Newsletter - Možnost odebírat novinky

Na tomto odkazu https://news.ccejihlava.cz/subscription/form se můžete přihlásit k odběru novinek:
do e-mailu vám bude chodit nedělní kázání Jana Keřkovského nebo hostů, budou-li souhlasit s jeho rozesláním,
dále měsíční program, informace o sborové dovolené, výletech, brigádách, večerech s hostem, sborovém dni apod.
a také pozvánky z okolích sborů, seniorátu, celocírkevní a ekumenické programy.
Odběr novinek můžete kdykoli zase odhlásit.