Staršovstvo Farního sboru ČCE v Jihlavě

Seznam členů staršovstva sboru

Následující členové staršovstva byli řádně zvoleni pro funkční období 1. dubna 2019 - 2025 (funkční období končí dnem výročního sborového shromáždění v roce 2025):

O čem hovořilo staršovstvo sboru v roce 2016

28. 11. 2016

 • o životěn sboru v uplynulém období
  • o projektu Krabice od bot (ve spolupráci s jihlavskou Charitou)
   • o adventním programu
    • jarmark
     • adventní koncert Ensemble la Monica 2. adventní neděli
      • dětská vánoční slavnost 4. adventní neděli
      • o hledání kostelníka od léta 2017
       • o zařízení sborové kuchyně v roce 2017

        31. 10. 2016

        • o životě sboru v říjnu 2016
         • o pronájmu sálu na faře
          • sdružení ROSKA (cvičení každý týden a vánoční slavnost na začátku prosince))
           • MFDF (seminář)
           • o budoucích webových stránkách sboru (připravuje Tomáš Volf)
            • o projektu Krabice od bot, do kterého se letos sbor zapojí jako sběrné místo
             • o přípravě konventu Horáckého seniorátu, který bude letos jednat v Jihlavě

              3. 10. 2016

              • o životě sboru v uplynulém měsíci
               • o grantovém programu ČCE
                • podáme žádost o podporu osmi podvečerních setkání "Něco pro uši, pro oči i pro duši" - půjde o kombinaci slova a hudby nebo divadelního představení
                 • součástí bude tištěný materiál o tom, kdo jsme (základní informace)
                  • programy budou koncipovány nejen pro sbor, ale pro všechny, kdo budou chtít přijít (počítáme s tím, že členové sboru doručí známým osobní pozvání)
                  • o stavebních úpravách
                   • staršovstvo požádá Pavla Procházku o návrh zábradlí u vchodu do střížovského kostela
                    • betonový sokl jihlavského kostela - budeme konzultovat s ing. Laštovičkou možnosti odstranění a nahrazení nátěrem
                    • o vánoční dětské slavnosti (program, dárky)

                     5. 9. 2016

                     • o životě sboru v uplynulých dvou měsících (bohoslužby, sborová dovolená, tábory, seniorátní seminář učitelů nedělní školy, Den evropského dědictví atd.)
                      • o pronájmu sálu na faře sdružení Roska kiaždý čtvrtek od 17 do 18 hodin (půjde o cvičení několika lidí s roztroušenou sklerózou) - staršovstvo smlouvu schválilo
                       • o navržených změnách Církevního zřízení naší církive (jedná se o paragrafy, které se týkají zástupců sboru na jednání Jeronýmovy jednoty, počtu zástupců Diakonie na synodu, upřesnění role náhradníků při uprázdnění některé funkce a tzv. "strategických" míst, poud je synod vybere a stanoví)
                        • o vyhlášených výzvách (celocírkevní a seniorátní) pro rok 2017 v rámci grantového systému naší církve
                         • o novém dvouletém cyklu konfirmační přípravy a o konfirmačním víkendu (14. - 16. října v Heřmanově)
                          • o biblických hodinách: v tomto školním roce se biblické hodiny budou konat jednou za 14 dnů

                           29. 6. 2016

                           • o životě sboru v uplynulém období (zmíněn byl velmi příznivý ohlas letošní Noci kostelů a také sborového výletu do Rolničky a do Třeboně)
                            • o žádosti kuchyňského studia Oresi o umístění banneru na plot u kostela
                             • o chystaných letních akcích (letní tábory Bratra Kálefa, sborová dovolená, bohoslužby o prázdninách apod.)
                              • o finanční situaci sboru a výhledu příjmů a výdajů v souvislosti s umořováním dluhu Jeronýmově jednotě a několika členům sboru podle uzavřených smluv o půjčce
                               • o chystaném seniorátním semináři učitelů nedělní školy, který bude tentokrát v Jihlavě (3. 9.), bude tedy třeba zajistit oběd a pohoštění

                                9. 5. 2016

                                • o připravované konfirmaci: staršovstvo jsme tentokrát takřka celé věnovali rozhovoru se čtyřmi jihlavskými a jednou opatovskou konfirmandkou. S jejich konfirmací jihlavské i opatovské staršovstvo souhlasí.

                                 4. 4. 2016

                                 • o životě sboru v uplynulém měsíci
                                  • o připrfavovaném rozhovoru s konfirmandy a o konfirmaci
                                   • o drobných úpravách kolem fary (živý plot) a o možném budoucím využití farní zahrady
                                    • o desce, která by měla být umístěna na střížovský kostel, aby kolemjdoucí informovala, o jaký kostel se jedná
                                     • o možném lepším odvlhčení střížovského kostela
                                      • o budoucím doplnění čelní stěny sálu v Jihlavě (obrazem, osloven Pavel Procházka)
                                       • o turnaji v pexesu, který na faře uspořádá sdružení Roska

                                        29. 2. 2016

                                        • o životě našeho sboru v únoru 2016, kromě pravidelných setkání také o večeru s hostem (Martinem Balcarem, který mluvil o životě v jordánském uprchlickém táboře a o práci Diakonie) a o prezentaci "Mezi stromy" (chystaný jihlavský hospic, prezentaci připravily L. Novotná a J. Pokorná)
                                         • o výročním sborovém shromáždění: staršovstvo procházelo zprávu o životě sboru s jednotlivými příspěvky; po konečné redakci budeme zprávu rozdávat a rozesílat členům sboru - ještě k ní připojíme zprávu o hospodaření, až bude hotova
                                          • o připravovaném pobytu sdružení Consonare - bohoslužby 3. dubna začnou v Jihlavě v 9.30 a doprovod místo varhan obstarají pozouny (ve Střížově budou bohoslužby v 10.30)

                                           1. 2. 2016

                                           • o životě sboru v lednu 2016 (bohoslužby, sborová setkání, ekumenická setkání, koncert, pobožnosti v Alzheimerovském censtru a na Stříbrných terasách atd.)
                                            • o programech, které letos na jaře chystáme
                                             • výroční sborové shromáždění 20. března v Jihlavě
                                              • pobyt a koncert sdružení Consonare 1. - 3. dubna
                                               • konfirmace 15. května
                                                • Noc kostelů 10. června
                                                 • sborový zájezd 18. června
                                                  • seniorátní jarní setkání: Den rodiny 7. května v Myslibořicích
                                                   • turnaj v pexesu (pořádá sdružení Roska u nás na faře): 7. května
                                                   • o změně doby bohoslužeb na Velký pátek: budou v Jihlavě v 8.30 a ve Střížově v 10.30 (nikoli večer jako dosud)
                                                    • o úklidu společných sborových prostor na faře (rozpis na týdenní služby)
                                                     • o konkrétních možnostech pomoci uprchlíkům, kteří budou žít v Jihlavě

                                                      4. 1. 2016

                                                      • o životě v našem sboru v adventu a na Vánoce
                                                       • o ekumenických setkáních, která se v lednu chystají (dva modlitební večery a Modlitba Taizé v Jihlavě, ekumenické bohoslužby ve Střížově)
                                                        • o životě sboru v uplynulém roce (k dispozici byly údaje, které budou předloženy sborovému shromáždění)
                                                         • o koncertu, kterým otevřeme rekonstruované prostory fary pro veřejnost - 16. ledna vystoupí violoncellové trilo (J. Kulhan, M. Keller, J. Keller)
                                                          • o možnostech pomoci uprchlíkům
                                                           • o přípravě výročního sborového shromáždění (členové staršovstva si mezi sebe rozdělili jednotlivé zprávy)

                                                            Historie staršovstva