Staršovstvo Farního sboru ČCE v Jihlavě

Seznam členů staršovstva sboru

Následující členové staršovstva byli řádně zvoleni pro funkční období 1. dubna 2019 - 2025 (funkční období končí dnem výročního sborového shromáždění v roce 2025):

O čem hovořilo staršovstvo sboru v roce 2012

3. 12. 2012

 • o životě sboru v listopadu
  • o chystaných opravách: v roce 2013 by mělo dojít na opravu vnějších oken v přízemí fary (včetně dveří na terasu)
   • o výročním sborovém shromáždění v roce 2013: staršovstvo stanovilo datum na 17. března (v Jihlavě). Mimo jiné se bude na 6 let volit nové staršovstvo (12 členů a 3 náhradníci). Na příští schůzi rozhodneme o tom, jakým způsobem a kdy proběhne navrhování kandidátů (tak aby návrh mohl podat každý) a zda použijeme nějaký klíč ke stanovení počtu členů staršovstva za Jihlavu a za Střížov.
    • o žádostech o pomoc: z několika žádostí, kterí přišly, vybralo staršovstvo dvě: na pomoc lidem v Sýrii a na vánoční balíčky pro vězně v Pardubicích. Pro trpící v Sýrii staršovstvo vyhlásilo sbírku v neděli 16. prosince.
     • o sbírkách: 25. prosince bude celocírkevní sbírka na podporu pro ty, kdo se připravují na práci kazatelek a kazatelů v naší církvi

      5. 11. 2012

      • o životě sboru v uplynulém měsíci (bohoslužby, pravidelná setkání, konfirmační víkend, sborový den, večer s hostem...)
       • o chystaných akcích: vedle pravidelného programu se chystá vánoční jarmark (na pomoc klientům Diakonie), návštěva z Almelo, bazar oblečení, adventní koncert atd.
        • o vánočních balíčcích pro děti (celkové náklady do 5.000 Kč)
         • o hospodářské soběstačnosti: staršovstvo má za to, že po odluce církve od státu bude náš sbor schopen odvádět do personálního fondu dostatek peněz, aby mohl mít vlastního kazatele (podmínkou je ovšem vyšší finanční obětavost členů sboru)
          • o opravách a úpravách: je vymalován sál na faře, jihlavské harmonium je převezeno do Střížova (objevily se závady způsobené patrně přesunem, pozveme opraváře)
           • sbor začal používat program FARPR ("Farářova pravá ruka") pro kartoréku, evidenci bohoslužeb, darů a saláru atd.

            3. 10. 2012

            • o životě sboru v uplynulém období
             • o programu sborového dne v Jihlavě (rodinné bohoslužby: Saša Hauserová, přednáška: Pieter Morée, divadlo: Láry Hauser, program pro děti: Jan a Josef Buštovi)
              • o navržených změnách církevního zřízení (změny se týkají délky volebního období staršovstva atd.) - staršovstvo se změnami souhlasí
               • o chystané vánoční slavnosti 23. prosince a o podobě a obsahu vánočních balíčků
                • o materiálu "Hospodářská soběstačnost sborů" (jde o dotazník, který dostala staršovstva všech sborů k přemýšlení a k vyplnění - presbyteři dodají své náve¨rhy odpovědí do příští schůze staršovstva)
                 • o opravě vstupních schodů ve Střížově (zatím nedořešeno)

                  10. 9. 2012

                  • o životě našeho sboru v uplynulém období (tj. od poloviny června) - jaké byly bohoslužby, sborový den ve Střížově, sborová dovolená v Beskydech, seniorátní seminář učitelů nedělních škol atd.
                   • o nutných opravách, které nás čekají v Jihlavě i ve Střížově (některé práce čekají na dokončení, k tomu přibyla žádost o další sluchátka v jihlavském kostele, ve Střížově bude nutno koupit nový vysavač a také nový koberec do kostela; na faře jsme vyměnili zámek vstupních dveří a koupili nové elektrické nůžky na stříhání keřů)
                    • o sborovém dnu, který chystáme na neděli 21. října do Jihlavy
                     • Předběžný program:
                      • 9.30 rodinné bohoslužby: Saša Hauserová (A. Hauserová je farářka v Brně II. a děti z našeho sboru ji zažily na táboře Bratra Kálefa jako jednu z vedoucích)
                       • 10.30 Pieter Morée : Vztahy německy a česky mluvících evangelíků 1918-1946 (P. Morée přednáší dějiny na Evangelické teologické fakultě UK a specializuje se na 20. století)
                        • 10.30 program pro děti (pravděpodobně v tělocvičně)
                         • 12.00 oběd (co kdo přinese, budeme společně jíst)
                          • 14.00 divadlo - Láry Hauser: Myši - pohádka pro děti; Dario Fo: Ježíškův první zázrak (V. Hauser je herec brněnského divadla Divadlo Husa na provázku)
                          • o celocírkevních sbírkách, které v našem sboru běhnou (v říjnu a v prosinci)
                           • o termínu slavnosti díkůvzdání v našem sboru: 28. října (bohoslužby s večeří Páně)
                            • o přípravě letošních vánočních bohoslužeb
                             • příští schůze staršovstva: 1. října

                              4. 6. 2012

                              • o životě sboru v uplynulém období, mj. také o konfirmační slavnosti a o Noci kostelů (s dvěma koncerty, s prezentací o historii kostela a s panelem o životě sboru)
                               • o návrhu pozvat (např. na sborový den) historika dr. Pietra Morée s přednáškou zaměřenou na vznik jihlavského sboru, vztahy českých evangelíků a německých luteránů, apod. Předběžný termín 21. (nebo 7.) října
                                • o návrhu, jak pojmout zahájení pracovního roku nedělní školy (pověření učitelů)
                                 • o chystaném programu katecheze dospělých neboli přípravy ke křtu (a probírání základních témat s těmi, kdo už pokřtěni byli), to vše od podzimu
                                  • o cenové nabídce na opravu oken a dveří (na terasu) v přízemí fary - byly předloženy dvě varianty, staršovstvo souhlasí s provedením opravy a finální variantu vybere na základě posouzení odborníka
                                   • o výsledku sbírky na Jeronýmovu jednotu (41.700,- Kč, k tomu z loňska zbylo 500,- Kč).
                                    • o celocírkevní sbírce solidarity sborů: datum určeno na 24.6.2012
                                     • o doporučení Jana Bušty k presbyterské ordinaci - absolvoval tříletou přípravu a bude pozván k závěrečným zkouškám (staršovstvo doporučení udělilo)
                                      • o nákupu 20 exemplářů konfirmační příručky "Dvakrát měř, jednou věř" pro příští ročníky konfirmandů

                                       21. 5. 2012

                                       • s konfirmandy o tom, jak prožili dvouletou konfirmační přípravu, co se naučili, jaký příběh nebo text si z Bible pro sebe vybrali a zda se chtějí veřejně přihlásit ke své víře (konfirmandů je letos v našem sboru 7 a spolu s nimi ještě jeden z Horních Vilémovic); rozhovor s konfirmandy byl hlavní částí jednání staršovstva
                                        • o přípravě konfirmační slavnosti v neděli 27. května (mimo jiné se jí zúčastní i členové sboru v Horních Vilémovicích)
                                         • o připomínkách několika členů sboru ke stanovisku synodní rady ke sjednocování Evropy: připomínky byly předány synodu do příslušné komise, staršovstvo se jako celek k věci vyjadřovat nebude (nemá na věc jednotný názor)
                                          • o celkovém pojetí připravované prezentace týkající se rozhovoru o začátku bohoslužeb
                                           • o tom, co je třeba připravit a zajistit na sborový den ve Střížově 10. června (s hostem Petrem Pivoňkou)
                                            • o kolaudaci kostela (která už úspěčně proběhla)

                                             2. 4. 2012

                                             • o životě sboru v uplynulém období, mj. také o výročním sborovém shromáždění, které schválilo zprávu o životě sboru a o jeho hospodaření v roce 2011 a rozpočet na rok 2012;
                                              • o připravovaných opravách (v nejbližší době: opravy spárování v kostele, cenová nabídka na výměnu oken v přízemí fary); staršovstvo musí stanovit priority (kvůli rozpočtu na příští rok);
                                               • o podnětech ze sborového shromáždění:
                                                • staršovstvo vypracuje písemné směrnice pro práci pokladních a účetní,
                                                 • nebude se zřizovat finanční rezerva na konkrétní záměr, stačí rezervní fond;
                                                  • příští rok se bude volit nové staršovstvo, volební sborové shromáždění bude probíhat v kostele.
                                                   • návrh J. Vališové obnovit rozhovor o případné změně začátku bohoslužeb: k tématu se vrátíme během sborového dne ve Střížově formou prezentace.
                                                   • o připravované konfirmaci:
                                                    • v pondělí 21. května proběhne rozhovor konfirmandů se staršovstvem,
                                                     • v neděli 27. května v 9.30 bude v Jihlavě konfirmační slavnost (zúčastní se jí i sestry a bratři z Horních Vilémovic, protože z jejich sboru je jeden z konfirmandů).
                                                      • staršovstvo rozhodlo i o koupi dárku pro konfirmandy;
                                                      • o jarním sborovém dnu ve Střížově:
                                                       • proběhne 10. června, hostem bude zlínský farář Petr Pivoňka
                                                        • v 9.30 rodinné bohoslužby
                                                         • v 10.30 přednáška „Čtyřicet plus, v Bibli hledat zkus“ a souběžně program pro děti
                                                          • po obědě program „Biblostop“.
                                                          • o Noci kostelů 1. června 2012:
                                                           • připravíme prezentaci o historii kostela (včetně průběhu poslední opravy),
                                                            • mládež připraví panel s informacemi o životě sboru,
                                                             • proběhnou dva koncerty:
                                                              • - v 18.00 Lynn Eustis (USA, soprán) + Tomáš Hanzlíček (kytara) - koncert v rámci Amerického jara,
                                                               • - ve 20.30 Ondřej Levák (varhany) + Jiří Bílek (viola),
                                                                • kostel bude otevřen od 18 do 24 hodin;
                                                                • o sbírkách:
                                                                 • 8.4. bude sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty (určeno pro sbor v Sázavě),
                                                                  • 15.4. sbírka pro etiopské vdovy a sirotky (pořádá Diakonie ČCE);
                                                                  • o stanovisku synodní rady ke sjednocování Evropy: stanovisko bylo písemně k dispozici při sborovém shromáždění (a bude na faře a v kostele k dispozici i nadále); staršovstvo (a další zájemci) obdrželo dva diskusní příspěvky a projedná možnost stanoviska za celý sbor.
                                                                   • příští schůze staršovstva:
                                                                    • 21. května (s konfirmandy)
                                                                     • 4. června.

                                                                     6. 2. 2012

                                                                     • o životě sboru v uplynulém období (mj. také o dvou rozloučeních - s Květou Vališovou z Třeště a s Jaromírem Fialou z Myslibořic - a o jednom křtu - Zdeňka Kružíka z Polné)
                                                                      • o přípravě výročního sborového shromáždění 4.3.2012
                                                                       • o připravovaném koncert v rámci Amerického jara: proběhne v kostele 1.6. na začátku Noci kostelů (v 18 hodin)
                                                                        • o konfirmaci: slavnost bude v neděli 27. května v Jihlavě, rozhovor se staršovstvem v pondělí 21. května večer na faře
                                                                         • o rozpočtu na rok 2012 (bude předložen sborovému shromáždění)
                                                                          • o sbírce pro Diakonii - na pomoc ženám v Etiopii (o něž se naše Diakonie stará); staršovstvo se sbírkou vyslovilo souhlas
                                                                           • o dalších připravovaných programech a setkáních v našem sboru
                                                                            • o některých údajích ze statistiky: náš sbor má 454 členy (plus necelou stovku těch, kdo jsou vedeni v kartotéce, ale nevíme, kam se odstěhovali); během roku se na bohoslužbách a jiných setkáních účastní života sboru cca 200 lidí

                                                                             16. 1. 2012

                                                                             • o životě sboru v prosinci a na začátku ledna (vánoční hra, vánoční bohoslužby, setkání dětí, konfirmandů, mládeže, třicátníků, pokročilých třicátníků, kavárničky, biblických hodin, dále předadventní zpívání, předsilvestrovský happening, bazar oblečení atd.)
                                                                              • o přípravě výročního sborového shromáždění 4.3.2012 (presbyteři si rozdělili zprávy za jednotlivá setkání)
                                                                               • o připravovaných akcích v letošním roce (např. večery s hosty - Jiřinou Šiklovou, Janem Sokolem, Vlastou Pávovou aj., sborový zájezd do Olomouce atd.)
                                                                                • o přípravách Noci kostelů (1. června), Noci na faře (pro děti) apod.

                                                                                 Historie staršovstva