Staršovstvo Farního sboru ČCE v Jihlavě

Seznam členů staršovstva sboru

Následující členové staršovstva byli řádně zvoleni pro funkční období 1. dubna 2019 - 2025 (funkční období končí dnem výročního sborového shromáždění v roce 2025):

O čem hovořilo staršovstvo sboru v roce 2014

1. 12. 2014

 • o životě sboru v uplynulém měsíci
  • o rozvojových projektech (na co by podle nás měly a na co neměly být použity peníze, které církev bude mít k dispozici)
   • o cestovních nákladech hostů (schváleno dle dokladů)
    • o chystaných setkáních a svátečních bohoslužbách
     • o možnosti audiozáznamu bohoslužeb (bude-li zájem)
      • o zákonem stanovenýách revizích na faře a v obou kostelech
       • o webových stránkách sboru

        2. 11. 2014

        • o životě sboru v uplynulém měsíci
         • o chystaných úpravách na faře
          • kromě projektu na přesun inženýrských sítí je hotov také projekt statika na obnovení (a rozšíření) dveří mezi sborovým sálem a pokojem
           • staršovstvo obdrželo cenový odhad lakýrnických prací a čeká na cenové odhady dalších prací
           • o cestovních nákladech hostů (schváleno dle dokladů)
            • o využití "restitučních" peněz: v rozhovoru nad nabídnutými modely (kolik procent má být určeno na rozvojové a diakonické projekty) jsme se pro první fázi přiklonili k 15% (a pomalejšímu střádání do personálního fondu) s tím, že a/ po pěti letech je třeba vše revidovat; b/ bylo by třeba dopracovat k rozhodování ještě další modely s výrazně vyšším podílem pro rozvojové projekty (v tomto smyslu připravíme návrh pro konvent a pro synod naší církve)
             • o chystaných setkáních
              • 23. 11. Večer s hostem - Saša Hauserová o jižní Koreji
               • 28. 11. předvánoční jarmark
                • 29. 11. rozšířená mládež (s filmem a možností přespání na faře)
                 • 30. 11. koncert sboru Vocatus ecumenicus (v kostele)
                  • 5. 12. pokročilí třicátníci (v Jihlavě)
                  • o chystaném vydání Kralické šestidílky (rozhodnutí: jeden výtisk koupit pro sbor)
                   • o vánočních dárcích pro děti a pro seniory
                    • o potřebě aktualizace a úpravy internetových sborových stránek
                     • 7. 12. koncert Michal Hromek Consort (na faře)

                     29. 9. 2014

                     • o bohoslovecké praxi Pavla Hanycha (s díkem za vykonanou práci)
                      • o úpravách interiéru fary
                       • do pokoje za kuchyní v přízemi byl zakoupen a položen koberec
                        • je hotov projekt na přesun plynového kotle ze sálu do kuchyně
                         • při budoucích úpravách zmenšíme nynější koupelnu do původní velikosti
                          • ve sborové kuchyni bude el. sporák; stávající kombinovaný sporák nabídneme k prodeji (je majetkem rodiny Tkadlečkových)
                          • o proplacení cestovného hostujícím kazatelům (schváleno)
                           • o chystaných ekumenických bohoslužbách s večeří Páně 19. října v Jihlavě
                            • o chystaném konfirmačním víkendu ve Sněžném 17. - 19. října

                             8. 9. 2014

                             • o rozhodnutích, jež staršovstvo přijalo (elektronicky nebo rozhovorem po bohoslužbách) během letních prázdnin:
                              • zakoupení tří laviček na terasu
                               • odložení podzimního sborového dne + doporučení slavnosti k 600. výročí přijímání podobojí 12. 10. v Praze
                                • o zahajovacích bohoslužbách s večeří Páně na začátku září: staršovstvo rozhodlo, že se mají konat na obou místech (druhou variantou byly společné bohoslužby pouze v Jihlavě)
                                 • o účasti na ekukmenických bohoslužbách s večeří Páně v kostele Povýšení svatého kříže 19. října
                                 • o konventu
                                  • staršovstvo jednalo o navržených změnách církevních řádů (a souhlasí s nimi)
                                   • zvolilo své poslance na čtyřletý konvent: Jana Koubka, Danu Koldovou a jejich náhradníky Jana Buštu a Roberta Nováka. Místo faráře (který se koventu účastní za seniorátní výbor) zastupuje sbor ještě kurátorka Jana Nedbalová.
                                   • o cestovních nákladech hostujících kazatelů (schválilo je dle předlůožených dokladů)
                                    • o úpravách interiéru fary
                                     • v rozhovoru jsme upřesňovali zadání pro dokončení projektu
                                      • stojíme přednostně o vybavení sborové kuchyně
                                       • prozatím vybílíme pokoj vedle kuchyně pro potřeby dětí, mládeže aj.
                                       • o chystaných úpravách v jihlavském kostele
                                        • regulace topení
                                         • doladění ozvučení (silnější zvuk v širší části kostela)
                                         • o stavebních úpravách ve Střížově: byl usazen schod přčed vstupem do kostela
                                          • o bohoslovecké praxi: po tři týdny bude v Jihlavě na praxi Pavel Hanych

                                           2. 6. 2014

                                           • o konfirmaci, která se chystá na neděli 8. června. Staršovstvo hovořilo s konfirmandy a rozhovor se týkal zejména biblicých postav, které si konfirmandi vybrali (a toho, čím je zaujaly).
                                            • o křtu: v neděli 8. června budou pokřtěni tři nolví členové sboru
                                             • o letním programu:
                                              • 3. srpna bude v kostele koncert souboru Michal Hromek Consort
                                               • v sobotu 14. 6. požádala KDU-ČSL o zapůjčení sálu pro jeden z programů (při Dnu KDU-ČSL, pořádaném v pivovaru)
                                                • v sobotu 20. 9. požádalo sdružení Tobit o zapůjčení sálu pro valnou hromadu (staršovstvo v obou případech souhlasí)
                                                • o ukončení nájemní smlouvy bytu v přízemí fary:J. Tkadleček sdělil, že byt bude volný o měsíc dřív, než předpokládala nájemní smlouva, a že žádá o její ukončení k 31. 7. 2014 (staršovstvo vyslovilo souhlas)
                                                 • o sbírce na opravu jihlavské fary: vyhládíme ji v září 2014

                                                  5. 5. 2014

                                                  • o provedených opravách v jihlavském kostele (napojení odvlhčovacích kanálků do komína), o provedené revizi obou kotlů na jihlavské faře a o odstranění zlomené větve, která ohrožovala zejména děti na farní zahradě
                                                   • o přípravách na Noc kostelů 2014
                                                    • dva koncerty (18.00 smyčcový kvartete Lenadores, ve 21.00 varhanní koncert Petra Sobotky), instalace ukázek bohosluižebných předmětů, panel o Bibli kralické, letáky o kostele, panely "Boží velikáni" atd.
                                                     • otevřeno bude od 18 do 23 hodin
                                                     • o připravované konfirmaci
                                                      • rozhovor se staršovstvem bude v ponělí 25. června v 18.00
                                                       • slavnost konfirmace proběhne v neděli 8. června, bohoslužby budou pouze v Jihlavě od 9.30 (po nich společný oběd)
                                                       • Křest: 11. května byla pokřtěna Eliška Kružíková
                                                        • o návrhu na úpravu interiéru fary: staršovstvo zer dvou návrhů vybralo návrh architektky I. Kubeškové - ten bude dál rozpracován
                                                         • o podobě sborových stránek na internetu

                                                          7. 4. 2014

                                                          • o životě sboru v uplynulém měsíci
                                                           • o chystaných velikonočních bohoslužbách
                                                            • o připravovaných programech (procházka údolím Brtničky 26. 4., Noc kostelů 23. 5., sborový zájezd 8. 5. atd.)
                                                             • o výstavě, koncertech a projekci při Noci kostelů 2014 (vše bude včas oznámeno)
                                                              • o pozvaných hostech:
                                                               • 13. 4. Jan Keller a Jakub Dvořáček - Jazzové improvizace (v kostele)
                                                                • 5. 5. Marta Keřkovská (O Bibli kralické z výtvarnéhoé hlediska)
                                                                 • 11. 5. Saša Hauserová (O putováíní do Compostely)
                                                                 • o ohlášených návštěvách v Jihlavě:
                                                                  • 26. 4. zájezd z Brna (autobus)
                                                                   • 18. 5. zájezd z Tábora (autobus)
                                                                   • o přípravě konfirmace (8. června v Jihlavě)
                                                                    • o chystaném křtu (11. května ve Střížově)
                                                                     • o stavebních plánech a o chystaných revizích (komíny, kotle, hasicí přístroje atd.)

                                                                      3. 3. 2014

                                                                      • o životě sboru v uplynulém měsíci
                                                                       • o jednotlivých zprávách pro výroční sborové shromáždění (zprávy se budou rozdávat 9. března v kostele; těm, kdo nepřijdou, je pošleme poštou)
                                                                        • Výroční sborové shromáždění proběhne ve druhé části bohoslužeb 23.3.2014 v Jihlavě, jeho vedením staršovstvo pověřilo Jana Buštu
                                                                         • o chgystaných programech a setkáních na jaře (programy budou k dispozici písemně v kostele)

                                                                          3. 2. 2014

                                                                          • o životě sboru v lednu 2014
                                                                           • o sborlovém dopoledni s Marií Provazníkovou a Petrem Brodským
                                                                            • o materiálech pro výroční sborové shromáždění (členové staršovstva napsali části celkové zprávy o životě sboru, dokončuje se hospodářská zpráva; sepíšeme ještě přehledný leták vysvětlující odkud bereme peníze a co s nimi děláme
                                                                             • na příští schůzi staršovstvo upřesní detaily programu výročního sborového shromáždění

                                                                              6. 1. 2014

                                                                              • o životě sboru v uplynulém měsíci (vánoční bohoslužby a další programy atd.)
                                                                               • o připravovaných programech, zejména o chystané návštěvě potulného kazatele Petra Brodského a paní Marie Provazníkové z Veselynivky na Ukrajině
                                                                                • o chystaném samofinancování církví: náš sbor by chtěl nadále udržet systém s jedním kazatelem na plný úvazek. Výsledky rozhovorů staršovstvo předložilo sboru písemně a budou i součástí zprávy pro sborové shromáždění v březnu.
                                                                                 • Jan Tkadleček dosud vedl ve sboru setáván í třicátníků. Poslední setkání pod jeho vedením proběhne v únoru, dál už se vedení vzdává (v souvislosti s jinými úkoly v seniorátu).

                                                                                  Historie staršovstva