Staršovstvo Farního sboru ČCE v Jihlavě

Seznam členů staršovstva sboru

Následující členové staršovstva byli řádně zvoleni pro funkční období 1. dubna 2019 - 2025 (funkční období končí dnem výročního sborového shromáždění v roce 2025):

O čem hovořilo staršovstvo sboru v roce 2020

15. 6. 2020

 • Úvod
  • úvodní pobožnost: František Prvý (příště: Karel Rychnovský)
   • schválení zápisu z minulé schůze
   • Poznámky k životu sboru od minulého staršovstva
    • bohoslužby: 17.5., 24.5., 31.5.(VP) J.Keřkovský, 7.6. F.Boháč, 14.6. J.Keřkovský
     • konfirmandi, biblické hodiny, kavárnička
      • Noc kostelů - koncert žáků a absolventů jihlavské ZUŠ
      • Opravy a úpravy
       • kostel: připravuje se elektroinstalace pro ventilátor, který bude v odvodní trubce v sakristii, návrh Martina Hudce (náklady: ~3000 Kč)
        • oprava ozvučení provedena (faktura 3630 Kč)
         • fara: prořezání stromů + kontejner (faktura 6500 + ~900 Kč)
         • Kalendář
          • bohoslužby
           5.7. Jan Bušta
           12.7. Martin Slíva
           19.7. Jan Keřkovský
           26.7. Jan Keřkovský
           2.8. Filip Boháč
           9.8. Jan Hruška
           16.8. Jan Keřkovský
           23.8. Jan Keřkovský
           30.8. Jan Keřkovský
           6.9. Jan Keřkovský (VP)
           13.9. Jan Keřkovský (výroční sbor. shromáždění)
           20.9. Jan Keřkovský
           27.9. Jan Keřkovský
           4.10. Filip Boháč
          • Sbírky
           • sbírka solidarity sborů 28.6.
            • obnovené pobožnosti v Alzheimercentru a na Stříbrných terasách
            • Různé
             • Něco pro uši... 6.9. v 16:00hod
              • Sborový den (k rozvážení 4., 11. nebo 18.10. Zdeněk Susa + Něco pro uši... podle možností interpretů)
               • Konfirmační víkend: 16. - 18.10. (možná puťák 21. - 23.8.)
                • Sjezd (nejen) evangelické mládeže: 25. - 28.9. Vsetín
                 • 5.9. Den evropského dědictví
                 • Příští schůze staršovstva: 7.9.

                  11. 5. 2020

                  • Úvod
                   • Miriam Procházková, píseň EZ 613, čtení Žalm 15.
                    • Schválení zápisu z minulé schůze staršovstva (24. února 2020).
                    • Sborový život
                     • Bohoslužby: 1. 3. Jan Keřkovský (VP), 8. 3. Jan Keřkovský, 22. 3., 29. 3., 5. 4., 10. 4., 12. 4., 19. 4., 19. 4.,
                      26. 4., 3. 5., 10. 5. Jan Keřkovský (písemná verze a nahrávky na webových stránkách)
                      • Další setkání (do 14. 3.): děti, konfirmandi, kavárnička, biblické hodiny.
                       • Rozloučení: Miloslava Bubnová (Jihlava), Fedor Šlechta (Jihlava), Vlastimil Chlupáček (Střížov), Lubomír
                        Kabíček (Nové Město na Moravě)
                       • Výroční sborové shromáždění (13. září 2020)
                        • Přesunutí na září, leták se bude upravovat.
                         • Staršovstvo navrhuje Luboše Kotrbu zapisovatelem.
                          • Staršovstvo navrhuje Miriam Procházkovou předsedkyní sborového shromáždění
                          • Opravy
                           • Vitráže – obdrželi jsme materiály pro památkáře
                            • Střížov – výměna zesilovače pro ozvučení.
                            • Sbírky
                             • Na hlavní Dar lásky odešleme 10.000 Kč.
                              • Na postní sbírku pro Diakonii odešleme 5.500 Kč.
                              • Kalendář
                               • Bohoslužby
                                17. května – Jan Keřkovský
                                24. května – Jan Keřkovský nebo Vladimír Zikmund (instalace seniora)
                                31. května – Jan Keřkovský (VP jen s chlebem)
                                • Další programy
                                 Sborový výlet přesunuto na jaro příštího roku
                                 Něco pro uši, pro oči i pro duši začne až po prázdninách
                                 Návštěva Almelo přesunuta na jaro příštího roku
                                 Noc kostelů přesunuta na 12. června
                                 Konfirmační víkend odsunut na neurčito
                                 Pravidelné programy budou od června
                                 8.–15. srpna bude sborová dovolená
                                 Svatby: 6. června (Střížov), 18. července (Jihlava), 5. září (Jihlava)
                                • Různé
                                 Od poloviny července bude Jan Keřkovský administrovat sbor v Sázavě.

                                 Příští schůze staršovstva bude 15. června 2020 v 18.00, úvod bude mít František Prvý.
                                 Zakončili jsme písní EZ 672.

                                 1. 4. 2020

                                 • V tomto období se staršovstvo nescházelo z důvodu pandemie nemoci covid19 a opatření proti jejímu šíření

                                  1. 3. 2020

                                  • V tomto období se staršovstvo nescházelo z důvodu pandemie nemoci covid19 a opatření proti jejímu šíření.

                                   24. 2. 2020

                                   • Úvod
                                    • Robert Novák, píseň EZ 627, čtení 2. list Timoteovi 2, 8–10.
                                     • Schválení zápisu z minulé schůze staršovstva (3. února 2020).
                                     • Sborový život
                                      • Bohoslužby: 9. 2. Jan Keřkovský, 16. 2. Ester Čašková, 23. 2. Filip Boháč
                                       • Další setkání: děti, konfirmandi, kavárnička, biblické hodiny, pobožnost v Alzheimercentru a na Stříbrných
                                        terasách, konfirmační víkend.
                                       • Příprava materiálů pro výroční sborové shromáždění (29. března 2020)
                                        • Diskuse nad materiály pro sborové shromáždění.
                                         • Staršovstvo navrhuje Luboše Kotrbu zapisovatelem.
                                          • Staršovstvo navrhuje Miriam Procházkovou předsedkyní sborového shromáždění.
                                          • Opravy
                                           • Ve farářském bytě byl instalovaný nový plynový kotel.
                                            • Návrh zahrady je zpracován, staršovstvo po představení rozhodne o dalším postupu.
                                             • Kontrola krovů je naplánována na tento týden.
                                              • Ventilátor do odvlhčovacího potrubí je připraven a bude se v nejbližší době instalovat.
                                               • Ozvučení střížovského kostela opraveno.
                                               • Kalendář
                                                • Bohoslužby
                                                 1. března – Jan Keřkovský (VP)
                                                 8. března – Jan Keřkovský
                                                 15. března – Filip Boháč
                                                 22. března – Jan Keřkovský
                                                 29. března – Jan Keřkovský (výroční sborové shromáždění, začátek 9.30)
                                                 • Další programy
                                                  2. března – kavárnička s drátováním
                                                  15. března – Něco pro uši, pro oči i pro duši
                                                  29. března – výroční sborové shromáždění
                                                  5. dubna – seniorátní setkání ve Velkém Meziříčí
                                                  19. dubna – Něco pro uši, pro oči i pro duši
                                                  30. dubna – 4. května – Návštěva v Almelo (zatím 34 přihlášených)
                                                  14. května – Večer s hostem: Vladimír Urbánek, téma: Komenský
                                                  16. května – sborový výlet: Židovské město, rozhledna Mařenka
                                                  17. května – Něco pro uši, pro oči i pro duši
                                                  5. června – Noc kostelů, varhanní koncert, čtení z Bible
                                                  7. června – Sborový den, přednáška Filipa Susy ‚O odpuštění‘, oběd, odpoledne Něco pro uši, pro oči i pro duši
                                                  12.–14. června, 16.–18. října – konfirmační víkend
                                                  8.–15. srpna – sborová dovolená
                                                 • Různé
                                                  • Sbírky: 1. března – tisk, 22. března – postní sbírka pro Diakonii,12. dubna – Hlavní dar lásky, květen –
                                                   Jeronýmova jednota, 31. května – Diakonie, 21. června – Solidarita sborů

                                                   Příští schůze staršovstva bude 6. dubna 2020 v 18.00, úvod bude mít Miriam Procházková.
                                                   Zakončili jsme písní EZ 685.

                                                  3. 2. 2020

                                                  • Úvod
                                                   • Jana Nedbalová, píseň EZ 166, čtení Kazatel 3, 1–8.
                                                   • Schválení zápisu z minulé schůze staršovstva (6. ledna 2020).
                                                    • Sborový život
                                                     • Bohoslužby: 12. 1. Jan Keřkovský, 19. 1. Jan Keřkovský, 26. 1. Drahomíra Pešlová, 2. 2. Jan Keřkovský
                                                      • Další setkání: děti, konfirmandi, kavárnička, biblické hodiny, pobožnost v Alzheimercentru a na Stříbrných terasách ekumenické bohoslužby v Jihlavě i ve Střížově, modlitba Taizé.
                                                      • Příprava materiálů pro výroční sborové shromáždění (29. března 2020)
                                                       • Diskuse o placení saláru a jeho ideální výši.
                                                       • Opravy
                                                        • Staršovstvo schválilo dar 10.000 Kč na opravu střížovského katolického kostela.
                                                         • Do Střížova se zakoupí nový vysavač.
                                                         • Kalendář
                                                          • Bohoslužby
                                                           9. února – Jan Keřkovský
                                                           16. února – Ester Čašková
                                                           23. února – Filip Boháč
                                                           1. března – Jan Keřkovský
                                                           • Další programy
                                                            14.–16. února – Konfirmační víkend ve Veselí
                                                            16. února – Něco pro uši, pro oči i pro duši
                                                            15. března – Něco pro uši, pro oči i pro duši
                                                            29. března – výroční sborové shromáždění
                                                            5. dubna – seniorátní setkání ve Velkém Meziříčí
                                                            5. června – Noc kostelů
                                                            7. června – Sborový den
                                                            12.–14. června, 16.–18. října – konfirmační víkend
                                                           • Návštěva v Almelo
                                                            • Anketa jako námět tématu společného setkání: Jak se změnila úloha křesťana za posledních 20 let? Po mailu se dořeší podotázky, na které bude možný výběr odpovědí.
                                                             • Návrh tašky připraví Jan Bušta.
                                                              • Společným dárkem pro Holanďany bude také keramický „kruh přátelství“.
                                                              • Různé
                                                               • Apoštolské vyznání a modlitbu Páně zalaminuje Eva Trnková.
                                                                • Sborový výlet: Židovské město (Třebíč) a Dašovský mlýn.
                                                                • Příští schůze staršovstva bude 24. února 2020 v 18.00, úvod bude mít Robert Novák.
                                                                 • Zakončili jsme písní EZ 442.

                                                                  6. 1. 2020

                                                                  • Úvod
                                                                   Hana Koubková, píseň Svítá 57, čtení Jeremiáš 9, 22-23.
                                                                   • Schválení zápisu z minulé schůze staršovstva (2. prosince 2019).
                                                                    • Sborový život
                                                                     • Bohoslužby: 8. 12. Jan Keřkovský, 15. 12. Ester Čašková, 22. 12. Jan Keřkovský,
                                                                      24. 12. Jan Keřkovský, 25. 12. Jan Keřkovský (VP), 29. 12. Filip Boháč,
                                                                      31. 12. Jan Keřkovský, 1. 1. 2020 Jan Keřkovský, 5. 1. 2020 Jan Keřkovský (VP)
                                                                      • Další setkání: děti, konfirmandi, kavárnička, biblické hodiny, pobožnost v Alzheimercentru a na Stříbrných terasách, vánoční (dětská) slavnost, Něco pro uši, pro oči i pro duši: Když je vám blaze, VientoMarero duo
                                                                      • Poznámky k životu sboru v uplynulém roce
                                                                       Jan Keřkovský prezentoval statistická data o členech, saláru, kazatelích a sborových akcích v roce 2019.
                                                                       • Pohled presbyterů na minulý rok; rozhovor o tom, co se povedlo, nepovedlo, co by bylo dobré zlepšit…
                                                                        • Opravy
                                                                         • jihlavský kostel
                                                                          varhany – aktuálně se měch opraví a v roce 2021 by se mělo žádat o dotaci na nový měch i ventilátor
                                                                          • sokl kolem kostela – Jan Keřkovský zajistí vyjádření k odvlhčení od Ing. arch. Laštovičky.
                                                                           Větrák do vnitřního odvlhčovacího potrubí zajistí František Prvý.
                                                                           • jihlavská fara
                                                                            nový kotel v prvním poschodí;
                                                                            stromy na faře, živý plot, celkové řešení zahrady;
                                                                            zrušení pevné telefonní linky, Internet bude od jiného poskytovatele.
                                                                           • Kalendář
                                                                            • Bohoslužby
                                                                             12. ledna – Jan Keřkovský
                                                                             19. ledna – Jan Keřkovský
                                                                             2. února – Jan Keřkovský
                                                                             9. února – Jan Keřkovský
                                                                             16. února – Jan Keřkovský
                                                                             26. února – Filip Boháč
                                                                             • Další programy
                                                                              Něco pro uši, pro oči i pro duši – podána žádost o grant, program začne 15. února
                                                                              24.–26. ledna – Skidny (mládež) v Daňkovicích
                                                                              14.–16. února – Konfirmační víkend ve Veselí
                                                                              29. března – výroční sborové shromáždění bude
                                                                              5. června – Noc kostelů
                                                                              7. června – sborový den
                                                                              12.–14. června – konfirmační víkend
                                                                             • Návštěva v Almelo
                                                                              30. dubna – 4. května, jako dárek budou tašky s motivem jihlavského kostela, návrh vytvoří Soňa Jurkovičová.
                                                                              • Různé
                                                                               Apoštolské vyznání – zkusíme používat revidované znění, text bude ve zpěvnících.
                                                                               Sbírka na křesťanskou službu bude 19. Ledna 2020.

                                                                               Příští schůze staršovstva bude 3. února 2020 v 18.00, úvod bude mít Jana Nedbalová.

                                                                               Zakončili jsme písní Svítá 135.

                                                                               Historie staršovstva