Staršovstvo Farního sboru ČCE v Jihlavě

Seznam členů staršovstva sboru

Následující členové staršovstva byli řádně zvoleni pro funkční období 2013 - 2019:

O čem hovořilo staršovstvo sboru v roce 2018

12. 2. 2018

 • Sborový život
  • shrnuty aktivity sboru v minulém měsíci - bohoslužby, konfirmační víkend, Něco pro uši..., ekumenické bohoslužby ve Střížově, děti, mládež, třicátníci, propůjčení sálu pro nesborové aktivity
  • schváleno proplacení cestovních náhrad pro Jana Buštu a Zdeňka Šorma
   • Materiály pro sborové shromáždění
    • Robert Novák připravil návrh souhrnu akcí ve sboru za r. 2017
     • Jan Keřkovský připraví sborové statistiky
      • věstník o aktivitách se bude rozdávat při bohoslužbách od 4. března
      • Správa majetku
       • rozděleny úkoly pro zajištění revizí a kontrol zařízení a vybavení na nemovitém majetku sboru
        • projednáno pořízení rozkládací sedačky do přísálí (max 20 000 Kč)
         • možné investice v r. 2018 - vitráže v kostele, nový měch a dmychadlo k varhanám, zábradlí střížovské modlitebny
         • Celocírkevní sbírky
          • 18. února – sbírka na církevní tisk
           • 11. března – postní sbírka Diakonie, která bude probíhat až do konce března
            • 1. dubna – Hlavní dar lásky
             • 20. května – sbírka pro Diakonie
              • Do 31. června – sbírka pro Jeronýmovu jednotu
               • Červen – Solidarita sborů.
               • Návštěva z Almelo
                • Návštěva partnerského sboru z Almelo proběhne 27. dubna – 1. května.
                 • Nástin programu:
                  • 27. dubna – příjezd ve večerních hodinách, večeře na faře
                   • 28. dubna – výlet (Studánka Páně, Telč, Znojmo, Veselý kopec, Daňkovice, ...), večerní zábava v
                    Lukách nad Jihlavou
                    • 29. dubna – spolčené bohoslužby, oběd na faře, volno
                     • 30. dubna – výlet do Prahy, večeře v rodinách
                      • 1. května – odjezd dopoledních hodinách
                       • Počet účastníků zatím není znám stejně jako jejich složení.
                       • Různé
                        • Zajistit posouzení stavu a poptávku na opravu vitráží v kostele.
                         • Děkujeme bratru Slívovi za úklid kostelní věže.
                          • Staršovstvo projednalo umístění zpěvníků v kostele a rozhodlo se zachovat současný stav, kdy jsou
                           zpěvníky v lavicích.

                          8. 1. 2018

                          • Sborový život
                           - pochvala Báře Novákové a Haně Koubkové za provedení vánoční hry dětí
                           - CD se záznamem "Něco pro uši, ..." jsou téměř rozdána, výroba dalších
                           - mládež se schází v počtu 4 - 5
                           • Stav nemovitého majetku
                            - Jeronymova jednota požaduje vypracovat zprávu o stavu a předpokládaných opravách do r. 2023
                            - termín podání zprávy je 30.červen 2018
                            - ustanovena komise ve složení Jan Koubek a Jaroslav Pojman, bude přizvána i Dana Gottwaldová pro vypracování
                            - bude pozván revizní technik pro provedení revize bleskosvodů
                            - oslovíme fu Sadílek ve věci odvlhčení modlitebny Střížov
                            • Výroční sborové shromáždění
                             - termín 18.3.2018
                             - rozprava nad návrhem zprávy ke shromáždění
                             • Různé
                              - příště se pokusíme zhodnotit "Priority staršovstva..." vypracované v r. 2013
                              - návrh letáčků z pražského seniorátu nenašel u jihlavského staršovstva podporu
                              - staršovstvo souhlasí s účastí faráře Filipa Boháče (Opatov) na schůzích staršovstva v r. 2018
                              - staršovstvo souhlasí s proplácením cestovních náhrad Filipovi Boháčovi za sborové aktivity v Jihlavě v r. 2018