Staršovstvo Farního sboru ČCE v Jihlavě

Seznam členů staršovstva sboru

Následující členové staršovstva byli řádně zvoleni pro funkční období 2013 - 2019:

O čem hovořilo staršovstvo sboru v roce 2018

16. 4. 2018

 • úvodní pobožnost měl Zbyněk Dvořák
  • vedle obvyklých činností v minulém měsíci byly zvláště kladně hodnoceny večer s hostem Miki Erdingerem a pořad z cyklu "Něco pro uši..." se zpěvačkou Janou Koubkovou a slovem Jana Keřkovského. Sborový sál dále poskytl zázemí pro poradu mládeže, seminář výpomocných kazatelů a sdružení Roska, což svědčí o uspokojivém využití sálu.
   • staršovstvo se zabývalo upřesněním programu a zajištěním návštěvy 31 lidí ze sboru z Almelo.
    • pro finanční pokrytí nákladů byla uvolněna částka ve výši 25 000 Kč.
     • program
      - sobota 28. dubna – příjezd v odpoledních hodinách, večerní zábava v Lukách nad Jihlavou
      (námořnický ples), pivovar
      - neděle 29. dubna – společné bohoslužby, večeře Páně, oběd na faře, návštěva Farského kázku u Opatova, oheň a
      špekáčky v Dolní Cerekvi
      - pondělí 30. dubna – výlet do Čertoviny (u Hlinska), oběd v Daňkovicích, prohlídka kostela, zastavení na Zelené Hoře u Žďáru n.S.
      - úterý 1. května – Slavonice a Maříž nebo synagoga v Nové Cerekvi a Křemešník, gospelový koncert,
      rozloučení na faře
      - středa 2. května – odjezd v dopoledních hodinách
     • Konfirmace
      • na 14.5.2018, v rámci příští schůze staršovstva, byl stanoven termín pro rozhovor konfirmandů se staršovstvem
       • bylo rozhodnuto o dárku pro konfirmandy
       • staršovstvo hodnotilo, jak se dařilo naplňovat a uskutečňovat náměty, které si dalo do výhledu pro období 2013 - 2018. Zvláště ve věci otevírání sboru pro veřejnost se práce dobře dařila. Trvale se nedaří vybírat salár od podstatné části členů sboru. Na nedostatku financí potom váznou některé činnosti (opravy), které byly v námětech uvedeny, a které se proto dařilo plnit jen z části.
        • příští schůze staršovstva je plánovaná na 14.5.2018

         12. 3. 2018

         • úvodní pobožnost měl Jan Bušta
          • k životu sboru v minulém období – kromě obvyklého programu bylo velmi dobře hodnoceno vystoupení písničkáře Jana Buriana v rámci cyklu „Něco pro uši...“
           • staršovstvo souhlasí s proplacením cestovného pro Miky Erdingera – večer s hostem o Thajsku
            • projednávány organizační záležitosti v souvislosti s přípravou výročního sborového shromáždění
             • nutné dokončit výkaz o hospodaření, vyčlenit a pojmenovat některé položky konkrétním obsahem – nakupované předměty a služby
             • přísálí bylo doplněno rozkládací válendou a křeslem – pořizovací cena 12 046,- Kč
              • sbírky – pokračují celocírkevní sbírky naplánované již v minulém zasedání staršovstva
               • správa majetku – Jan Bušta dohodl revize a zkoušky hasících přístrojů na faře a v kostele v Jihlavě i v modlitebně ve Střížově
                • návštěva z Almelo
                 • ze strany Holanďanů došlo k posunu o jeden den – příjezd bude v sobotu 28.4. odjezd 2.5.
                  • na 1.5. v 16:30 hod bylo dohodnuto vystoupení skupiny Keep Smiling Gospel z Orlové (www.keep-smiling.cz), zhlédneme je společně s Holanďany v předvečer jejich odjezdu.
                  • na 23. a 24. 3. dohodnuta brigáda pozimního úklidu kolem fary a kostela
                   • příští schůze staršovstva dohodnuta na 16.4.2018

                    12. 2. 2018

                    • Sborový život
                     • shrnuty aktivity sboru v minulém měsíci - bohoslužby, konfirmační víkend, Něco pro uši..., ekumenické bohoslužby ve Střížově, děti, mládež, třicátníci, propůjčení sálu pro nesborové aktivity
                     • schváleno proplacení cestovních náhrad pro Jana Buštu a Zdeňka Šorma
                      • Materiály pro sborové shromáždění
                       • Robert Novák připravil návrh souhrnu akcí ve sboru za r. 2017
                        • Jan Keřkovský připraví sborové statistiky
                         • věstník o aktivitách se bude rozdávat při bohoslužbách od 4. března
                         • Správa majetku
                          • rozděleny úkoly pro zajištění revizí a kontrol zařízení a vybavení na nemovitém majetku sboru
                           • projednáno pořízení rozkládací sedačky do přísálí (max 20 000 Kč)
                            • možné investice v r. 2018 - vitráže v kostele, nový měch a dmychadlo k varhanám, zábradlí střížovské modlitebny
                            • Celocírkevní sbírky
                             • 18. února – sbírka na církevní tisk
                              • 11. března – postní sbírka Diakonie, která bude probíhat až do konce března
                               • 1. dubna – Hlavní dar lásky
                                • 20. května – sbírka pro Diakonie
                                 • Do 31. května – sbírka pro Jeronýmovu jednotu
                                  • Červen – Solidarita sborů.
                                  • Návštěva z Almelo
                                   • Návštěva partnerského sboru z Almelo proběhne 27. dubna – 1. května. (!! Změna - posunuto o jeden den - příjezd 28.4. !!)
                                    • Nástin programu:
                                     • 27. dubna – příjezd ve večerních hodinách, večeře na faře
                                      • 28. dubna – výlet (Studánka Páně, Telč, Znojmo, Veselý kopec, Daňkovice, ...), večerní zábava v
                                       Lukách nad Jihlavou
                                       • 29. dubna – spolčené bohoslužby, oběd na faře, volno
                                        • 30. dubna – výlet do Prahy, večeře v rodinách
                                         • 1. května – odjezd dopoledních hodinách
                                          • Počet účastníků zatím není znám stejně jako jejich složení.
                                          • Různé
                                           • Zajistit posouzení stavu a poptávku na opravu vitráží v kostele.
                                            • Děkujeme bratru Slívovi za úklid kostelní věže.
                                             • Staršovstvo projednalo umístění zpěvníků v kostele a rozhodlo se zachovat současný stav, kdy jsou
                                              zpěvníky v lavicích.

                                             8. 1. 2018

                                             • Sborový život
                                              - pochvala Báře Novákové a Haně Koubkové za provedení vánoční hry dětí
                                              - CD se záznamem "Něco pro uši, ..." jsou téměř rozdána, výroba dalších
                                              - mládež se schází v počtu 4 - 5
                                              • Stav nemovitého majetku
                                               - Jeronymova jednota požaduje vypracovat zprávu o stavu a předpokládaných opravách do r. 2023
                                               - termín podání zprávy je 30.červen 2018
                                               - ustanovena komise ve složení Jan Koubek a Jaroslav Pojman, bude přizvána i Dana Gottwaldová pro vypracování
                                               - bude pozván revizní technik pro provedení revize bleskosvodů
                                               - oslovíme fu Sadílek ve věci odvlhčení modlitebny Střížov
                                               • Výroční sborové shromáždění
                                                - termín 18.3.2018
                                                - rozprava nad návrhem zprávy ke shromáždění
                                                • Různé
                                                 - příště se pokusíme zhodnotit "Priority staršovstva..." vypracované v r. 2013
                                                 - návrh letáčků z pražského seniorátu nenašel u jihlavského staršovstva podporu
                                                 - staršovstvo souhlasí s účastí faráře Filipa Boháče (Opatov) na schůzích staršovstva v r. 2018
                                                 - staršovstvo souhlasí s proplácením cestovních náhrad Filipovi Boháčovi za sborové aktivity v Jihlavě v r. 2018