Sbírka na opravu střechy

V jIhlavském kostele začne v červenci oprava krovů a výměna střešní krytiny (první polovina letos, druhá v roce 2025). Na opravu je možno přispět (na sborový účet 24000 99336 / 2010), variabilní symbol 1878. Díky.