Sbírka na opravu střechy

V roce 2024 nás čeká v jihlavském kostele oprava části krovů (napadených dřevokaznou houbou) a výměna střešní krytiny. Náklady šplhají až ke 2 milionům korun. Požádali jsme o dotaci, dostali jsme příspěvek z naší církve (z Jeronýmovy jednoty). Staršovstvo vyhlásilo na opravu účelovou sbírku. Budete-li moci přispět a budete-li chtít použít bankovní převod, použijte prosím variabilní symbol 1878 (to je rok, kdy byl jihlavský kostel dostavěn). Díky.