Staršovstvo Farního sboru ČCE v Jihlavě

Seznam členů staršovstva sboru

Následující členové staršovstva byli řádně zvoleni pro funkční období 2013 - 2019:

O čem hovořilo staršovstvo sboru v roce 2018

18. 6. 2018

 • Úvod
  • Věra Chlupáčková, píseň 150, čtení: Žalm 146.

   Sborový život
   • Bohoslužby: 20. 5. Jan Keřkovský, 27. 5. Filip Boháč, 3. 6. Jan Keřkovský, 10. 6. Jan Keřkovský, 17. 6. Jan Keřkovský
    • Konfirmace – 20. května, Noc kostelů – 25. května 2018 (koncertů se účastnilo se přibližně 180 lidí)
     • Něco pro uši, pro oči i pro duši – Divadlo Drak n´ Roses, Jan Keřkovský: Boží milost – a co za to?
      • Další sborové programy: setkávání dětí a mládeže, biblické hodiny, kavárnička, konfirmandi, katecheze dospělých
       • Ekumenické programy: modlitba Taizé, religionistika na gymnáziu

        Ochrana osobních údajů
        • Jan Keřkovský informoval o změnách v oblasti ochrany osobních údajů.

         Nemovitosti
         • Dozdění venkovní stěny pod rozvodnou skříní v kostele, zařídí Jan Hruška.
          • Zakoupení žebříku, abychom mohli čistit hroty proti holubům, zařídí Jan Bušta.
           • Staršovstvo projednalo oplechování soklu kolem kostela, po revizi nemovitostí se rozhodne co dál.

            Kalendář
            • Bohoslužby
             • 24. června – Jan Keřkovský, večeře Páně
              • 1. července – Pavel Keřkovský
               • 8. července – Pavel Hanych
                • 15. července – Jan Keřkovský
                 • 22. července – Jan Keřkovský
                  • 29. července – Jan Trusina
                   • 5. srpna – Jan Hruška
                    • 12. srpna – Jan Keřkovský
                     • 19. srpna – Filip Boháč
                      • 26. srpna – Vojtěch Hrouda
                       • 2. září – Jan Keřkovský, večeře Páně
                       • 4.–11. srpna – sborová dovolená
                        • od 1. srpna 2018 Jan Keřkovský administruje sbor v Novém Městě na Moravě
                         • 1. září – seminář učitelů nědělních škol v Jihlavě, společný oběd
                          • 3.–6. září – postgraduální kurz pro kazatele
                           • 8. září – Dny evropského dědictví
                            • 9. září - Něco pro uši, pro oči i pro duši – Divadlo GT Hlinsko: Vernisáž (Václav Havel), Jan Keřkovský: Co dokáže strach
                             • 27.–30. září – sjezd mládeže, oslava 100 let ČCE v Pardubicích, uvažujeme o společné sborové autobusové dopravě na oslavu, průběžně budeme zjišťovat zájem, abychom se v září mohli rozhodnout.
                              • 7. října – 90 let evangelického sboru v Jihlavě: společné bohoslužby, vzpomínky Kabíčkových, společný oběd
                               • 19.–21. října – seniorátní dny mládeže v Jihlavě
                                • 26.–30. října – Mezinárodní festival dokumentárních filmů
                                 • vizitace – advent nebo až v roce 2019
                                  Příští schůze staršovstva bude 17. září 2018 v 18.00, úvod bude mít Luboš Kotrba.
                                  Zakončili jsme písní 604..

                                  14. 5. 2018

                                  • úvodní slovo měl Jan Hruška
                                   • Představení konfirmandů staršovstvu a společný rozhovor
                                    • Konfirmandi jihlavského sboru: Šimon Blažek, Dominik Hrdlička, Jan Koubek, Adéla Procházková,
                                     Jaroslav Slíva, Adam Smolík, Matěj Smolík, Sára Trnková, Vojtěch Vališ,
                                     Jakub Zedníček a Radek Pícha
                                     • Konfirmand jimramovského sboru: Vítek Vraspír
                                     • Sborový život
                                      • Něco pro uši, pro oči i pro duši – Jana Šteflíčková, Jan Keřkovský: Spolehnout se – ale co to dá práce!
                                       příjemný nedělní podvečer k zamyšlení i potěšení
                                       • Návštěva z Almelo - hosté byli nadšeni společnou bohoslužbou, velký úspěch mělo posezení u Josefa Bušty v Dolní Cerekvi a produkce gospelů v jihlavském kostele
                                       • Noc kostelů
                                        • Otevřeno od 18.00 do 22.00
                                         • 18.00 – koncert ZUŠ
                                          • 21.00 – varhanní koncert Hany Ryšavé
                                           • Výstava starých fotek kostela.
                                            • Organizačně zajistí Jan Keřkovský a Jana Nedbalová.
                                            • Kalendář
                                             • Bohoslužby
                                              ◦ 20. května – Jan Keřkovský, konfirmace, večeře Páně, pouze v Jihlavě 9.30, sbírka pro Diakonii
                                              ◦ 27. května – Filip Boháč
                                              ◦ 3. června – Jan Keřkovský, křest ve Střížově
                                              ◦ 10. června – Jan Keřkovský
                                              ◦ 17. června – Jan Keřkovský
                                              ◦ 24. června – Jan Keřkovský, večeře Páně
                                              • 10. června – Něco pro uši, pro oči i pro duši: Loutkové divadlo Drak n' roses: Zajíc v sedmém nebi, Jan
                                               Keřkovský: Boží milost – a co za to?
                                              • Různé
                                               • Další dvouletá konfirmační příprava začne až na podzim 2019.
                                                • Stav nemovitého majetku – zpracováno (Dana Gotvaldová, Jan Koubek, Jaroslav Pojman)
                                                 • Staršovstvo i nadále podporuje spolupráci s partnerským sborem v Almelo.
                                                  • Vernisáž obrazu ve sborové místnosti a 90leté výročí sboru se předběžně plánuje na 7. října.
                                                   • Bohoslužby 13. května se nahrávaly, připraví se několik kusů CD pro ověření zájmu.
                                                   • Příští schůze staršovstva bude 18. června 2018 v 19.00, úvod bude mít Věra Chlupáčková.

                                                    16. 4. 2018

                                                    • úvodní pobožnost měl Zbyněk Dvořák
                                                     • vedle obvyklých činností v minulém měsíci byly zvláště kladně hodnoceny večer s hostem Miki Erdingerem a pořad z cyklu "Něco pro uši..." se zpěvačkou Janou Koubkovou a slovem Jana Keřkovského. Sborový sál dále poskytl zázemí pro poradu mládeže, seminář výpomocných kazatelů a sdružení Roska, což svědčí o uspokojivém využití sálu.
                                                      • staršovstvo se zabývalo upřesněním programu a zajištěním návštěvy 31 lidí ze sboru z Almelo.
                                                       • pro finanční pokrytí nákladů byla uvolněna částka ve výši 25 000 Kč.
                                                        • program
                                                         - sobota 28. dubna – příjezd v odpoledních hodinách, večerní zábava v Lukách nad Jihlavou
                                                         (námořnický ples), pivovar
                                                         - neděle 29. dubna – společné bohoslužby, večeře Páně, oběd na faře, návštěva Farského kázku u Opatova, oheň a
                                                         špekáčky v Dolní Cerekvi
                                                         - pondělí 30. dubna – výlet do Čertoviny (u Hlinska), oběd v Daňkovicích, prohlídka kostela, zastavení na Zelené Hoře u Žďáru n.S.
                                                         - úterý 1. května – Slavonice a Maříž nebo synagoga v Nové Cerekvi a Křemešník, gospelový koncert,
                                                         rozloučení na faře
                                                         - středa 2. května – odjezd v dopoledních hodinách
                                                        • Konfirmace
                                                         • na 14.5.2018, v rámci příští schůze staršovstva, byl stanoven termín pro rozhovor konfirmandů se staršovstvem
                                                          • bylo rozhodnuto o dárku pro konfirmandy
                                                          • staršovstvo hodnotilo, jak se dařilo naplňovat a uskutečňovat náměty, které si dalo do výhledu pro období 2013 - 2018. Zvláště ve věci otevírání sboru pro veřejnost se práce dobře dařila. Trvale se nedaří vybírat salár od podstatné části členů sboru. Na nedostatku financí potom váznou některé činnosti (opravy), které byly v námětech uvedeny, a které se proto dařilo plnit jen z části.
                                                           • příští schůze staršovstva je plánovaná na 14.5.2018

                                                            12. 3. 2018

                                                            • úvodní pobožnost měl Jan Bušta
                                                             • k životu sboru v minulém období – kromě obvyklého programu bylo velmi dobře hodnoceno vystoupení písničkáře Jana Buriana v rámci cyklu „Něco pro uši...“
                                                              • staršovstvo souhlasí s proplacením cestovného pro Miky Erdingera – večer s hostem o Thajsku
                                                               • projednávány organizační záležitosti v souvislosti s přípravou výročního sborového shromáždění
                                                                • nutné dokončit výkaz o hospodaření, vyčlenit a pojmenovat některé položky konkrétním obsahem – nakupované předměty a služby
                                                                • přísálí bylo doplněno rozkládací válendou a křeslem – pořizovací cena 12 046,- Kč
                                                                 • sbírky – pokračují celocírkevní sbírky naplánované již v minulém zasedání staršovstva
                                                                  • správa majetku – Jan Bušta dohodl revize a zkoušky hasících přístrojů na faře a v kostele v Jihlavě i v modlitebně ve Střížově
                                                                   • návštěva z Almelo
                                                                    • ze strany Holanďanů došlo k posunu o jeden den – příjezd bude v sobotu 28.4. odjezd 2.5.
                                                                     • na 1.5. v 16:30 hod bylo dohodnuto vystoupení skupiny Keep Smiling Gospel z Orlové (www.keep-smiling.cz), zhlédneme je společně s Holanďany v předvečer jejich odjezdu.
                                                                     • na 23. a 24. 3. dohodnuta brigáda pozimního úklidu kolem fary a kostela
                                                                      • příští schůze staršovstva dohodnuta na 16.4.2018

                                                                       12. 2. 2018

                                                                       • Sborový život
                                                                        • shrnuty aktivity sboru v minulém měsíci - bohoslužby, konfirmační víkend, Něco pro uši..., ekumenické bohoslužby ve Střížově, děti, mládež, třicátníci, propůjčení sálu pro nesborové aktivity
                                                                        • schváleno proplacení cestovních náhrad pro Jana Buštu a Zdeňka Šorma
                                                                         • Materiály pro sborové shromáždění
                                                                          • Robert Novák připravil návrh souhrnu akcí ve sboru za r. 2017
                                                                           • Jan Keřkovský připraví sborové statistiky
                                                                            • věstník o aktivitách se bude rozdávat při bohoslužbách od 4. března
                                                                            • Správa majetku
                                                                             • rozděleny úkoly pro zajištění revizí a kontrol zařízení a vybavení na nemovitém majetku sboru
                                                                              • projednáno pořízení rozkládací sedačky do přísálí (max 20 000 Kč)
                                                                               • možné investice v r. 2018 - vitráže v kostele, nový měch a dmychadlo k varhanám, zábradlí střížovské modlitebny
                                                                               • Celocírkevní sbírky
                                                                                • 18. února – sbírka na církevní tisk
                                                                                 • 11. března – postní sbírka Diakonie, která bude probíhat až do konce března
                                                                                  • 1. dubna – Hlavní dar lásky
                                                                                   • 20. května – sbírka pro Diakonie
                                                                                    • Do 31. května – sbírka pro Jeronýmovu jednotu
                                                                                     • Červen – Solidarita sborů.
                                                                                     • Návštěva z Almelo
                                                                                      • Návštěva partnerského sboru z Almelo proběhne 27. dubna – 1. května. (!! Změna - posunuto o jeden den - příjezd 28.4. !!)
                                                                                       • Nástin programu:
                                                                                        • 27. dubna – příjezd ve večerních hodinách, večeře na faře
                                                                                         • 28. dubna – výlet (Studánka Páně, Telč, Znojmo, Veselý kopec, Daňkovice, ...), večerní zábava v
                                                                                          Lukách nad Jihlavou
                                                                                          • 29. dubna – spolčené bohoslužby, oběd na faře, volno
                                                                                           • 30. dubna – výlet do Prahy, večeře v rodinách
                                                                                            • 1. května – odjezd dopoledních hodinách
                                                                                             • Počet účastníků zatím není znám stejně jako jejich složení.
                                                                                             • Různé
                                                                                              • Zajistit posouzení stavu a poptávku na opravu vitráží v kostele.
                                                                                               • Děkujeme bratru Slívovi za úklid kostelní věže.
                                                                                                • Staršovstvo projednalo umístění zpěvníků v kostele a rozhodlo se zachovat současný stav, kdy jsou
                                                                                                 zpěvníky v lavicích.

                                                                                                8. 1. 2018

                                                                                                • Sborový život
                                                                                                 - pochvala Báře Novákové a Haně Koubkové za provedení vánoční hry dětí
                                                                                                 - CD se záznamem "Něco pro uši, ..." jsou téměř rozdána, výroba dalších
                                                                                                 - mládež se schází v počtu 4 - 5
                                                                                                 • Stav nemovitého majetku
                                                                                                  - Jeronymova jednota požaduje vypracovat zprávu o stavu a předpokládaných opravách do r. 2023
                                                                                                  - termín podání zprávy je 30.červen 2018
                                                                                                  - ustanovena komise ve složení Jan Koubek a Jaroslav Pojman, bude přizvána i Dana Gottwaldová pro vypracování
                                                                                                  - bude pozván revizní technik pro provedení revize bleskosvodů
                                                                                                  - oslovíme fu Sadílek ve věci odvlhčení modlitebny Střížov
                                                                                                  • Výroční sborové shromáždění
                                                                                                   - termín 18.3.2018
                                                                                                   - rozprava nad návrhem zprávy ke shromáždění
                                                                                                   • Různé
                                                                                                    - příště se pokusíme zhodnotit "Priority staršovstva..." vypracované v r. 2013
                                                                                                    - návrh letáčků z pražského seniorátu nenašel u jihlavského staršovstva podporu
                                                                                                    - staršovstvo souhlasí s účastí faráře Filipa Boháče (Opatov) na schůzích staršovstva v r. 2018
                                                                                                    - staršovstvo souhlasí s proplácením cestovních náhrad Filipovi Boháčovi za sborové aktivity v Jihlavě v r. 2018