Staršovstvo Farního sboru ČCE v Jihlavě

Seznam členů staršovstva sboru

Následující členové staršovstva byli řádně zvoleni pro funkční období 1. dubna 2019 - 2025 (funkční období končí dnem výročního sborového shromáždění v roce 2025):

O čem hovořilo staršovstvo sboru v roce 2024

6. 5. 2024

 • Úvod
  • Jan Bušta, čtení: Žalm 31,1–9, píseň Svítá 23.
  • Schválení zápisu z minulé schůze staršovstva (8. dubna 2024).
   • Sborový život
    • bohoslužby: Jan Keřkovský 4×
     • nedělní škola: Karolína Koubová, Barbora Nováková 2×, Sabina Dvořáková
      • biblické hodiny, kavárnička, konfirmandi, katecheze dospělých, mladší děti
       • Pobožnost v Alzheimercentru, koncert TenSing, večer s hostem – Josef Pazderka
       • O čem si štěbetají bratři a sestry na střeše
        • informace, newsletter
         • přímluvná modlitba (výzva členům sboru – přihlásil se Jan Hruška)
         • Opravy
          • věžní hodiny – oprava probíhá
          • Připravované programy
           • sborový výlet 8. května – sbor zaplatí únikovou hru pro děti a průvodce ve sv. Barboře
            • sborový den 8. června – medardová párty
             ◦ Robert Novák poupraví plakát
             ◦ Jan Bušta napíše další info do newsletteru
             ◦ koordinační schůzka ke sborovému dnu bude 27. května v 18.15 na faře
            • Kalendář
             • bohoslužby, 12. a 19. května a 2. června Jan Keřkovský, 26. května Pavla Jandečková
              • 19. května – bohoslužby s večeří Páně
               • konfirmandi 10. a 17. května, konfirmační víkend 31. května až 2. června ve Velké Lhotě s tématem závislosti
                • mladší děti 11. května
                 • Noc kostelů – 7. června, kostel otevřen 17–21, koncert ZUŠ v 18.00
                  • večer s hostem – neděle 21. dubna 18.00 – Josef Pazderka
                   • sborová dovolená: Litice, 27. července – 3. srpna
                   • Různé
                    • Pronájem/zapůjčení sálu: 21.–22. července – seniorátní mládež
                    • Příští schůze staršovstva bude 3. června 2024 v 18.15, úvod bude mít Zbyněk Dvořák.
                     • Zakončili jsme písní Svíta 248.

                     8. 4. 2024

                     • Úvod
                      • Eva Trnková, čtení: Matouš 5, 38–48, píseň EZ 204.
                      • Schválení zápisu z minulé schůze staršovstva (4. března 2024).
                       • Sborový život
                        • bohoslužby: Jan Keřkovský 6×, Draha Pešlová 1×
                        • nedělní škola: Karolína Koubová, Dana Slívová, Barbora Nováková, Věra Šimková
                        • sborová shromáždění
                        • biblické hodiny, kavárnička, konfirmandi, konfirmační víkend, katecheze dospělých, mladší děti
                        • Pobožnost v Alzheimercentru a na Stříbrných terasách, večer s hostem – Zdenka Sokolíčková, presbyterní konference, O čem si štěbetají bratři a sestry na střeše
                        • newsletter – ověřit doručování, informace v ohláškách
                        • Opravy – střecha kostela v Jihlavě
                         • sbírka: 118 100 Kč za rok 2023 a 96 000 Kč za rok 2024
                         • městská dotace je v jednání
                         • kulatý sbor zahraničních dárců ČCE: příslib od bavorské evangelické církve na dar 20 000 €
                         • Křest, svatba
                          • žádost o křest:
                          ◦ Pavla a Ondřej Sadílkovi pro dceru Elianu (někdy v dubnu)
                          ◦ Jana a Jan Buštovi pro dceru Johanu (16. června)
                          • svatba Tomáš Janík a Iveta Janíčková (26. dubna – Plandry)
                          • Kalendář
                           • bohoslužby, v dubnu každou neděli Jan Keřkovský
                           • konfirmandi 12. dubna
                           • mladší děti 13. dubna
                           • večer s hostem – neděle 21. dubna 18.00 – Josef Pazderka
                           • TenSing – koncert na faře 26. dubna, večeře, nocleh
                           • katecheze dospělých – neděle 5. května v 17.00
                           • sborový výlet – středa 8. května – Kutná Hora a okolí, hlavním koordinátorem je Robert
                           • Noc kostelů – 7. června
                           • sborový den – sobota 8. června – ve Střížově
                           ◦ pozvánka: konfirmandům po letech, křtěncům a oddaným v jihlavském sboru
                           ◦ prase a chleba zařídí Dana Koldová
                           ◦ pivo a limonádu (Soda Stream) zařídí Jan Bušta
                           ◦ program: fotky, cyklovýlet, fotbalový zápas, vědomostní kvíz, fáborkáč s pokladem, prohlídka mlýna,
                           zpěv/karaoke, možnost jet vlakem
                           • sborová dovolená: Litice, 27. července – 3. srpna
                           • Různé
                            • Pronájem/zapůjčení sálu: 26.–27. dubna TenSing, 1. května Roska
                            • prohlídky kostela: středa 17. dubna, pondělí 22. dubna a úterý 23. dubna (Jan Tkadleček), 30. dubna (Mutlová, SOŠ)
                            • Příští schůze staršovstva bude 6. května 2024 v 18.00, úvod bude mít Jan Bušta.
                             • Zakončili jsme písní EZ 420.

                              4. 3. 2024

                              • Zápis ze schůze staršovstva FS ČCE v Jihlavě ze dne 4. března 2024
                               I. Úvod
                               • Dana Slívová, čtení: Timoteovi 4, 18, píseň Evangelický zpěvník 497

                               II. Sborový život
                               • bohoslužby: Jan Keřkovský – 4x
                               • nedělní škola: Jan Bušta – 1x, Věra Šimková – 1x, Barbora Nováková – 1x, Karolína Koubová
                               – 1x
                               • biblické hodiny, kavárnička, konfirmandi, katecheze dospělých, pobožnost v Alzheimer
                               centru a na Stříbrných terasách

                               III. Podněty pro práci staršovstva
                               • během první poloviny února byly od presbyterů shromážděny podněty ke směřování a
                               budoucnosti jihlavského sboru
                               • ty se na zvláštním setkání prodiskutovaly a shrnuly do následujících bodů:
                               a) sbor je víc než farář
                               ▪ velice si vážíme práce našeho faráře, ale je třeba počítat s tím, že i on tady
                               jednou skončí
                               b) nový farář
                               ▪ je třeba řešit co nejdříve, protože to určuje další vize sboru
                               ▪ co můžeme faráři nabídnout my?
                               ▪ jaký by měl být – širší diskuse nejen v rámci staršovstva
                               ▪ definovat co můžeme nabídnout a co čekáme od nového faráře – do konce
                               06/2024 [staršovstvo]
                               c) aktivity sboru
                               ▪ aktivity jdoucí dovnitř sboru (aktivity pro členy sboru)
                               ▪ aktivity ven, které se soustředí na veřejnost
                               ▪ aby byly aktivity vně sboru opravdové, musí mít pevný základ uvnitř sboru
                               ▪ vážíme si aktivit, které aktuálně děláme, chceme je rozvíjet (ne stagnovat, ani
                               je radikálně měnit)
                               ▪ aktivity je třeba plánovat více dopředu a hned jak o nich budou základní
                               informace, tak je představit, aby s nimi mohli všichni počítat – s dostatečným
                               předstihem prezentovat
                               ▪ měli bychom si uvědomovat cíl akcí, tj. proč kterou akci děláme, jestli pro
                               vzdělání, zábavu, podporu společenství, vzájemný kontakt atd. (a nedělat ze
                               setrvačnosti akce jen proto, protože se z tradice, a v tradičním formátu,
                               dělají)
                               d) aktivizace členů sboru
                               ▪ aktivity sboru nesmí ležet výhradně/většinově na faráři (a nemusí ani záviset
                               na staršovstvu)
                               ▪ první čtení, ohlášky a modlitbu zajistí presbyter, který má službu – již
                               zavedeno od 25. února 2024
                               ▪ čtení, modlitby mohou mít i členové mimo staršovstvo
                               ▪ v rámci staršovstva zařadit nový bod: „O čem si štěbetají bratři a sestry na
                               střeše“ – podněty z rozhovorů se členy sboru
                               ▪ k některým tématům otevřít širší diskusi i mimo staršovstvo, např. setkání na
                               faře
                               e) staršovstvo
                               ▪ do rozhodování sboru by se měli zapojit i (výrazně) mladší lidé – měli by cítit,
                               že o jejich pohled staršovstvo stojí
                               ▪ to se týká všech členů sboru – viz. předchozí bod
                               ▪ 2 návrhy na konvent:
                               o pasivní volební právo od 18 let
                               o aktivní volební právo od 16 let
                               f) newsletter
                               ▪ informační email na témata týkající se sborového života
                               o kázání – rozesílaný 1x týdně
                               o program jihlavského sboru – to, co pořádáme my (měsíční program,
                               sborová dovolená, výlet, brigáda, večery s hostem, sborový den atd.)
                               o pozvánky odjinud – pozvánky z okolích sborů, seniorátu, celocírkevní a
                               ekumenické programy
                               o informace pro členy sboru (neveřejné – definovaný okruh odběratelů)
                               – interní záležitosti sboru
                               ▪ přihlašování k odběru emailů bude možné jak elektronicky, tak také na papíře
                               (např. při sborovém shromáždění)
                               ▪ přihlašovaný si vybere témata jaká chce odebírat, možnost k odhlášení
                               odběru bude v každém emailu
                               ▪ zavedení do konce 03/2024 [R. Novák, J. Bušta]
                               g) sborový den – viz. bod V. níže
                               h) sborový výlet – viz. bod VI. níže
                               i) sborová dovolená – viz. bod VII. níže
                               j) jarní brigáda – viz. bod VII. níže
                               • Celkově z podnětů vyplynulo, že sbor funguje dobře. Je v něm atmosféra tolerance, naděje a
                               otevřenosti. Sbor je neokázalý a nevtíravý, objevují se v něm noví lidé. Tento stav si musíme
                               chránit a dále rozvíjet.

                               IV. Sborové shromáždění
                               • 24. března v 9:30 v Jihlavě
                               • shromáždění povede Hanka Koubková, zapisovatelem bude Luboš Kotrba
                               • Program
                               a) zpráva bratra faráře
                               b) body z diskuze staršovstva
                               ▪ možnost dostávat emailem newsletter – bude nabídnut malý formulář pro
                               přihlášení se k odběru newsletteru
                               ▪ výběr nového faráře
                               ▪ nový bod na staršovstvu: „O čem si štěbetají bratři a sestry na střeše“ –
                               reflexe námětů a podnětů z rozhovorů se členy sboru – stojíme o ně a
                               chceme o nich diskutovat
                               ▪ nabídka možnosti číst první čtení, ohlášky a modlitbu členům sboru
                               V. Sborový den
                               • 8. června ve Střížově
                               • cíl – stmelovací aktivita
                               • každý člen staršovstva do příští schůze zjistí o co/jaký program je ve sboru zájem (všechny
                               věkové skupiny) [členové staršovstva]
                               • aktuální nápady na program: prase, pivo, cesta na kole, karaoke, procházka na Rokštejn,
                               hudba, hry, hospodský kvíz, barmanská šou
                               • plakát – co nejdřív vytvořit a zveřejnit – a informace v ohláškách [?]

                               VI. Sborový výlet
                               • 8. května 2024 do Kutné Hory
                               • cíl – poznávání nových míst a stmelování
                               • plakát – co nejdřív vytvořit a zveřejnit – a informace v ohláškách [R. Novák]
                               • přihlašování již probíhá
                               VII. Sborová dovolená
                               • 27. července – 3. srpna 2024
                               • cíl – poznávání, stmelení
                               • přihlašování již probíhá
                               • plakát do konce května 2024 [R. Novák]
                               VIII. Jarní brigáda
                               • 16. března 2024 na faře, společný oběd
                               • cíl – úklid trávníku a chodníku, oprava pískoviště, likvidace klepáče, oklepání omítky v ping-
                               pongárně

                               IX. Různé
                               • během roku chceme řešit plot (cca 90 m, odhadovaná cena materiálu 30 000,- Kč), předtím
                               se musí nějakým způsobem vyřešit sloupy trolejového vedení umístěné na našem pozemku
                               • cíle staršovstva z roku 2019 – na příští schůzi budou porovnány se současným stavem
                               • 17. března 2024 – Postní sbírka diakonie
                               • QR kódy na sbírku v kostele – uvažuje se o jejich zavedení
                               • vyhrazená parkovací místa během bohoslužeb – je jich málo, ale město by snad mělo zavést
                               nedělní parkování zdarma

                               X. Kalendář
                               • Bohoslužby: 10. 3. – D. Pešlová, ostatní J. Keřkovský
                               • 10. 3. v 17:00 – Večer s hostem, Zdena Sokolíčková
                               • 16. 3. v 9:00 – brigáda na faře
                               • 17. 3. – katecheze dospělých
                               • 23. 3. v 10:00 – mladší děti na faře
                               • 24. 3. 2024 ve 14:00 – seniorátní neděle („presb. konference“) ve Velkém Meziříčí
                               • 21. 4. v 18.00 – Večer s hostem, Josef Pazderka
                               • 8. 5. – sborový výlet do Kutné Hory
                               • 7. 6. – Noc kostelů
                               • 8. 6. – sborový den ve Střížově
                               • 27. 7.– 3. 8. – sborová dovolená – v penzionu Ráj u Litic na Kokořínsku

                               XI. Závěr
                               • příští schůze staršovstva – 8. dubna 2024, biblický úvod – Eva Trnková
                               • zakončili jsme písní 667

                               5. 2. 2024

                               • Úvod : Karel Rychnovský , čtení Žalm 33 18-22 , píseň EZ 426 , modlitba
                                • Schválení zápisu z minulé schůze .
                                 • Sborový život leden 2024 :
                                  • bohoslužby : P.Jandečková,Hynek Tkadleček , J. Keřkovský 2x
                                   • biblické hodiny ,kavárnička,konfirmandi,katecheze dospělích , Alzheimercentrum+ Stříbrné terasy – J.Keřkovský
                                   • Opravy :
                                    • J.Keřkovský pověřen uzavřením smlouvy na opravu střechy Jihlavského kostela.
                                     • Odsouhlaseno rozdělení opravy střechy do 2 etap , na roky 2024 a 2025 .
                                      • J.Keřkovský společně s R.Novákem zašlou žádost o dotaci na opravu Jihlavského kostela na Kraj Vysočina do 15.2 2024 .
                                      • Sborové shromáždění :
                                       • uskuteční se 24.3.2024 v 9,30 h v Jihlavském kostele
                                        • staršovstvo se rozhodlo uspořádat diskuzi o směřování a budoucnosti našeho sboru ,
                                         podněty a návrhy zašlou členové
                                         staršovstva do 18.2.24 do 18 h na e-mail rob.novak@seznam.cz ,
                                         R. Novák rozdělí návrhy do tématických okruhů
                                         • následně 19.2.24 v 18 h společné setkání na Jihlavské faře k diskuzi nad jednotlivými okruhy.
                                          Závěry budou předloženy členům sboru k diskusi na Sborovémshromáždění 24.3.24 .
                                         • Kalendář :
                                          • bohoslužby
                                           11.2,18.2,25.2. J.Keřkovský
                                           3.3. J.Keřkovský ,
                                           10.3.D Pešlová,
                                           17.3.24.3.28.3/pašije/,29.3. /Velký pátek/,31.3/Velikonoční neděle /
                                           neděle 24.3. ve 14 h , Seniorátní neděle , ve Velkém Meziříčí
                                          • 8.5. Sborový výlet
                                           • 7.6 Noc kostelů
                                            • 8.6. Sborový den ve Střížově
                                             • březen 2024 – Večer s hostem : Zdena Sokolíčková / socialní antropoložka/
                                              • Různé : diskuse nad tématem , neaktivní členové Jihlavského sboru .
                                               • příští schůze 4.3.2024 , v 18 h , úvod bude mít Dana Slívová
                                                • zakončili jsme písní EZ 604

                                                 8. 1. 2024

                                                 • Úvod
                                                  • František Prvý, čtení: Timoteovi 2, 11–14 a 3, 5–7, píseň EZ 188.
                                                  • Schválení zápisu z minulé schůze staršovstva (6. listopadu 2023).
                                                   • Sborový život
                                                    • Bohoslužby
                                                     • Biblické hodiny, kavárnička, konfirmandi, konfirmační víkend, katecheze dospělých
                                                      • Pobožnost v Alzheimercentru a na Stříbrných terasách
                                                       • Něco pro uši, pro oči i pro duši
                                                        • vánoční hra, vánoční bohoslužby
                                                        • Hodnocení roku 2023
                                                         • viz příloha
                                                          • rozhovor
                                                          • Opravy
                                                           • Oprava střechy jihlavského kostela
                                                            ? Začátek závisí na stavební firmě, Jan Keřkovský se jim ještě připomene.
                                                            ? Probíhá sbírka, máme dar z Jeronýmovi jednoty, čekáme na výsledek dotací
                                                           • Kalendář
                                                            • bohoslužby
                                                             • sborové shromáždění 24. března
                                                              • seniorátní presbyterní konference 24. března, Velké Meziříčí, jak získávat a udržet lidi ve sboru
                                                               • sborový den: až bude hezky, ve Střížově
                                                                • sborový výlet: 8. května
                                                                 • sborová dovolená: Litice, 27. července – 3. srpna
                                                                  • Noc kostelů: pátek 7. června
                                                                   • konfirmační víkendy: 8.–10. března, květen, 11.–13. října
                                                                    • svatby (8. června, 4. července, 7. září)
                                                                     • Seniorátní setkání všech generací pátek, sobota 16.–17. srpna, Nové Město na Moravě, prohlídka Pomněnky
                                                                     • Různé
                                                                      • Příští schůze staršovstva bude 5. února 2024 v 18.00, úvod bude mít Karel Rychnovský.
                                                                       • Zakončili jsme písní EZ 656.

                                                                        Historie staršovstva