Staršovstvo Farního sboru ČCE v Jihlavě

Seznam členů staršovstva sboru

Následující členové staršovstva byli řádně zvoleni pro funkční období 1. dubna 2019 - 2025 (funkční období končí dnem výročního sborového shromáždění v roce 2025):

O čem hovořilo staršovstvo sboru v roce 2023

2. 10. 2023

 • Úvod
  • Jana Nedbalová, čtení: Jan 15, 1–11, píseň EZ 702.
  • Schválení zápisu z minulé schůze staršovstva (11. září 2023).
   • Sborový život
    • Bohoslužby (2 × Jan Keřkovský, 1 × Pavla Jandečková)
     • Biblické hodiny, kavárnička, konfirmandi
      • Seniorátní setkání všech generací
      • Členové, svatby, křty
       • žádost o křest: Antonie Koubová a Otakar Kouba (3. prosince)
        • rozloučení: Danuše Navrátilová (4. října)
        • Opravy
         • Oprava střechy jihlavského kostela
          ◦ Začne se v roce 2024.
          ◦ Předáno také ke kulatému stolu, možnost dalších financí.
          ◦ Program Ministerstva kultury a města Jihlava Regenerace – financování maximálně
          do výše 50 %, žádost konzultována a bude se podávat k 31. října 2023.
          ◦ Vyhlásíme účelovou sbírku, Jan Keřkovský připraví informační materiál, který shrne informace o opravě
          • Oprava sklepní místnosti bude probíhat paralelně
           ◦ zakoupena stropní svítidla
          • Konvent
           • 11. listopadu ve Střížově
            • zástupce na seniorátní Jeronýmovu jednotu: Robert Novák, náhradnice Dana Slívová
             • otázky pro staršovstvo
              ◦ Jakými akcemi se vám podařilo/daří oslovit veřejnost?
              ▪ Bohoslužby, Něco pro uši, pro oči i pro duši, Večer s hostem
              ◦ Jaké jsou silné stránky nebo limity vašich budov pro pořádání akcí?
              ▪ + Hezký prostor se zázemím (fara), – zima (kostel), – malá zahrada, – parkování
              ◦ Podařilo se vám přetvořením nějakého vašeho prostoru najít jeho nové využití
              s pozitivním dopadem pro sbor? Uveďte konkrétní příklad.
              ▪ Renovace fary ke sborovému životu i pro veřejnost; pingpongová místnost
              • Webinář o nových seniorátech – 16. října
              • Setkání kurátorů Horáckého seniorátu (Sázava) – 23. října v 17.00
             • Kalendář
              • Bohoslužby
               ◦ 8. října – Jan Keřkovský, večeře Páně, díkčinění, sbírka pro humanitární a charitativní fond
               ◦ 15. října – Jan Keřkovský
               ◦ 22. října – Jan Keřkovský
               ◦ 29. října – Pavla Jandečková
               ◦ 5. listopadu – Jan Keřkovský, sbírka na Jubilejní toleranční dar
               • Něco pro uši, pro oči i pro duši: 15. října v 15.00 divadlo Drak & Roses: Jonáš, další 12. listopadu a 10. prosince
                • Seniorátní mládež (Jihlava) – 20.–22. října.
                 • Večer s hostem: Martin Pavlíček – Gothic Revival: Santini & ti druzí – 3. listopadu v 18.30 na faře
                  • Brigáda u fary – 4. listopadu
                   • Vánoční slavnost – 17. prosince
                   • Různé
                    • Katecheze dospělých bude pokračovat i nadále.
                    • Příští schůze staršovstva bude 30. října 2023 v 18.00, úvod bude mít Miriam Procházková.
                     Zakončili jsme písní EZ 106.

                     11. 9. 2023

                     • Úvod
                      • Robert Novák, čtení: Žalm 32, 8, píseň EZ 313.
                      • Schválení zápisu z minulých schůzí staršovstva (5. června 2023).
                       • Sborový život
                        • Bohoslužby (9 × Jan Keřkovský, 1 × Pavla Jandečková, Filip Boháč, Daniel Pfann, Drahomíra Pešlová a Martin Slíva)
                         • Biblické hodiny, kavárnička, mládež, Jihlavské mokřady
                          • Něco pro uši, pro oči i pro duši (Jakub Štorek a Noční optika)
                           • pobožnost v Alzheimercentru a na Stříbrných terasách
                            • Sborová dovolená, letní tábory
                             • Seminář učitelů nedělní školy, Den evropského dědictví
                             • Členové, svatby, křty
                              • křest: Natálie Zemanová (9. července, Střížov), Eliška Vlasáková (3. září, Jihlava), Samuel David Bedlivý (10. září, Jihlava)
                               • svatby: Petr Blšťák a Jana Lazárková (24. června, Třeštice), Milan Kyzlík a Anna Grochovcová
                                (8. července, Kalhov, oddávala kaplanka Gabriela Horáková), Irena Talašová a Tomáš Volf (30. září, Buchlov)
                               • Opravy
                                • Oprava střechy jihlavského kostela
                                 • Závazné stanovisko památkářů – schváleno
                                  • Dar z Jeronýmovy jednoty je 400.000 Kč, další půjčka je možná.
                                   • Z vlastních zdrojů můžeme investovat maximálně 500.000 Kč.
                                    • Oprava se rozdělí minimálně do dvou etap, letos bychom investovali 800.000 Kč, dále pak podle dotací či půjčky z Jeronýmovi jednoty.
                                     • STORK střechy, s. r. o. (pana Romana Vlacha) požádáme o zahájení prací.
                                      • Oprava terasy se odsouvá
                                       • Oprava sklepní místnosti bude probíhat paralelně
                                        • Oprava hodin na kostele – zadána, ale nic se zatím neděje
                                        • Brigáda na faře
                                         • sobota 4. listopadu, společný oběd
                                         • Kalendář
                                          • Bohoslužby
                                           ◦ 17. září – Jan Keřkovský
                                           ◦ 24. září – Pavla Jandečková
                                           ◦ 1. října – Jan Keřkovský
                                           ◦ 8. října – Jan Keřkovský, večeře Páně
                                           ◦ 15. října – Jan Keřkovský
                                           ◦ 22. října – Pavla Jandečková
                                           ◦ 29. října – Jan Keřkovský
                                           • Něco pro uši, pro oči i pro duši: 15. října v 15.00 divadlo Drak & Roses, další 12. listopadu a 10. prosince
                                            • Seniorátní setkání s programem pro všechny generace – 16. září, Třebíč
                                             • Sjezd (nejen) evangelické mládeže (Čáslav) – 6.–8. října
                                              • Konvent – 11. listopadu
                                               • Vánoční slavnost – 17. prosince
                                                • pronájem a zapůjčení sálu: Diakonie (Jihlavské mokřady, srpen), MFDF (říjen), Na počátku (listopad), Stará Jihlava (12. září),
                                                 Roska (celoročně každý čtvrtek)
                                                • Různé
                                                 • Rozhovor nad podobou a smyslem konfirmace, délkou přípravy na konfirmaci, věku konfirmandů, očekáváními konfirmandů, jejich rodin a sboru.
                                                  Zvážení ještě dalšího rozhovoru s letošními
                                                  konfirmandy, abychom zjistili i jejich náhled na konfirmační přípravu i slavnost konfirmace.
                                                  • Jan Keřkovský zakoupí knihy pro děti (křtěnce).
                                                   • Žádné dárky při vánoční hře dětem dávat letos nebudeme.
                                                    • Setkávání mladších dětí je plánované jednou měsíčně, termín se ještě bude domlouvat.
                                                     • Katecheze dospělých bude pokračovat i nadále.
                                                      • Příští schůze staršovstva bude 2. října 2023 v 18.00, úvod bude mít Jana Nedbalová.
                                                      • Zakončili jsme písní EZ 66

                                                       5. 6. 2023

                                                       • Úvod
                                                        • Hana Koubková, čtení: 2. Tesalonickým 3, 1–5, píseň EZ 188.
                                                        • Schválení zápisu z minulých schůzí staršovstva (3. dubna 2023 a 20. května 2023).
                                                         • Poznámky z života sboru
                                                          • bohoslužby (7 × Jan Keřkovský, 2 × Pavla Jandečková, 1 × Pavel Pokorný, 1 × Dan Matějka)
                                                           • rozhovor s konfirmandkami, křest a konfirmace
                                                            • biblické hodiny, kavárnička, setkání konfirmandů, mládež
                                                             • Něco pro uši, pro oči i pro duši (Máří a Šimon Keller, kvartet In Pace)
                                                              • Noc kostelů
                                                               • pobožnost v Alzheimercentru a na Stříbrných terasách
                                                               • Členové, svatby, křty
                                                                • nově přihlášení členové: Pavla Sadílková, Ondřej Sadílek
                                                                 • křest: Pavla Koubková, Jenovéfa Tarasová, Jarosalv Taras (Jihlava, 11. června), Emílie Zoe Střelcová, Veronika Střelcová, Matěj Střelec (Střížov, 11. června), Benjamín Vasyljev (Jihlava, 18. června)
                                                                  • konfirmace: Julia Coufalová, Zuzana Dvořáková, Pavla Koubková, Klára Šlechtová, Markéta Švaříčková
                                                                  • Opravy
                                                                   • Oprava jihlavského kostela – v kostelním krovu je dřevomorka.
                                                                    • STORK střechy, s. r. o. poslal nabídku na opravu střechy s výměnnou krytiny (měď) na 1,9 milionu Kč
                                                                     • Pavel Procházka zjistí, kdy by mohlo dojít k realizaci.
                                                                      • Jan Keřkovský zároveň zjistí stanovisko památkářů.
                                                                       • Pokud by práce nezačaly do podzimu/zimy 2023, zvážili bychom variantu zateplení bočních stěn fary a opravu terasy.
                                                                       • Kalendář
                                                                        • Bohoslužby
                                                                         11. června – Jan Keřkovský
                                                                         18. června – Jan Keřkovský
                                                                         25. června – Filip Boháč
                                                                         2. července – Jan Keřkovský
                                                                         9. července – Jan Keřkovský
                                                                         16. července – Jan Keřkovský
                                                                         23. července – Jan Keřkovský
                                                                         30. července – Pavla Jandečková
                                                                         • Něco pro uši, pro oči i pro duši – 18. června (písničkář Jakub Štorek – na faře na zahradě), grilování
                                                                          • Katecheze dospělých – neděle 11. června v 17.00
                                                                           • Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty – 19. června v 17.00 ve Velkém Meziříčí
                                                                            • Sborová dovolená – od 29. července do 5. srpna 2023
                                                                            • Různé
                                                                             • Diskuse o parkování.
                                                                              • Mimořádná schůze staršovstva k opravám je plánována v pondělí 26. června v 18.00.

                                                                               Příští schůze staršovstva bude 11. září 2023 v 18.00, úvod bude mít Jana Nedbalová.

                                                                               Zakončili jsme písní EZ 716.

                                                                              20. 5. 2023

                                                                              • Úvod
                                                                               Luboš Kotrba, čtení: Žalm 103, 6–11, píseň EZ 403.
                                                                               • Konfirmace
                                                                                Konfirmandky Julia Coufalová, Zuzana Dvořáková, Pavla Koubková, Klára Šlechtová, Markéta Švaříčková si
                                                                                připravily krátké prezentace, v rámci kterých proběhl i rozhovor se členy staršovstva o bohoslužbách, sboru i
                                                                                církvi. Z rozhovoru byl jednoznačný pozitivní ohlas na písně při bohoslužbách a rezervovaný postoj k Večeři
                                                                                Páně ze strany konfirmandek.
                                                                                • Různé
                                                                                 rekonstrukce střechy kostela bude stát 1,3 až 1,9 milionu korun, podle zvolené krytiny. Více informací na další
                                                                                 schůzi staršovstva

                                                                                 Příští schůze staršovstva bude 5. června 2023 v 18.00, úvod bude mít Hana Koubková.
                                                                                 Zakončili jsme písní EZ 423

                                                                                 3. 4. 2023

                                                                                 • Úvod
                                                                                  • Dana Koldová, čtení: Filipským 2, 6–11, píseň EZ 399.
                                                                                   Schválení zápisu z minulé schůze staršovstva (6. března 2023).
                                                                                  • Poznámky z života sboru
                                                                                   • bohoslužby (2 × Jan Keřkovský, 1 × Pavla Jandečková, 1 × Filip Boháč)
                                                                                    • biblické hodiny, kavárnička, setkání konfirmandů, konfirmační víkend, mládež, sborové shromáždění, Něco
                                                                                     pro uši, pro oči i pro duši (Ten Sing Pelhřimov, S chutí do toho ... a ono nic)
                                                                                    • Členové, svatby, křty
                                                                                     • nově přihlášení členové: Jan Kovář, Vojtěch Kovář, Terezie Kovářová, Pavel Pešek
                                                                                      • svatba: Ivana Karafiátová a Martin Fiala (Střížov, 1. dubna)
                                                                                       • žádost o křest: Jenovéfa Tarasová (Jihlava, 11. nebo 18. června), Emílie Střelcová (Střížov, 11. června)
                                                                                       • Konfirmace
                                                                                        • 28. května v Jihlavě v 9.30, pět konfirmandek, dostanou Parabibli
                                                                                         • Rozhovor se staršovstvem, výběr postavy/biblického textu, prezentace „Když jsem byla naposledy v kostele,
                                                                                          tak...“
                                                                                         • Kalendář
                                                                                          • Bohoslužby
                                                                                           ◦ 6. dubna – Jan Keřkovský (pašije)
                                                                                           ◦ 7. dubna – Jan Keřkovský (večeře Páně)
                                                                                           ◦ 9. dubna – Jan Keřkovský (večeře Páně)
                                                                                           ◦ 16. dubna – Jan Keřkovský
                                                                                           ◦ 23. dubna – Pavla Jandečková
                                                                                           ◦ 30. dubna – Jan Keřkovský
                                                                                           • 16. dubna – presbyterní konference a instalace seniorátní farářky Pavly Jandečkové, Havlíčkův Brod od 15.00
                                                                                            • Něco pro uši, pro oči i pro duši – 23. dubna (zpěvačka Máří), 14. května (kvartet In pace – v kostele),
                                                                                             18. ervna (Jakub Štorek – na faře na zahradě)
                                                                                             • 8. května – sborový výlet
                                                                                              • 28. května – Svatodušní neděle, konfirmace, večeře Páně
                                                                                               • 2. června – Noc kostelů, varhanní koncert ZUŠ
                                                                                               • Různé
                                                                                                • pronájem sálu Rosce: 2. dubna (pracovní terapie), 1. května (pexeso), každý čtvrtek (cvičení)
                                                                                                 • úklid kolem kostela a odstranění omítky v místnosti s pingpongovým stolem na faře
                                                                                                 • Příští schůze staršovstva bude v sobotu 13. nebo 20. května 2023 v 18.00, úvod bude mít Luboš Kotrba.
                                                                                                  • Zakončili jsme písní EZ 548.

                                                                                                   6. 3. 2023

                                                                                                   • Úvod
                                                                                                    • Zbyněk Dvořák, čtení: 2. Korintským 1, 3–7, píseň EZ 779.
                                                                                                     • Schválení zápisu z minulé schůze staršovstva (6. února 2023).
                                                                                                     • Poznámky z života sboru
                                                                                                      • bohoslužby (2 × Jan Keřkovský, 1 × Pavla Jandečková, 1 × Filip Boháč), 1 × večeře Páně
                                                                                                       • biblické hodiny, kavárnička, setkání konfirmandů, mládež, katecheze dospělých, večer s hostem
                                                                                                       • Dokumenty k projednání
                                                                                                        • Manuál pro presbytery – informace o možnosti doplnění a revize.
                                                                                                        • Informace o opravách
                                                                                                         • Jan Bušta zjistí možnosti dotace na zateplení boků fary
                                                                                                          • Jan Keřkovský zajistí upřesnění nabídky na zateplení boků fary a opravy terasy
                                                                                                          • Plán oprav ve Střížově
                                                                                                           • návrh interiéru
                                                                                                           • odstranit obložení, nechat vyschnout
                                                                                                           • rozvody elektřiny, osvětlení
                                                                                                           • topení v lavicích
                                                                                                           • omítka (do výše obložení)
                                                                                                           • výmalba
                                                                                                           • natření lavic a kruchty
                                                                                                           • vymýcení červotoče
                                                                                                           • Sborové shromáždění
                                                                                                            • 26. března v 9.30, shromáždění bude řídit Radek Černý
                                                                                                            • vedení: staršovstvo navrhuje Zbyňka Dvořáka, zápis: staršovstvo navrhuje Jana Buštu
                                                                                                            • volba faráře na dálku je možná
                                                                                                            • program
                                                                                                            ◦ volba faráře
                                                                                                            ◦ informace o plánovaných opravách a diskuse
                                                                                                            • zprávu o životě sboru připravil Jan Keřkovský, bude doplněna informace o plánovaných opravách a saláru
                                                                                                            • Kalendář
                                                                                                             • Bohoslužby
                                                                                                              ◦ 12. března – Pavla Jandečková
                                                                                                              ◦ 19. března – Jan Keřkovský
                                                                                                              ◦ 26. března – Jan Keřkovský, sborové shromáždění
                                                                                                              ◦ 2. dubna – Filip Boháč
                                                                                                              • 10–12. března – konfirmační víkend v Brně
                                                                                                               • Něco pro uši, pro oči i pro duši – 19. března (Ten Sing Pelhřimov), 23. dubna (zpěvačka Máří), 14. května
                                                                                                                (kvartet In pace – v kostele), 18. června (Jakub Štorek – na faře na zahradě)
                                                                                                                • 28. května – svatodušní neděle, konfirmace
                                                                                                                 • 2. června – Noc kostelů, varhanní koncert ZUŠ
                                                                                                                 • Různé
                                                                                                                  • Seniorát zaplatí pronájem sálu ve výši 3.000 Kč za seniorátní akce.
                                                                                                                  • Natření spodku vitráže do ulice zajistí Jan Bušta.
                                                                                                                  • Opravu hodin na věži kostela zajistí Jan Keřkovský.
                                                                                                                  • Příští schůze staršovstva bude 3. dubna 2023 v 18.00, úvod bude mít Dana Koldová.
                                                                                                                   • Zakončili jsme písní EZ 497.

                                                                                                                    6. 2. 2023

                                                                                                                    • Úvod
                                                                                                                     • Jan Bušta, čtení: 1. Mojžíšova 3, 1–7, píseň EZ 406.
                                                                                                                      • Schválení zápisu z minulé schůze staršovstva (9. ledna 2023).
                                                                                                                      • Poznámky z života sboru
                                                                                                                       • bohoslužby (3 × Jan Keřkovský, 1 × Pavla Jandečková)
                                                                                                                        • biblické hodiny, kavárnička, setkání konfirmandů, mládež
                                                                                                                         • ekumenické bohoslužby (Jihlava, Střížov)
                                                                                                                          • svatba Lukáš a Lucia Bártovi, Střížov
                                                                                                                          • Misie a evangelizace
                                                                                                                           • Rozhovor nad dotazníkem a zaslanými odpovědmi.
                                                                                                                           • Opravy
                                                                                                                            • Zateplení a nová fasáda na faře, terasa, balkon
                                                                                                                             ◦ prozatímní nabídka je na 450 000 bez DPH.
                                                                                                                             ◦ zjišťování cenových nabídek dalších částí (sloupky, ozdobné prvky)
                                                                                                                            • Kalendář
                                                                                                                             • Bohoslužby
                                                                                                                              ◦ 12. února – Filip Boháč
                                                                                                                              ◦ 19. února – Jan Keřkovský
                                                                                                                              ◦ 26. února – Pavla Jandečková
                                                                                                                              ◦ 5. března – Jan Keřkovský, večeře Páně, sbírka na tisk
                                                                                                                              • 17. února – Večer s hostem: Libor Dvořák
                                                                                                                               • 3–5. března – mládežnické Skidny v Daňkovicích
                                                                                                                                • 10–12. března – konfirmační víkend v Brně
                                                                                                                                 • Něco pro uši, pro oči i pro duši – 19. března (Ten Sing Pelhřimov), 23. dubna (František Křepela), 14. května
                                                                                                                                  (kvartet In pace – v kostele), 18. června (Jakub Štorek – na faře na zahradě)
                                                                                                                                  • 28. května – svatodušní neděle, konfirmace
                                                                                                                                   • 2. června – Noc kostelů, varhanní koncert ZUŠ
                                                                                                                                   • Různé
                                                                                                                                    • Informace o manuálu pro presbytery.
                                                                                                                                     • Termínovaný vklad nebudeme zřizovat.
                                                                                                                                      • Možnosti propagace Něco pro uši, pro oči i pro duši v jihlavských novinách a kalendářích kulturních akcí
                                                                                                                                       zjistí Jan Bušta.

                                                                                                                                       Příští schůze staršovstva bude 6. března 2023 v 18.00, úvod bude mít Zbyněk Dvořák.
                                                                                                                                       Zakončili jsme písní EZ 282.

                                                                                                                                      9. 1. 2023

                                                                                                                                      • Úvod
                                                                                                                                       • Úvodní pobožnost: Eva Trnková píseň 401, čt. Mat. 13 v. 1- 12, modlitba / příště Jan Bušta /
                                                                                                                                       • Poznámky k životu sboru od minulého staršovstva:
                                                                                                                                        • adventní a vánoční bohoslužby
                                                                                                                                         • vánoční hra
                                                                                                                                          • biblické hodiny, kavárnička, konfirmandi, děti, mládež
                                                                                                                                           • Něco pro uši, pro oči i pro duši
                                                                                                                                            • Alzheimercentrum, Stříbrné terasy
                                                                                                                                            • Dokumenty k projednání /ze SR /
                                                                                                                                             • Misie a evangelizace - po rozpravě k předloženým otázkám se čl. Staršovstva vyjádří písemně
                                                                                                                                              br. Rychnovskému do 31.1.2023
                                                                                                                                              • Proti rasismu
                                                                                                                                               • Manuál pro presbytery
                                                                                                                                               • Kalendář:
                                                                                                                                                • Bohoslužby
                                                                                                                                                 15.1.Jan Keřkovský
                                                                                                                                                 22.1.Jan Keřkovský /sbírka Křesťanská služba /
                                                                                                                                                 29.1.Pavla Jandečková
                                                                                                                                                 5.2.Jan Keřkovský
                                                                                                                                                 • Ekumenická shromáždění: 12.1. ECM, 17.1. modlitba Taizé, 19.1. Střížov /ŘK /
                                                                                                                                                  • mládež /Jihlava+ Třebíč/ 3.2. v Jihlavě, 3.-5.3. Skidny v Daňkovicích
                                                                                                                                                   • konfirmační víkend: 10.-12. března v Brně
                                                                                                                                                    • Něco pro uši.../ od března /
                                                                                                                                                     • konfirmace: svatodušní neděle 28. května
                                                                                                                                                      • Noc kostelů: 2. června /varhanní koncert ZŠU /
                                                                                                                                                      • Příští schůze starš. 6.2.23
                                                                                                                                                       • Závěr -píseň 204

                                                                                                                                                        Historie staršovstva