Přehled kázání

Prosinec

Datum Název kázání Farář PDF MP3 video
31. 12. O životě jako pozvání na hostinu Keřkovský Jan
25. 12. O andělském klíči, který otevírá Vánoce Keřkovský Jan
24. 12. O vysvobození z labyrintu Keřkovský Jan
20. 12. O Boží vůli na nebi i na zemi Keřkovský Jan
13. 12. O adventu a ústupu zla Keřkovský Jan
6. 12. O Boží shovívavosti, jež nás dosud provází Keřkovský Jan

Listopad

Datum Název kázání Farář PDF MP3 video
29. 11. Jak to viděl Abraham, Lot a Bůh Keřkovský Jan
22. 11. O smlouvě, kterou Bůh člověku nabízí Keřkovský Jan
15. 11. O Boží smlouvě pro spravedlivé Keřkovský Jan
8. 11. Staň se požehnáním Keřkovský Jan
1. 11. O rozhodování na rozcestích Keřkovský Jan

Říjen

Datum Název kázání Farář PDF MP3 video
25. 10. O lidech provinilých, a přece zachráněných Keřkovský Jan
18. 10. O tom, jak Hospodin mění náš úděl k dobrému Keřkovský Jan
11. 10. O zabezpečení života (a životě pro radost) Keřkovský Jan

Září

Datum Název kázání Farář PDF MP3 video
26. 9. Konec dětství, začátek dospělosti (přednáška pro Sjezd mládeže) Keřkovský Jan

Červenec

Datum Název kázání Farář PDF MP3 video
19. 7. O lásce, za kterou může Bůh Keřkovský Jan

Červen

Datum Název kázání Farář PDF MP3 video
21. 6. O tom, co je důležité, a jak s tím naložit Keřkovský Jan
14. 6. O závěrečné oponě, o Kristu a společenství svatých Keřkovský Jan

Květen

Datum Název kázání Farář PDF MP3 video
31. 5. O tom, jak se rodí církev Keřkovský Jan
24. 5. Kázání Vladimíra Zikmunda Keřkovský Jan
17. 5. ...těla z mrtvých vzkříšení Keřkovský Jan
10. 5. O úzkosti, radosti a poslání nás učedníků Keřkovský Jan
3. 5. O setkání se Vzkříšeným (tady a dnes) Keřkovský Jan

Duben

Datum Název kázání Farář PDF MP3 video
26. 4. O krunýři, chmurách a naději pro celé stvoření Keřkovský Jan
19. 4. O velikonočním poslání Keřkovský Jan
18. 4. Rozloučení s Lubomírem Kabíčkem Keřkovský Jan
12. 4. Jak Ježíš vyhlásil svátek Božího odpuštění Keřkovský Jan
10. 4. Velký pátek Keřkovský Jan
5. 4. Vjezd do Jeruzaléma Keřkovský Jan

Březen

Datum Název kázání Farář PDF MP3 video
29. 3. Naději si nenechávejte pro sebe Keřkovský Jan
22. 3. Dvě písně o tom, že nejsme sami Keřkovský Jan

Únor

Datum Název kázání Farář PDF MP3 video
23. 2. Svaž si svého Izáka Boháč Filip

Leden

Datum Název kázání Farář PDF MP3 video
19. 1. O strachu z Goliáše aneb Zbav nás, Bože, od zlého Keřkovský Jan