Staršovstvo Farního sboru ČCE v Jihlavě

Seznam členů staršovstva sboru

Následující členové staršovstva byli řádně zvoleni pro funkční období 1. dubna 2019 - 2025 (funkční období končí dnem výročního sborového shromáždění v roce 2025):

O čem hovořilo staršovstvo sboru v roce 2011

5. 12. 2011

 • o životě sboru v listopadu 2011 (o bohoslužbách, o biblických hodinách a o pravidelných generačních setkáních, která ve sboru máme); staršovstvo hovořilo rovněž o bazaru oblečení z Holandska, o vánočním jarmarku a o dvou koncertech, které na konci listopadu proběhly (varhany a soprán, cembalo a housle). V rámci kavárničky proběhl i poslední letošní večer s hostem - tentokrát na téma "Národní parky v USA" (program připravili manželé Pávovi).
  • o práci, která čeká sborovou stavební komisi: připravit pro staršovstvo návrh dalších oprav - jednak na příští rok (kvůli rozpočtu), jednak s výhledem na několik dalších let.
   • o připravovaných programech, zejména o dětské vánoční slavnosti a o vánočních bohoslužbách a také o dárcích, které sbor připraví dětem a nejstarším členům.
    • o poště, která dorazila (sborová zásilka ze synodní rady, dopis z Pardubic týkající se vězňů a vánočních balíčků) atd.
     • Příští jednání staršovstva bude 16. ledna 2012.

      7. 11. 2011

      • o sborovém dnu a o dalších setkáních, která proběhla v uplynulém období
       • o opravách kostela, tentokrát zejména o jejich financování: Město Jihlava poskytlo dohromady 217.000 Kč, Ministerstvo kultury 90.000, Jeronýmova jednota 200.000, účelová sbírka členů sboru na opravy činila 135.000, sbírka na opravu při bazaru oblečení 57.000, církev nám půjčila na 5 roků bezúročnou půjčku 200.000 – dohromady téměř 900.000 (z toho 200.000 půjčka). Zbytek jsme uhradili z peněz, které sbor měl, a velkou část také vlastní prací členů sboru.
        • o plánovaných opravách:
         • v jihlavském kostele bude třeba opravit vitráže a měch varhan, na jaře snad seženeme písmomalíře.
          • ve Střížově je třeba na několika místech vyřešit vlhkost zdiva.
           • na faře by v budoucnu mělo dojít na úpravy interiéru v přízemí (zatím jsme ve fázi rozhovorů a sbírání podnětů pro architekta) a také na dokončení římsy a fasádu.
           • o adventním a vánočním programu (adventní zpívání, jarmark, dva koncerty, vánoční hra, dárky pro děti a pro starší členy sboru atd.)
            • o programech připravovaných na zimu a jaro příštího roku.

             3. 10. 2011

             • O připravovaném sborovém dnu v Jihlavě (hosté: faráři Pavel Pokorný, který připraví bohoslužby a přednášku na téma „Byl jsem nemocen a navštívili jste mě“ a David Najbrt, který bude mluvit o práci zdravotního klauna a připraví pro dospělé i děti ukázku). Děti budou mít vlastní program (dopoledne po bohoslužbách připraví Jan Tkadleček, odpoledne Jan Bušta a Martin Slíva (trampolína, chůze po laně apod.)
              • O probíhajících opravách jihlavského kostela – kostel je nově vymalován, dokončena je kazatelna a stůl Páně, dokončuje se osvětlení a ozvučení, na lavice v Jihlavě i ve Střížově bude položen pěnový pás (obdoba karimatky)
               • O přípravě seniorátního konventu a o programech, které ve sboru chystáme letos na podzim (mj. na konci října bazar oblečení z Holandska od našich přátel z Almelo).

                21. 6. 2011

                • staršovstvo se sešlo mimořádně, tentokrát v jihlavském kostele, a jednalo
                 • o výběru vhodné dlažby (mrákotínská žula),
                  • o nalezeném zaskleném okně nad vchodovými "lítacími" dveřmi a o opravách s tím souvisejícími
                   • o dalších úpravách, které budou v kostele nutné
                    • o barevném řešení interiéru dle návrhu ak. malíře Pavla Procházky: sbor bude s návrhem seznámen v neděli 3.7. po bohoslužbách
                    • o jedání seniorátní Jeronýmovy jednoty (20.6.), která schválila jihlavské žádosti a postoupila žádost o bezúročnou půjčku (200.000) a o dar (200.000) ústřednímu shromáždění Jeronýmovy jednoty k projednání

                     6. 6. 2011

                     • o životě sboru v uplynulém měsíci
                      • o žádostech o křest nebo o svatbu
                       • o podrobnostech připravovaného xsborového dne ve Střížově 19.6.
                        • o plánu na podzimní sborový den v Jihlavě (16.10., téma "Byl jsem nemocen a navštívili jste mě", hosté Pavel Pokorný a David Najbrt)
                         • o opravách kostela: staršovstvo rozhodlo o výměně podlahy a podalo příslušné žádosti na Magistrát
                          • o zástupcích sboru na jednáních Jeronýmovy jednoty v následujících 4 letech (František Prvý, náhradník Luboš Kotrba)
                           • o žádostech předložených Jeronýmově jednotě o půjčku a o dar

                            9. 5. 2011

                            • o životě sboru v uplynulém období (Velikonoce, bohoslužby, generační setkávání, divadlo Víti Marčíka, sborový zájezd do Prahy, návštěva v Almelo, víkendový pobyt konfirmandů v Hradišti a v Pardubicích atd.)
                             • o žádostech o křest, o svatbu a o přístupu do sboru
                              • o pokračujících přípravách oprav kostela, který je od 9. května uzavřen; bohoslužby budou dočasně na faře
                               • o připravované Noci kostelů
                                • o připravované Noci na faře (pro děti) a o víkendovém pobytu konfirmandů v Soběslavi na konci května
                                 • o koncertu Noční optiky v Café Etage v rámci projektu Večerů s hosty
                                  • o přípravách na jarní sborový den ve Střížově

                                   4. 4. 2011

                                   • o životě sboru v uplynulém období
                                    • večer s hostem: David Zimola
                                     • šití biblických postaviček
                                      • bohoslužby a generační setkání, výrořní sborové shromáždění...
                                      • o opravách v jihlavském kostele:
                                       • připravují se práce na 3. etapě odvlhčení (větrací kanály)
                                        • zjistíme možnosti výměny podlahy (žulové místo stávající betonové)
                                         • bylo by třeba restaurovat lavice; bude vhodné zakoupit do nich nové topení, které by odpovídalo normám
                                         • o opravách ve Střéžově: truhláři dokončili veřeje
                                          • o přípravě jarního sborového dne ve Střížově (19.6., host: Ivan Ryšavý, téma: manželství)

                                           14. 2. 2011

                                           • o životě sboru v minulém měsíci (praxe M. Erdingera, práce s biblickými postavičkami pod vedením R. Kučerové aj.)
                                            • o chystané 3. etapě odvlhčení jihlavského kostela; v souvislosti s tím hovořilo staršovstvo o možnostech dalšího odvlhčení (konkrétně o výhledové výměně podlahy)
                                             • o sborovém shromáždění, chystaném na 6.3.2011; součástí bude opakovaná volba faráře Jana Keřkovského (návrh: na 10 let); seniorátní výbor pověřio vedením volby faráře Tomáše Vítka
                                              • o hospodaření 2010 a o návrhu rozpočtu 2011 (zpracovala ing. Jana Vališová) - obojí musí projednat sborové shromáždění
                                               • o jednání s reklamní agenturou Rengl: staršovstvo se rozhodlo vypovědět (pro nás nepříliš výhodnou) smlouvu

                                                3. 1. 2011

                                                • o životě sboru v uplynulém měsíci, o vánočních bohoslužbách a o dětské vánoční hře atd.
                                                 • o opravách kostela (konkrétně o místě, kam by bylo možné uložit na delší dobzu lavice)
                                                  • o povolací listině faráře Jana Keřkovského (kterému na konci srpna vyprší desetiletá smlouva)
                                                   • o výročním sborovém shromáždění
                                                    • o chystaných programech (práce s biblickými postavičkami a jejich výroba atd.)

                                                     Historie staršovstva