Staršovstvo Farního sboru ČCE v Jihlavě

Seznam členů staršovstva sboru

Následující členové staršovstva byli řádně zvoleni pro funkční období 1. dubna 2019 - 2025 (funkční období končí dnem výročního sborového shromáždění v roce 2025):

O čem hovořilo staršovstvo sboru v roce 2024

8. 4. 2024

 • Úvod
  • Eva Trnková, čtení: Matouš 5, 38–48, píseň EZ 204.
  • Schválení zápisu z minulé schůze staršovstva (4. března 2024).
   • Sborový život
    • bohoslužby: Jan Keřkovský 6×, Draha Pešlová 1×
    • nedělní škola: Karolína Koubová, Dana Slívová, Barbora Nováková, Věra Šimková
    • sborová shromáždění
    • biblické hodiny, kavárnička, konfirmandi, konfirmační víkend, katecheze dospělých, mladší děti
    • Pobožnost v Alzheimercentru a na Stříbrných terasách, večer s hostem – Zdenka Sokolíčková, presbyterní konference, O čem si štěbetají bratři a sestry na střeše
    • newsletter – ověřit doručování, informace v ohláškách
    • Opravy – střecha kostela v Jihlavě
     • sbírka: 118 100 Kč za rok 2023 a 96 000 Kč za rok 2024
     • městská dotace je v jednání
     • kulatý sbor zahraničních dárců ČCE: příslib od bavorské evangelické církve na dar 20 000 €
     • Křest, svatba
      • žádost o křest:
      ◦ Pavla a Ondřej Sadílkovi pro dceru Elianu (někdy v dubnu)
      ◦ Jana a Jan Buštovi pro dceru Johanu (16. června)
      • svatba Tomáš Janík a Iveta Janíčková (26. dubna – Plandry)
      • Kalendář
       • bohoslužby, v dubnu každou neděli Jan Keřkovský
       • konfirmandi 12. dubna
       • mladší děti 13. dubna
       • večer s hostem – neděle 21. dubna 18.00 – Josef Pazderka
       • TenSing – koncert na faře 26. dubna, večeře, nocleh
       • katecheze dospělých – neděle 5. května v 17.00
       • sborový výlet – středa 8. května – Kutná Hora a okolí, hlavním koordinátorem je Robert
       • Noc kostelů – 7. června
       • sborový den – sobota 8. června – ve Střížově
       ◦ pozvánka: konfirmandům po letech, křtěncům a oddaným v jihlavském sboru
       ◦ prase a chleba zařídí Dana Koldová
       ◦ pivo a limonádu (Soda Stream) zařídí Jan Bušta
       ◦ program: fotky, cyklovýlet, fotbalový zápas, vědomostní kvíz, fáborkáč s pokladem, prohlídka mlýna,
       zpěv/karaoke, možnost jet vlakem
       • sborová dovolená: Litice, 27. července – 3. srpna
       • Různé
        • Pronájem/zapůjčení sálu: 26.–27. dubna TenSing, 1. května Roska
        • prohlídky kostela: středa 17. dubna, pondělí 22. dubna a úterý 23. dubna (Jan Tkadleček), 30. dubna (Mutlová, SOŠ)
        • Příští schůze staršovstva bude 6. května 2024 v 18.00, úvod bude mít Jan Bušta.
         • Zakončili jsme písní EZ 420.

          4. 3. 2024

          • Zápis ze schůze staršovstva FS ČCE v Jihlavě ze dne 4. března 2024
           I. Úvod
           • Dana Slívová, čtení: Timoteovi 4, 18, píseň Evangelický zpěvník 497

           II. Sborový život
           • bohoslužby: Jan Keřkovský – 4x
           • nedělní škola: Jan Bušta – 1x, Věra Šimková – 1x, Barbora Nováková – 1x, Karolína Koubová
           – 1x
           • biblické hodiny, kavárnička, konfirmandi, katecheze dospělých, pobožnost v Alzheimer
           centru a na Stříbrných terasách

           III. Podněty pro práci staršovstva
           • během první poloviny února byly od presbyterů shromážděny podněty ke směřování a
           budoucnosti jihlavského sboru
           • ty se na zvláštním setkání prodiskutovaly a shrnuly do následujících bodů:
           a) sbor je víc než farář
           ▪ velice si vážíme práce našeho faráře, ale je třeba počítat s tím, že i on tady
           jednou skončí
           b) nový farář
           ▪ je třeba řešit co nejdříve, protože to určuje další vize sboru
           ▪ co můžeme faráři nabídnout my?
           ▪ jaký by měl být – širší diskuse nejen v rámci staršovstva
           ▪ definovat co můžeme nabídnout a co čekáme od nového faráře – do konce
           06/2024 [staršovstvo]
           c) aktivity sboru
           ▪ aktivity jdoucí dovnitř sboru (aktivity pro členy sboru)
           ▪ aktivity ven, které se soustředí na veřejnost
           ▪ aby byly aktivity vně sboru opravdové, musí mít pevný základ uvnitř sboru
           ▪ vážíme si aktivit, které aktuálně děláme, chceme je rozvíjet (ne stagnovat, ani
           je radikálně měnit)
           ▪ aktivity je třeba plánovat více dopředu a hned jak o nich budou základní
           informace, tak je představit, aby s nimi mohli všichni počítat – s dostatečným
           předstihem prezentovat
           ▪ měli bychom si uvědomovat cíl akcí, tj. proč kterou akci děláme, jestli pro
           vzdělání, zábavu, podporu společenství, vzájemný kontakt atd. (a nedělat ze
           setrvačnosti akce jen proto, protože se z tradice, a v tradičním formátu,
           dělají)
           d) aktivizace členů sboru
           ▪ aktivity sboru nesmí ležet výhradně/většinově na faráři (a nemusí ani záviset
           na staršovstvu)
           ▪ první čtení, ohlášky a modlitbu zajistí presbyter, který má službu – již
           zavedeno od 25. února 2024
           ▪ čtení, modlitby mohou mít i členové mimo staršovstvo
           ▪ v rámci staršovstva zařadit nový bod: „O čem si štěbetají bratři a sestry na
           střeše“ – podněty z rozhovorů se členy sboru
           ▪ k některým tématům otevřít širší diskusi i mimo staršovstvo, např. setkání na
           faře
           e) staršovstvo
           ▪ do rozhodování sboru by se měli zapojit i (výrazně) mladší lidé – měli by cítit,
           že o jejich pohled staršovstvo stojí
           ▪ to se týká všech členů sboru – viz. předchozí bod
           ▪ 2 návrhy na konvent:
           o pasivní volební právo od 18 let
           o aktivní volební právo od 16 let
           f) newsletter
           ▪ informační email na témata týkající se sborového života
           o kázání – rozesílaný 1x týdně
           o program jihlavského sboru – to, co pořádáme my (měsíční program,
           sborová dovolená, výlet, brigáda, večery s hostem, sborový den atd.)
           o pozvánky odjinud – pozvánky z okolích sborů, seniorátu, celocírkevní a
           ekumenické programy
           o informace pro členy sboru (neveřejné – definovaný okruh odběratelů)
           – interní záležitosti sboru
           ▪ přihlašování k odběru emailů bude možné jak elektronicky, tak také na papíře
           (např. při sborovém shromáždění)
           ▪ přihlašovaný si vybere témata jaká chce odebírat, možnost k odhlášení
           odběru bude v každém emailu
           ▪ zavedení do konce 03/2024 [R. Novák, J. Bušta]
           g) sborový den – viz. bod V. níže
           h) sborový výlet – viz. bod VI. níže
           i) sborová dovolená – viz. bod VII. níže
           j) jarní brigáda – viz. bod VII. níže
           • Celkově z podnětů vyplynulo, že sbor funguje dobře. Je v něm atmosféra tolerance, naděje a
           otevřenosti. Sbor je neokázalý a nevtíravý, objevují se v něm noví lidé. Tento stav si musíme
           chránit a dále rozvíjet.

           IV. Sborové shromáždění
           • 24. března v 9:30 v Jihlavě
           • shromáždění povede Hanka Koubková, zapisovatelem bude Luboš Kotrba
           • Program
           a) zpráva bratra faráře
           b) body z diskuze staršovstva
           ▪ možnost dostávat emailem newsletter – bude nabídnut malý formulář pro
           přihlášení se k odběru newsletteru
           ▪ výběr nového faráře
           ▪ nový bod na staršovstvu: „O čem si štěbetají bratři a sestry na střeše“ –
           reflexe námětů a podnětů z rozhovorů se členy sboru – stojíme o ně a
           chceme o nich diskutovat
           ▪ nabídka možnosti číst první čtení, ohlášky a modlitbu členům sboru
           V. Sborový den
           • 8. června ve Střížově
           • cíl – stmelovací aktivita
           • každý člen staršovstva do příští schůze zjistí o co/jaký program je ve sboru zájem (všechny
           věkové skupiny) [členové staršovstva]
           • aktuální nápady na program: prase, pivo, cesta na kole, karaoke, procházka na Rokštejn,
           hudba, hry, hospodský kvíz, barmanská šou
           • plakát – co nejdřív vytvořit a zveřejnit – a informace v ohláškách [?]

           VI. Sborový výlet
           • 8. května 2024 do Kutné Hory
           • cíl – poznávání nových míst a stmelování
           • plakát – co nejdřív vytvořit a zveřejnit – a informace v ohláškách [R. Novák]
           • přihlašování již probíhá
           VII. Sborová dovolená
           • 27. července – 3. srpna 2024
           • cíl – poznávání, stmelení
           • přihlašování již probíhá
           • plakát do konce května 2024 [R. Novák]
           VIII. Jarní brigáda
           • 16. března 2024 na faře, společný oběd
           • cíl – úklid trávníku a chodníku, oprava pískoviště, likvidace klepáče, oklepání omítky v ping-
           pongárně

           IX. Různé
           • během roku chceme řešit plot (cca 90 m, odhadovaná cena materiálu 30 000,- Kč), předtím
           se musí nějakým způsobem vyřešit sloupy trolejového vedení umístěné na našem pozemku
           • cíle staršovstva z roku 2019 – na příští schůzi budou porovnány se současným stavem
           • 17. března 2024 – Postní sbírka diakonie
           • QR kódy na sbírku v kostele – uvažuje se o jejich zavedení
           • vyhrazená parkovací místa během bohoslužeb – je jich málo, ale město by snad mělo zavést
           nedělní parkování zdarma

           X. Kalendář
           • Bohoslužby: 10. 3. – D. Pešlová, ostatní J. Keřkovský
           • 10. 3. v 17:00 – Večer s hostem, Zdena Sokolíčková
           • 16. 3. v 9:00 – brigáda na faře
           • 17. 3. – katecheze dospělých
           • 23. 3. v 10:00 – mladší děti na faře
           • 24. 3. 2024 ve 14:00 – seniorátní neděle („presb. konference“) ve Velkém Meziříčí
           • 21. 4. v 18.00 – Večer s hostem, Josef Pazderka
           • 8. 5. – sborový výlet do Kutné Hory
           • 7. 6. – Noc kostelů
           • 8. 6. – sborový den ve Střížově
           • 27. 7.– 3. 8. – sborová dovolená – v penzionu Ráj u Litic na Kokořínsku

           XI. Závěr
           • příští schůze staršovstva – 8. dubna 2024, biblický úvod – Eva Trnková
           • zakončili jsme písní 667

           5. 2. 2024

           • Úvod : Karel Rychnovský , čtení Žalm 33 18-22 , píseň EZ 426 , modlitba
            • Schválení zápisu z minulé schůze .
             • Sborový život leden 2024 :
              • bohoslužby : P.Jandečková,Hynek Tkadleček , J. Keřkovský 2x
               • biblické hodiny ,kavárnička,konfirmandi,katecheze dospělích , Alzheimercentrum+ Stříbrné terasy – J.Keřkovský
               • Opravy :
                • J.Keřkovský pověřen uzavřením smlouvy na opravu střechy Jihlavského kostela.
                 • Odsouhlaseno rozdělení opravy střechy do 2 etap , na roky 2024 a 2025 .
                  • J.Keřkovský společně s R.Novákem zašlou žádost o dotaci na opravu Jihlavského kostela na Kraj Vysočina do 15.2 2024 .
                  • Sborové shromáždění :
                   • uskuteční se 24.3.2024 v 9,30 h v Jihlavském kostele
                    • staršovstvo se rozhodlo uspořádat diskuzi o směřování a budoucnosti našeho sboru ,
                     podněty a návrhy zašlou členové
                     staršovstva do 18.2.24 do 18 h na e-mail rob.novak@seznam.cz ,
                     R. Novák rozdělí návrhy do tématických okruhů
                     • následně 19.2.24 v 18 h společné setkání na Jihlavské faře k diskuzi nad jednotlivými okruhy.
                      Závěry budou předloženy členům sboru k diskusi na Sborovémshromáždění 24.3.24 .
                     • Kalendář :
                      • bohoslužby
                       11.2,18.2,25.2. J.Keřkovský
                       3.3. J.Keřkovský ,
                       10.3.D Pešlová,
                       17.3.24.3.28.3/pašije/,29.3. /Velký pátek/,31.3/Velikonoční neděle /
                       neděle 24.3. ve 14 h , Seniorátní neděle , ve Velkém Meziříčí
                      • 8.5. Sborový výlet
                       • 7.6 Noc kostelů
                        • 8.6. Sborový den ve Střížově
                         • březen 2024 – Večer s hostem : Zdena Sokolíčková / socialní antropoložka/
                          • Různé : diskuse nad tématem , neaktivní členové Jihlavského sboru .
                           • příští schůze 4.3.2024 , v 18 h , úvod bude mít Dana Slívová
                            • zakončili jsme písní EZ 604

                             8. 1. 2024

                             • Úvod
                              • František Prvý, čtení: Timoteovi 2, 11–14 a 3, 5–7, píseň EZ 188.
                              • Schválení zápisu z minulé schůze staršovstva (6. listopadu 2023).
                               • Sborový život
                                • Bohoslužby
                                 • Biblické hodiny, kavárnička, konfirmandi, konfirmační víkend, katecheze dospělých
                                  • Pobožnost v Alzheimercentru a na Stříbrných terasách
                                   • Něco pro uši, pro oči i pro duši
                                    • vánoční hra, vánoční bohoslužby
                                    • Hodnocení roku 2023
                                     • viz příloha
                                      • rozhovor
                                      • Opravy
                                       • Oprava střechy jihlavského kostela
                                        ? Začátek závisí na stavební firmě, Jan Keřkovský se jim ještě připomene.
                                        ? Probíhá sbírka, máme dar z Jeronýmovi jednoty, čekáme na výsledek dotací
                                       • Kalendář
                                        • bohoslužby
                                         • sborové shromáždění 24. března
                                          • seniorátní presbyterní konference 24. března, Velké Meziříčí, jak získávat a udržet lidi ve sboru
                                           • sborový den: až bude hezky, ve Střížově
                                            • sborový výlet: 8. května
                                             • sborová dovolená: Litice, 27. července – 3. srpna
                                              • Noc kostelů: pátek 7. června
                                               • konfirmační víkendy: 8.–10. března, květen, 11.–13. října
                                                • svatby (8. června, 4. července, 7. září)
                                                 • Seniorátní setkání všech generací pátek, sobota 16.–17. srpna, Nové Město na Moravě, prohlídka Pomněnky
                                                 • Různé
                                                  • Příští schůze staršovstva bude 5. února 2024 v 18.00, úvod bude mít Karel Rychnovský.
                                                   • Zakončili jsme písní EZ 656.

                                                    Historie staršovstva