh bohoslužeb pro děti ("nedělní školy")

Poznámka: Materiály k přípravě pro učitele nedělních škol naleznete pod odkazy u jednotlivých témat.

Téma pro nejbližší neděli:

datum téma biblický oddíl
16. 12. 2018 Návrat na základnu Skutky 21–26

... pak bude následovat:

datum téma biblický oddíl
30. 12. 2018 Až na sám konec země Skutky 27–28
6. 1. 2019 To světlo ve tmě svítí Jan 1,1–18
13. 1. 2019 Slovo se stalo domovem Jan 1,35–51
20. 1. 2019 Zachráněná radost Jan 2,1–11
27. 1. 2019 Noční rozhovor Jan 3,1–11
3. 2. 2019 Setkání u studny Jan 4,1–30
10. 2. 2019 Slovo se stává chlebem života Jan 6,1–15
Jan 6,20–59
17. 2. 2019 Setkání s Kristem staví na nohy Jan 5,1–9
Jan 5,10–18
24. 2. 2019 Před tvou tváří, Pane Jan 8,1–11
3. 3. 2019 Slovo otevírá oči Jan 9,1–41
10. 3. 2019 Slovo se stává Pastýřem Jan 10,11–15
Jan 10,27–30
Žalmy 23
17. 3. 2019 Lazare, pojď ven! Jan 11,1–47
24. 3. 2019 Vinný kmen Jan 15,1–11
Jan 15,12–27
31. 3. 2019 Pomazání v Betanii Jan 12,1–11
7. 4. 2019 Slovo povzbuzuje ke službě Jan 13,1–17
14. 4. 2019 Slovo se stalo Beránkem Božím Jan 1,19–15,34
Jan 19
21. 4. 2019 Slovo se stalo útěchou – Marie Magdalena u hrobu Jan 20,1–18
28. 4. 2019 Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili Jan 20,19–29
5. 5. 2019 U moře Tiberiadského Jan 21,1–14
12. 5. 2019 Pas mé beránky Jan 21,15–23
19. 5. 2019 Křest Římanům 6
26. 5. 2019 Blázen pro Krista 1 Korintským 1
2. 6. 2019 Pavlův běh do Božího království Filipským 3
9. 6. 2019 Otrok, nebo bratr? Filemonovi 1
16. 6. 2019 Výstroj pro každého křesťana Efezským 6,10–17
23. 6. 2019 Cestou víry s Jakubem List Jakubův 1,1
List Jakubův 2,1–13
List Jakubův 2,14–26
List Jakubův 3,3–10
List Jakubův 1,2–18
30. 6. 2019 Obrazy a slova proti beznaději Zjevení 1
Zjevení 21

...a co už bylo:

datum téma biblický oddíl
9. 12. 2018 Evangelium ruší byznys Skutky 19
2. 12. 2018 O našich slavných prohrách Skutky 17
25. 11. 2018 Lydie otevírá svůj dům Skutky 16,11–15
Skutky 16,40
18. 11. 2018 Pavel a Petr: Kdo se smí stát křesťanem? Skutky 15,1–29
11. 11. 2018 Průšvih v Lystře Skutky 14,8–28
4. 11. 2018 Ježíš zasahuje Saula i nás Skutky 9,1–31
28. 10. 2018 Petře, neváhej a jdi! Skutky 10
21. 10. 2018 Filipe, pošli to dál Skutky 8,26–40
14. 10. 2018 Když ho miluješ… Skutky 6–7
7. 10. 2018 Koho v životě poslouchat a koho zase ne Skutky 4,1–22
Skutky 5,17–42
30. 9. 2018 Ne svou, ale Boží silou Skutky 3,1–26
23. 9. 2018 Co dělá církev církví Skutky 2,37–47
Skutky 4,32–37
16. 9. 2018 Kde Duch Boží zavěje Skutky 2,1–13
9. 9. 2018 Náhradník Skutky 1,13–26
2. 9. 2018 Když je konec začátkem aneb The End or To be Continued? Skutky 1,1–14