Staršovstvo Farního sboru ČCE v Jihlavě

Seznam členů staršovstva sboru

Následující členové staršovstva byli řádně zvoleni pro funkční období 1. dubna 2019 - 2025 (funkční období končí dnem výročního sborového shromáždění v roce 2025):

O čem hovořilo staršovstvo sboru v roce 2019

14. 10. 2019

 • úvodní pobožnost měla Dana Koldová
  • byl diskutován program předchozího období
   • shrnutí sjednaného programu pro nový šk. rok
    • děti 1x za 14 dnů v pátek (zatím 7 dětí, vedení J.K. a F.B.)
     • konfirmandi 1x za 14 dnů v pátek (zatím 9 konf., vedení J.K. a F.B., 18.-20.10 konfirmační víkend)
      • biblická hodina: Ji i St, příprava střídavě J.K. a F.B.)
       • Něco pro...
        sobota 9.11. "Pravda (možná) zvítězí" + Jarda Svoboda (harmonium a hlas)
        neděle 8.12. "téma zatím neurčeno" + VientoMarero duo (kytara a příčná flétna)
        • adventní jarmark: v pátek 29.11. a neděli 1.12. po bohoslužbách
         • příští jednání staršovstva: stanovit vánoční program, dárky pro děti, konfirmandy (patrně bible), seniory (kalendář)
         • opravy
          • odvoz harmonia ze Střížova, ještě jeden pokus o vystavení inzerátu, jinak damolice
           • sázení růží u kostela (čtvrtek 16.10.), odvoz bioodpadu (pátek 18.10)
            • prořezání lip a javoru u fary: Tomáš Ryšavý, doporučuje jarní termín
            • bohoslužby
             20.10. Jan Keřkovský
             27.10. Filip Boháč (varhany jako host L.Moravetz)
             3.11. Jan Keřkovský
             10.11. Saša Jacobea
             17.11. Filip Boháč
             24.11. Jan Keřkovský
             1.12. Jan Keřkovský (VP)
             • další program
              1.11. posezení s písničkami
              4.11. Kavárnička
              9.11. Něco pro uši, oči i pro duši
              18.11. "poděkování za svobodu" - ekumenická bohoslužba v kostele Povýšení sv. kříže
              26.10. a 27.11. pobožnosti v sociálních ústavech
              • různé
               • dovolená faráře 27. - 30.10.
                • grantové žádosti
                • příští schůze staršovstva 2.12.2019

                 16. 9. 2019

                 • úvodní pobožnost Z.Dvořák, čtení Matouš 7, v.7-12
                  • rozprava k životu sboru v minulém období
                   • bohoslužby: Jan Keřkovský, Jan Bušta, Filip Boháč, Dana Konvalinková, Martin Slíva, Jan Hruška, Pavel Kašpar
                    • tábory, sborová dovolená
                     • Něco pro uši... - Kudy kam, Sl.Klecandr, J.Smrž
                     • rozhovor o poslání, formě a náležitostech bohoslužeb - téma pro konvent
                      • zástupci na konvent
                       • poslanec do seniorátní Jeronýmovy jednoty - Robert Novák, náhradník Luboš Kotrba
                        • delegáti na konvent (Myslibořice 9.11.2019) - Jan Bušta, Miriam Procházková, 1.náhradník F.Prvý, 2.náhradník H.Koubková
                         • návrhy na volbu seniora Dan Matějka, Hynek Tkadleček, Jan Keřkovský
                         • kalendář bohoslužeb a programu
                          • bohoslužby
                           22.9. Jan Keřkovský
                           29.9. Jan Keřkovský
                           6.10. Jan Keřkovský
                           13.10. Jan Keřkovský (VP)
                           20.10. Jan Keřkovský
                           27.10. Filip Boháč
                           • další program
                            18.9. začátek biblických hodin
                            7.10. Kavárnička (nebo 14 10.)
                            4.-6.10. Sjezd mládeže (NMnM)
                            18.-20.10. konfirmační víkend
                            22.9. Seniorátní setkání všech generací Opatov
                            29.9. instalace J.Juna, Horní Vilémovice
                            6.10. instalace P.Tureckého, Pelhřimov
                            9.11. Konvent
                           • brigáda 5.10. nebo 12.10. úprava zahrady, růže před kostelem
                            odvoz harmonia z modlitebny ve Střížově (Jan Bušta, bude dotázán Jan Hruška)
                            • příští schůze 14.10.2019

                             10. 6. 2019

                             • úvodní pobožnost sestra V.Chlupáčková: píseň 635, čt. 1.list Timoteovi kap. 6, v. 9 - 12
                              • sborový život
                               • rozprava k předchozímu období
                                • bohoslužby v období: J.Keřkovský, Dan Matějka
                                 • Něco pro uši... - květen Vox humana, Úšklebek nespokojenosti - zahradní slavnost (křest Jakuba Bušty)
                                  • obvyklý program, bohoslužby Stříbrné terasy, Alzheimercentrum
                                   • modlitba Taizá, Noc kostelů
                                   • úkoly pro staršovstvo
                                    • zapojení více lidí do bohoslužeb - modlitba a první čtení nejen pro presbytery - ohlásit
                                    • stavební úpravy - přehled
                                     • kostel: střešní krytina (krovy), vitráže, varhany - motor, měchy
                                      • fara: střešní krytina na části střechy, nedohotovená římsa západ. strana, zateplení půdy, kotel ÚT 1. patro
                                       • zahrada - celkový projekt uspořádání, živý plot po obvodu pozemku
                                        • Střížov: revize elektroinstalace, interier (obložení stěn, výmalba), zdvojení oken
                                         Zjistíme odhad cen a stanovíme priority
                                        • sborový den předběžně červen 2020
                                         • kalendář bohoslužeb
                                          16.6. J.Keřkovský
                                          23.6. J.Bušta
                                          30.6. F.Boháč
                                          7.7. Dana Konvalinková
                                          14.7. J.Keřkovský
                                          21.7. M.Slíva
                                          28.7. J.Keřkovský
                                          4.8. J.Hruška
                                          11.8. J.Keřkovský
                                          18.8. F.Boháč
                                          25.8. Pavel Kašpar
                                          2.9. J.Keřkovský
                                          • další program
                                           25.8. Studánka Páně
                                           7.9. učitelé nedělní školy
                                           8.9. instalace Ondřeje Rumla N.Město n.Moravě
                                           15.9. 90 let sboru ve Velkém Meziříčí
                                           22.9. Seniorátní setkání všech generací - Opatov
                                           29.9. instalace J.Juna Horní Vilémovice
                                           4. - 6.10. Sjezd mládeže Nové Město n.M.
                                           6.10. instalace P.Tureckého Pelhřimov
                                           13. nebo 20.10 konfirmační víkend
                                           • různé
                                            návrh na zhotovení pohlednic nebo přání s motivem kostela v Jihlavě a Střížově, případně interier fary
                                            • zakončili jsme písní 582

                                             6. 5. 2019

                                             • Úvod
                                              Jan Bušta, píseň Svítá 189, čtení Žalm 111
                                              • Sborový život
                                               • Bohoslužby: 14. 4. Ester Čašková, 18. 4. Jan Keřkovský (pašije), 19. 4. Jan Keřkovský (Velký pátek), 21. 4. Jan Keřkovský (Velikonoční neděle), 28. 4. Jan Keřkovský, 5. 5. Vojtěch Hrouda
                                                • Další setkání: děti, kavárnička, biblické hodiny, pobožnost v Alzheimercentru a na Stříbrných terasách, modlitba Taizé
                                                • Úkoly a činnost staršovstva
                                                 • rozprava nad podněty a připomínkami k činnosti sboru - nedělní škola, propagace sborových akcí i pro veřejnost, zapojení sboru do bohoslužeb, účast na biblických hodinách a setkáních mládeže, sborové dny, finanční informovanost o sboru, potřeby a možnosti údržby sborového majetku
                                                  • další úkoly a činnosti bude staršovstvo probírat na příští schůzi.
                                                  • Žádost o křest
                                                   • Tereza Drevňáková (* 2018, rodiče: David Drevňák a Tereza Adámková) – 12. května 2019, staršovstvo se křtem souhlasí.
                                                    • Jakub Bušta (* 2019, rodiče: Jan Bušta a Jana Buštová) – 9. června 2019, staršovstvo se křtem souhlasí.
                                                    • Kalendář
                                                     • Bohoslužby
                                                      ◦ 12. května – Jan Keřkovský (křest)
                                                      ◦ 19. května – Daniel Matějka (slib staršovstva, pouze v Jihlavě, začátek v 9.30)
                                                      ◦ 26. května – Jan Keřkovský
                                                      ◦ 2. června – Jan Keřkovský
                                                      ◦ 9. června – Jan Keřkovský (VP, křest)
                                                      • Další programy
                                                       ◦ pravidelná setkání: biblické hodiny, setkání dětí a kavárnička
                                                       ◦ Něco pro uši, pro oči i pro duši – 12. května v 17.30 v kostele a v neděli 9. června v 16.00 na farní zahradě
                                                       ◦ Seniorátní setkání v Havlíčkově Brodě, tématem bude podoba bohoslužeb a bude instalován Daniel Matějka zástupcem seniora.
                                                       ◦ Sborový výlet do Čáslavi proběhne ve středu 8. května.
                                                       ◦ Den rodiny v Třebíči bude v sobotu 11. května.
                                                       ◦ Noc kostelu bude letos v pátek 24. května, otevřeno od 18.00, v 21.00 koncert (varhany a trubka), 22.00 konec Noc kostelů, leták vyrobí Jan Bušta, vystavené budou liturgické předměty.
                                                      • Různé
                                                       • Hodiny na věži jsou v opravě.
                                                       • Příští schůze staršovstva bude 10. června 2019 v 18.00, úvod bude mít Zbyněk Dvořák.
                                                        • Zakončili jsme písní Svítá 44.

                                                         8. 4. 2019

                                                         • úvodní pobožnost měl Jan Keřkovský
                                                          • život sboru
                                                           • vedle pravidelného programu se 31.3.2019 konalo výroční sborové shromáždění
                                                            • postkonfirmační víkend, modlitba Taizé
                                                            • konaly se volby kurátora (zvolena Jana Nedbalová) a zástupce kurátora (zvolena Miriam Procházková)
                                                             • úkoly nového staršovstva
                                                              - v neděli 26. května 2019 se uskuteční slib staršovstva (shromáždění pouze v Jihlavě v 9:30 hod)
                                                              - úkol zamyslet se nad tématy:
                                                              1. Na co bychom měli klást důraz v nejbližších letech
                                                              2. Co děláme ve sboru dobře a co by se mělo zlepšit
                                                              3. Náměty pro jednotlivé oblasti
                                                              a) sborový život
                                                              b) finance a hospodaření
                                                              c) opravy budov
                                                              d) další
                                                              4. Rozdělení práce ve staršovstvu (stavební komise, koordinace nedělní školy, varhaníci...)
                                                              • kalendář
                                                               • bohoslužby
                                                                14.4. Ester Čašková
                                                                18.4. Jan Keřkovský
                                                                19.4. Jan Keřkovský (VP)
                                                                21.4. Jan Keřkovský (VP)
                                                                28.4. Jan Keřkovský
                                                                5.5. Vojtěch Hrouda
                                                                12.5. Jan Keřkovský
                                                                19.5. Filip Boháč
                                                                26.5 Jan Keřkovský, slib staršovstva, pouze v Jihlavě v 9:30
                                                                2.6. Jan Keřkovský
                                                                9.6. Jan Keřkovský (VP)
                                                                • další program
                                                                 - pravidelná setkání (bibl.hod., děti, kavárnička)
                                                                 - Něco pro uši... 14.4. v 17:30, 12.5. v 17:30 v kostele, 19.6. v 16:00 na faře-zahradní slavnost
                                                                 - neděle 28.4. odpol. seniorátní setkání v H.Brodě
                                                                 - 8.5. sborový výlet
                                                                 - sobota 11.5. Den rodiny (v Třebíči)
                                                                 - Noc kostelů (pátek 24.5.)
                                                                • dovolená faráře (začátek května)
                                                                 • příští schůze staršovstva 6. května

                                                                  11. 3. 2019

                                                                  • úvodní pobožnost měl Karel Rychnovský
                                                                   • vedle obvyklého programu zaujalo "Něco pro uši" kvartet Fortnight (cembalo, cello 2 housle) frekventantů Vídeňské hudební akademie
                                                                    • výroční sborové shromáždění
                                                                     • povede Jan Keřkovský
                                                                      • schválení zprávy o životě sboru
                                                                       • příprava volby staršovstva
                                                                        • seznámení s hospodařením 2018 a rozpočtem 2019
                                                                        • kalendář
                                                                         • bohoslužby
                                                                          17.3. Jan Keřkovský
                                                                          24.3. Filip Boháč
                                                                          31.3. Jan Keřkovský výroční sb. shromáždění pouze v Jihlavě 9:30 hod
                                                                          7.4. Filip Boháč
                                                                          14.4. Ester Čašková
                                                                          18.4. Jan Keřkovský (čtvrtek, pašie) Stř. 17:00, Jihl. 19:00)
                                                                          19.4. Jan Keřkovský (Velký pátek, VP)
                                                                          21.4. Jan Keřkovský (neděle velikonoční, VP, sbírka HDL)
                                                                          28.8. Jan Keřkovský
                                                                         • další programy
                                                                          biblické hodiny a děti pravidelně (6.3. a 7.3.)
                                                                          kavárnička 8.4., pokročilí třicátníci 22.3.)
                                                                          Něco pro uši: 14.4. téma Kdo seje vítr, hraje Trigonum musicum
                                                                          postkonfirmační víkend 29. - 31.3.
                                                                          zapůjčení sálu: 19.3. Společnost pro starou Jihlavu
                                                                          24.3. valná hromada Bratra Kálefa
                                                                          17.4. Roska (pexesový turnaj) + každý čtvrtek cvičení
                                                                          28.4. seniorátní setkání (Havl.Brod)
                                                                          • různé
                                                                           postní sbírka Diakonie
                                                                           • příští schůze staršovstva 8.4.2019

                                                                            11. 2. 2019

                                                                            • úvodní pobožnost Miriam Procházková
                                                                             • poznámky k životu sboru od minulého staršovstva
                                                                              • bohoslužby, děti, kavárnička, Alzheimercentrum, Stříbrné terasy, biblické hodiny, pokročilí třicátníci
                                                                               • Něco pro uši... (In pace)
                                                                                • ekumenické bohoslužby ve Střížově, Taizé
                                                                                 • zapůjčení sálu pro Roska, Společnost pro starou Jihlavu
                                                                                  • rozloučení Jana Vítková (roz. Pokorská)
                                                                                  • výroční sborové shromáždění
                                                                                   • Jihlava 31.3.2019 9:30 hod
                                                                                    • volba staršovstva - nebude možná korespondenční volba
                                                                                     • rozpočet 2019 seznámení
                                                                                      • seznam členů sboru s hlasovacím právem
                                                                                       • poznámky ke zprávě pro sborové shromáždění
                                                                                       • bohoslužby
                                                                                        17.2. Jan Keřkovský
                                                                                        22.2. Filip Boháč
                                                                                        3.3. Martin Slíva
                                                                                        10.3. Jan Keřkovský (VP, sbírka pro tisk)
                                                                                        17.3. Jan Keřkovský
                                                                                        24.3. Filip Boháč
                                                                                        31.3. Jan Keřkovský, Výroční sb.shromáždění v Jihlavě v 9:30
                                                                                        • další programy
                                                                                         • biblické hodiny a děti pravidelně kromě jarních prázdnin (6.3. a 7.3.)
                                                                                          • kavárnička 11.3.
                                                                                           • pokročilí třicátníci 22.3.
                                                                                           • příští schůze staršovstva 11.3.2019

                                                                                            7. 1. 2019

                                                                                            • Úvod
                                                                                             Jaroslav Pojman, píseň 688, čtení Žalm 33, 12–15.
                                                                                             Schválení zápisu z minulé schůze staršovstva (10. prosince 2018).
                                                                                             • Sborový život
                                                                                              • Bohoslužby: 16. 12. Jan Bušta, 23. 12. Jan Keřkovský, 24. 12. Jan Keřkovský, 25. 12. Jan Keřkovský (VP),
                                                                                               30. 12. Filip Boháč, 1. 1. Jan Keřkovský, 6. 1. Jan Keřkovský (VP)
                                                                                               • Něco pro uši, pro oči i pro duši – Moravské jazzové duo, Jan Keřkovský: Někdo mě vede za ruku (9. 12.)
                                                                                                • Další setkání: děti, kavárnička, biblické hodiny, pobožnost v Alzheimercentru a na Stříbrných terasách,
                                                                                                 pokročilí třicátníci
                                                                                                 • Vánoční slavnost byla 23. prosince, účastnilo se asi 30 lidí a děti, které dostaly knihy a sladkosti.
                                                                                                 • Hospodaření
                                                                                                  • Stav k 31. 12. 2018 – 58.635 Kč BÚ, 29.500 Kč rezerva, 1.717 Kč pokladna
                                                                                                   • Splátky dluhů v roce 2018 činila 200.000 Kč, zbývá splatit ještě 200.000 Kč
                                                                                                    • Odvody v roce 2019: 79.330 Kč personální fond, 14.428 Kč seniorátní repartice, 35.257 Kč celocírkevní
                                                                                                     repartice
                                                                                                     • Něco pro uši, pro oči i pro duši III – podána žádost o podporu města Jihlava.
                                                                                                     • Opravy
                                                                                                      • Stěny střížovského kostela by se měly oťukat do výše 2 metrů a vyčistit spáry. Opravy bychom měli začít
                                                                                                       letos na jaře. V roce 2025 bude mít kostel 100 let, dokončení oprav by se mělo stihnout do té doby.
                                                                                                       • Židle, lavice ze střížovského kostela, které jsou napadeny červotočem, budou odstraněny. Harmonium ze
                                                                                                        Střížova bude nabídnuto zdarma za odvoz.
                                                                                                        • Oslovíme Pavla Procházku, aby vytvořil návrh výmalby střížovského kostela.
                                                                                                        • Kalendář
                                                                                                         • Bohoslužby
                                                                                                          ◦ 13. ledna – Jan Keřkovský
                                                                                                          ◦ 20. ledna – Jan Keřkovský (sbírka na Křesťanskou službu)
                                                                                                          ◦ 27. ledna – Filip Boháč
                                                                                                          ◦ 3. února – Jan Keřkovský
                                                                                                          ◦ 10. února – Jan Keřkovský
                                                                                                          • Ekumenické bohoslužby
                                                                                                           ◦ 9. ledna – Milan Mrázek (ECM), v jihlavském evangelickém kostele v 18.00
                                                                                                           ◦ 24. ledna – Petr Balát (ŘK), v střížovském evangelickém kostele v 17.00
                                                                                                          • Různé
                                                                                                           • 31. března 2019 – výroční sborové shromáždění s volbou staršovstva (12 členů a 3 náhradníci) – Jan
                                                                                                            Keřkovský zjistí více informací o možnostech korespondenční volby staršovstva.
                                                                                                            • V roce 2019 bude v celé církvi probíhat rozhovor o podobě bohoslužeb.
                                                                                                             • Návrh na příspěvek střížovským katolíkům na opravu kostela, více zjistí Jan Keřkovský a bude
                                                                                                              informovat staršovstvo na příští schůzi.
                                                                                                              • Materiály pro výroční sborové shromáždění budou obsahovat grafický přehled pravidelných činností,
                                                                                                               okomentované významné události ve sboru a finanční zhodnocení roku 2018.
                                                                                                              • Příští schůze staršovstva bude 11. února 2019 v 18.00, úvod bude mít Miriam Procházková.
                                                                                                               • Zakončili jsme písní 636.

                                                                                                                Historie staršovstva