Staršovstvo Farního sboru ČCE v Jihlavě

Seznam členů staršovstva sboru

Následující členové staršovstva byli řádně zvoleni pro funkční období 1. dubna 2019 - 2025 (funkční období končí dnem výročního sborového shromáždění v roce 2025):

O čem hovořilo staršovstvo sboru v roce 2015

9. 11. 2015

 • o životě sboru v uplynulém měsíci
  • o pravidelném setkávání
   • o dobré ekumenické spolupráci v Jihlavě při modlitbě Taizé a pobožnostech v domově seniorů na Stříbrných terasách a v Alzheimercentru
    • o seniorátním konfirmačním víkendu v Praze (s návštěvou mešity, Festivalu Signal a bohoslužeb v žižkovském sboru)
    • o rekonstrukci přízemí fary, jež by měla do adventu skončit
     • hotovy jsou nové rozvody plynu a vody, kanalizace, elektřina, rozvody topení, s výjimkou vstupní chodby jsou hotové podlahy (nové parkety a dlažba), dokončeno je nové osvětlení a (s výjimkou chodby) výmalba, hotové jsou záchody (jeden pro invalidy, druhý se sprchou, oba s el. větráním), v kuchyni je nový plynový kotel s příslušnými přívody vzduchu a vložkováním komina.
      • celkové náklady činí cca 1 500 000. Jednu třetinu sbor dostal (300 000 od církve prostřednictvím Jeronýmovy jednoty, 213 000 od města Jihlava, 2 500 od jednotlivých dárců mimo sbor). Jednu třetinu jsme si půjčili z církve (500 000), poslední třetinu platíme z účtu sboru (200 000, z čehož víc než 150 000 vynesla účelová sbírka) a zbytek půjčili členové sboru (cca 300 000).
      • o personálním fondu (což je povinný odvod sborů do fondu, z nějž se vyplácejí mzdy kazatelům)
       • dostali jsme dar 10 000 ze sboru Praha-Dejvice na letošní odvod
        • správní rada personálního fondu naší církve uznala, že nuceným odprodejem farní zahrady městu v r. 1971 utrpěl sbor pod nátlakem tehdejších úřadů křivdu a přiznala našemu sboru kompenzaci ve výši 292 600 korun (budeme ji dostávat po dobu pěti let formou odpočtu od odvodů do pers. fondu)
        • o připravovaných akcích
         • 22. listopadu ve 14.00 dílnička (nejen) pro děti a jejich rodiče - výroba drobných dárků
          • 27. listopadu jarmark výrobků z Diakonie a z Obchůdku jednoho světa (fair trade)
           • 28. listopadu v 18.00 koncert před adventem - Ensemble Guillaume

           5. 10. 2015

           • o životě sboru v uplynulém měsíci (a také o seniorátním setkání všech generací a o sjezdu nejen evangelické mládeže)
            • o dalším programu v našem sboru - biblické hodiny budou kvůli rekonstrukci fary prozatím pouze ve Střížově, děti a konfirmandi se setkávají ve farním bytě, stejně jako nedělní škola a katecheze dospělých
             • o našich delegátech na seniorátní jednání Jeronýmovy jednoty (R. Novák, L. Kotrba) a o koordinaci nedělní školy v našem sboru (v Jihlavě A. Žilková, ve Střížově V. Šimková)

              14. 9. 2015

              • o dosud dokončených etapách rekonstrukce fary a o dalším financování
               • o životě sboru o prázdninách (mj. také letní tábory, hrabání louky, seminář učitelů nedělních škol atd.)
                • o navržených změnách církevního zřízení (k nimž se staršovstva mají vyjádřit, než o nich bude znovu rozhodovat seniorátní konvent a celocírkevní synod): staršovstvo souhlasí se změnou způsobu volby delegátů Jeronýmovy jednoty (jež rozhoduje o rozdělení peněz na opravy budov) i se změnou kazatelského reverzu (to je dokument, který podepisují začínající kazatelé).
                 • o odchodu faráře z Horních Dubenek - od 1. října bude tento sbor administrovat Jan Keřkovský
                  • o zapůjčení dřevěné desky z čelní stěny jihlavské sborové místnosti do sboru v Krouně (kde už mají zapůjčenou někdejší kazatelnu ze sborové místnosti)

                   11. 9. 2015

                   • o životě sboru v uplynulém měsíci
                    • o pravidelném setkávání
                     • o dobré ekumenické spolupráci v Jihlavě při modlitbě Taizé a pobožnostech v domově seniorů na Stříbrných terasách a v Alzheimercentru
                      • o seniorátním konfirmačním víkendu v Praze (s návštěvou mešity, Festivalu Signal a bohoslužeb v žižkovském sboru)
                      • o rekonstrukci přízemí fary, jež by měla do adventu skončit
                       • hotovy jsou nové rozvody plynu a vody, kanalizace, elektřina, rozvody topení, s výjimkou vstupní chodby jsou hotové podlahy (nové parkety a dlažba), dokončeno je nové osvětlení a (s výjimkou chodby) výmalba, hotové jsou záchody (jeden pro invalidy, druhý se sprchou), v kuchyni je nový plynový kotel s příslušnými přívody vzduchu a vložkováním komina.
                        • celkové náklady činí cca 1 500 000. Jednu třetinu sbor dostal (300 000 od církve púrostřednictvím Jeronýmovy jednoty, 213 000 od města Jihlava, 2 500 od jednotlivých dárců mimo sbor). Jednu třetinu jsme si půjčili z církve (500 000), poslední třetinu platíme z účtu sboru (200 000, z čehož víc než 150 000 vynesla účelová sbírka) a zbytek půjčili členové sboru (cca 300 000).
                        • o personáplním fondu (což je povinný odvod sborů do fondu, z nějž se vyplácejí mzdy kazatelům)
                         • dostali jsme dar 10 000 ze sboru Praha-Dejvice na letošní odvod
                          • správní rada personálního fondu naší církve uznala, že nuceným odprodejem farní zahrady městu v r. 1971 utrpěl sbor pod nátlakem tehdejších úřadů křuvdu a přiznala našemu sboru příspěvek ve výši 292 000 (ty budeme dostávat po dobu pěti let formou odpočtu od odvodů do pers. fondu)
                          • o připravovaných akcích
                           • 22. listopadu ve 14.00 dílnička (nejen) pro děti a jejich rodiče - výroba drobných dárků
                            • 27. listopadu jarmark výrobků z Diakonie a z Obchůdku jednoho světa (fair trade)
                             • 28. listopadu v 18.00 koncert před adventem - Ensemble Guillaume

                             26. 6. 2015

                             • o průběhu rekonstrukce fary (práce začaly 1. června, část vykonali i členové našeho sboru)
                              • o životě sboru v uplynulém období
                               • zdařilá akce pro starší kluky a jejich otce "Chlapi sobě"
                                • sborový den ve Střížově (vydařený)
                                 • staršovstvo konstatovalo, že účast střížovských v Jihlavě nebo jihlavských ve Střížově není při sborových dnech taková, aby stálo za to rušit na jednom z míst bohoslužby, a vezme to v potaz při přípravě dalších sborových akcí
                                 • příští schůze staršovstva bude v září, do té doby budeme operativně řešit, co bude třeba při rekonstrukci fary

                                  24. 5. 2015

                                  • o připravovaných programech
                                   • Noc kostelů: zajištěna prohlídka, v kostele budou vystaveny "bohoslužebné předměty" a také knihy; proběhnou dva koncerty: varhanní (Lukáš Vendl) a komorní sbor (Ensemble Guillaume)
                                    • Sborový den ve Střížově: hosty budou farář Aleš Mostecký (Dvůr Králové) a herec Láry Hauser (Divadlo Husa na provázku)
                                    • o rekonstrukci fary:
                                     • o stavební dozor jsme požádali ing. Danu Gotvaldovou a Josefa Buštu staršího
                                      • ing. arch. Kubešková doplnila návrh o výběr obkladů a dlažby do přízemních místností (WC, chodba, kuchyně)
                                       • ing. M. Hudec dodal podněty pro řešení elektroinstalace
                                        • dodavatelem bude firma ing. Daniela Sadílka Salmo s několika subdodavateli (p. Šebesta, instalatérství Přibyl, p. Novotný, p. Šuhaj)
                                        • o křtu Blanky Fišarové, Terezy Štanclové
                                         • o sbírce pro Nepál (po zemětřesení): v našem sboru jsme vybrali 10 900 Kč
                                          • příští schůze: 26. června

                                           23. 4. 2015

                                           • o sborovém shromáždění, jež proběhlo 29. března
                                            • diskusní příspěvek A. Žilkové a V. Šimkové zařadilo staršovstvo jako přílohu k zápisu ze sborového shromáždění
                                             • bude třeba dodatečně zajistit revizi hospodaření za rok 2014 (schvalovat ji bude nejbližší sborové shromáždění)
                                              • napříště staršovstvo zajistí přehled hospodaření za uplynulý rok a rozpočet na aktuální rok do 15. února
                                              • o rekonstrukci přízemí fary: kromě Jeronýmovy jednoty požádáme o mimořádný příspěvek také město Jihlavu
                                               • o ozvučení střížovského kostela: bude třeba zajistit ozvučení na sborový den (požádán br. M. Hudec)
                                                • z důvodů rekostrukce jihlavské fary bude pořad pravidelných sborových programů ukončen k 31. květnu (po Noci kostelů)
                                                 • příští schůze staršovstva: 24. květnaq

                                                  5. 3. 2015

                                                  • o pravidelném sborovém programu v uplynulém měsíci a také o programu nepravidelném (např. večer s hostem - Jiřinou Šiklovou, masopustní happening aj.)
                                                   • o chystaném výročním sborovém shromáždění, jež se bude konat v neděli 29. března, tentokrát na konci bohoslužeb v jihlavském kostele; moderovat je bude Jan Bušta
                                                    • o chystané rekonstrukci fary
                                                     • staršovstvo projednalo cenové nabídky jednotlivých firem (truhláři, parketáři, topenáři, elektrikáři, instalatéři, zednické práce)
                                                      • staršovstvo rozhodlo, že požádáme Jeronýmovu jednotu o dar ve výši 300 000 Kč (rozhodovat o něm bude v červnu seniorátní a v září celocírkevní shromáždění Jeronýmovy jednoty) a o půjčku ve výši 500 000 Kč (ta je bezúročná a splatná do 5 let)
                                                      • o křtu Michala Bratršovského (15. března, bohoslužby povede Jan Tkadleček)
                                                       • o připravovaných akcích
                                                        • pořad velikonočních bohoslužeb v našem sboru
                                                         • večery s hosty: Olga Špátová (19. 3.), Martin M. Šimečka (28. 4.)
                                                         • další schůze: 23. dubna

                                                          13. 2. 2015

                                                          • o životě sboru v uplynulém období (zejména o ekumenické slavnosti ve Střížově)
                                                           • o přípravách výročního sborového shromáždění
                                                            • zprávu o životě sboru připraví členové staršovstva (kapitoly: výuka dětí, mládež, konfirmandi, biblické hodiny, pokročilí třicátníci, kavárnička, katecheze dospělých, sborová dovolená, hospodaření, rozpočet...)
                                                             • členové sboru dostanou písemné pozvání s přiloženou zprávou o životě sboru a s vysvětlením, jak je to v naší církvi s tzv. restitucemi
                                                             • o připravované rekonstrukci fary (konkrétně o vytápění přízemí)
                                                              • o chystané návštěvě členů našeho sboru v partnerském sboru v nizozemském Almelo
                                                               • příští schůze: 5. března

                                                                12. 1. 2015

                                                                • o životě sboru v uplynulém měsíci
                                                                 • o harmonogramu chystaných stavebních prtací na faře - staršovstvo ustavilo komisi, která se bude zabývat přípravou a postupem prací, výběrem firem atd.
                                                                  • o cestovních nákladech hostů (schváleno dle dokladů)
                                                                   • o rozvojových a diakonických projektech (pokračolvání rozhovoru o tom, na co by měly a na co neměly být použity peníze, které církev bude mít k dispozici)
                                                                    • o rozpočtu na rook 20145
                                                                     • o chystaných setkáních v rámci pravidelného programu ve sboru
                                                                      • o připravovaných Večerech s hosty (19. 2. Jiřina Šiklová, 19. 3. Olga Špátová)
                                                                       • příští schůze staršovstva bude v pátek 13. února v 17.30

                                                                        Historie staršovstva