Staršovstvo Farního sboru ČCE v Jihlavě

Seznam členů staršovstva sboru

Následující členové staršovstva byli řádně zvoleni pro funkční období 1. dubna 2019 - 2025 (funkční období končí dnem výročního sborového shromáždění v roce 2025):

O čem hovořilo staršovstvo sboru v roce 2021

6. 9. 2021

 • Úvod
  • Jan Bušta, čtení: Přísloví 16, píseň EZ 618.
   • Schválení zápisu z minulé schůze staršovstva (7. června 2021).
   • Bohoslužb
    • červen: Ján Lauko, Jan Keřkovský, Filip Boháč
     • červenec: Daniel Pfann. Jan Keřkovský (3x)
      • srpen: Ján Lauko, Filip Boháč, Jan Keřkovský (3x)
       • září: 5. 9 Jan Keřkovský
        • Večeře Páně: 20. 6., 5. 9.
         • křest: 20. 6., 11. 7., 22. 8., 29. 8.
          • další setkání: pobožnost v Alzheimercentru a na Stříbrných terasách, Den památek, pracovní setkání kolem kostela a na faře, sborová dovolená
          • Výroční sborové shromáždění
           • 12. září, společně se Střížovem v 9.30
            • věci k připomenutí: 1) online bohoslužby, 2) síla společenství, 3) inventura toho, co děláme a co by se dalo dělat – rozhovor na faře
             • výroční sborové shromáždění bude v rámci bohoslužeb na místě ohlášek
              • Staršovstvo navrhuje zapisovatele Luboše Kotrbu, ověřovatele Zbyňka Dvořáka a Danu Koldovou, na vedení výročního sborového shromáždění Jana
               Keřkovského
              • Vizitace
               • 26. září přijede Pavel Pokorný a Vladimír Zikmund
                • rozhovor se staršovstvem po bohoslužbách, od 10.00 do 12.00, poté společný oběd Na Hliništi
                • Konfirmace
                 • konfirmace bude 10. října v 9.00, bohoslužby společné se Střížovem
                  • rozhovor se staršovstvem bude 4. října, představení konfirmandů a členů staršovstva
                  • Žádost o křest
                   • Sebastiana Moráňová, staršovstvo souhlasí a křest bude 17. října v Jihlavě
                   • Ostatní
                    • Charita bude mít 13.–15. září pronajatý sál na faře.
                     • Zakoupíme skelničky a tácy na Večeři Páně. Zajistí Jan Bušta.
                      • Obnovíme měsíční tištěné programy.
                       • Revidovat stav vitráží a krovu.
                        • Zjistit, jaké právní opodstatnění mají sloupy na troleje (dva na farní zahradě, jeden u kostela).
                        • Příští schůze staršovstva bude 4. října 2021 v 18.00, úvod bude mít Zbyněk Dvořák.
                         Zakončili jsme písní 622.

                         7. 6. 2021

                         • Úvod
                          • Úvodní pobožnost: Eva Trnková (příště: Jan Bušta)
                          píseň 627, text Ř 12 1-21
                          • Poznámky k životu sboru od minulé schůze staršovstva
                           • bohoslužby: 23. 5. (VP), 30. 5. (křest), 6. 6. (křest) - jk
                           • konfirmandi, biblické hodiny, kavárnička
                           • Noc kostelů – účast cca 60 návštěvníků , Alzheimercentrum, Stříbrné terasy
                           • Kalendář
                            • Bohoslužby
                            6. 6. JK
                            13. 6. Ján Lauko
                            20. 6. JK– VP, Jihlava křest, od 15.00 Něco pro uši, pro oči i pro duši
                            27. 6. Filip Boháč (sbírka solidarity sborů)
                            • Křest
                             30. 5. Martin Bedlivý, 6. 6. Mates Kristián Střelec
                             20. 6. Jáchym Bušta
                             (? datum ještě nestanoveno): Martina Šedová
                             • Svatba
                              5. 7. Telč Panský Dvůr: Kateřina Hejlová & Ondřej Bílý
                              11. 9. kostel sv. Jana: Alžběta Sadílková & Martin Bedlivý
                              • Rozloučení
                               12. 6. Lýdie Bratršovská (uložení urny)
                               • Různé
                                • Výroční sborové shromáždění – termín konání 12.9.21
                                • Vizitace ze synodní rady: neděle 26. září
                                • Konfirmace - termín 10. října
                                • od září začne dvouletá příprava nové skupiny konfirmandů
                                • Jednání Synod. rady- 15.6. - jmenování J.Keřkovského farářem v Jihlavě /dle návrhu staršovstva v Jihlavě /
                                • Seniorátní a celocírkevní programy:
                                 • Jeronýmova jednota – pondělí 14. června 17.00
                                 • Seminář učitelů nedělní školy: sobota 4. září v Jihlavě
                                 • Seniorátní setkání všech generací: sobota 18. září v Horních Vilémovicích
                                 • Konfirmační vandr: 16. - 19. 8.
                                 • Sjezd (nejen) evangelické mládeže: 24. - 26. 9. Tábor
                                 • T-mobile , nabídka optického připojení k i-netu , 9.6. návštěva obch. zástupce
                                 • Pronájem prostor na faře :
                                  • 12. - 15. srpna ROSKA-seminář cvičitelů
                                  • 9. září Jiří Vlček (školení pro sociální služby)
                                  • Rozvojový plán sboru - odloženo na příští schůzi

                                   Příští schůze staršovstva: 6.9.2021

                                   zakončili jsme písní : 621

                                   17. 5. 2021

                                    • Úvod : Jana Nedbalová píseň č. 635 , text Ž 62 1-13
                                     • Rozhovor staršovstva s Jánem Lauko - žadatelem o vstup do církevní služby ČCE , schváleno doporučení sboru.
                                      • Ohlédnutí za sborovým životem v minulém období , poznamenaným pandemií. (videonahrávky kázání - pozitivní ohlas - zatím v nich budeme pokračovat .)
                                       • .Obnova pravidelného sborového života.
                                        28..5 Noc kostelů - bez živého koncertu , 19-21 h možnost prohlídky s reprodukovanou hudbou .
                                        20.6. 15 h Něco pro duši ....., Zahradní párty s živou hudbou a pohoštěním .
                                        panel formou samolepek- vzkazů - Co pomohlo nejvíce členům sboru v době pandemie ?
                                        oznámení o konání - Jihlavské listy .
                                        konfirmandi - od června pravidelná setkání
                                        nedělní škola začátek od června
                                        setkání dětí od června
                                        23.5 Bohoslužby s Věčeří Páně - Jihlava i Střížov .
                                        • Volba faráře - vzhledem k epidemiologické situaci možnost , že synodní rada jmenuje
                                         faráře ( smlouva do 31. 7. 2021)
                                         sborové shromáždění podzim 2021 ( schválení hospodaření sboru )
                                         • Žádost o křest : Martin Bedlivý 30.5.21
                                          • Rozvojový plán sboru - ponecháme na některou z příštích schůzí.
                                           • Různé :
                                            • 18.9. - Seniorátní den - Horní Dubenky
                                             • Stavy sborových účtů : cca 450 tis. korun
                                              • Příští schůze: 7.6. 2021
                                               • Úvod příští schůze: Eva Trnková

                                                12. 4. 2021

                                                • Zápis ze schůze staršovstva FS ČCEv Jihlavě ze dne 12. dubna 2021
                                                 (online)
                                                 • Úvod
                                                  • Jan Keřkovský, čtení Žalm 146.
                                                  • Bohoslužby
                                                   • Jihlava v 8.30 a 9.30, Střížov v 11.00.
                                                   • Konfirmace odložená na podzim.
                                                   • Webové stránky
                                                    • Na webové stránky se přidá odkaz na Církev doma i krátkou informací, co se na odkazu nachází.
                                                    • Rozvojový plán sboru
                                                     • Jan Bušta připravil materiál k rozvojovému plánu sboru, staršovstvo se k němu vrátí na příští schůzi.
                                                     • Noc kostelů
                                                      • Noc kostelů by měla proběhnout 28. května, nebudeme plánovat žádný koncert.
                                                      • Kostel bude otevřený.
                                                      • Ostatní
                                                       • V neděli 20. června by mohlo proběhnout setkání Něco pro uši, pro oči i pro duši – venkovní akce, sborový den.
                                                       • V neděli 2. května budeme mít stejné písně a biblické texty se sborem v Almelo.
                                                       • Dvě žádosti o křest: 1) Martin Bedlivý a 2) dítě manželů Střelcových; staršovstvo souhlasí.
                                                       • Varhany mají nový motor a regulátor, ještě se bude obnovovat bednění kolem.
                                                       • Příští online schůze staršovstva bude 17. května v 18.00.

                                                        8. 3. 2021

                                                        • Úvod on line setkání
                                                         • Jan Keřkovský, čtení Efezským 4,32–5,2.
                                                         • Bohoslužby
                                                          • Pašije – nahrávka předem na netu
                                                          • Velký pátek – s Večeří Páně, 8.30 a 9.30 (Jihlava), 11.00 (Střížov).
                                                          • Velikonoční neděle – s Večeří Páně, 8.30, 9.30 a dle zájmu 17.00 (Jihlava), 11.00 (Střížov).
                                                          • Vizitace
                                                           • Na 14. března naplánovaná vizitace (synodního seniora a synodního kurátora) je zrušena.
                                                           • Výroční sborové shromáždění
                                                            • Výroční sborové shromáždění plánované na 28. března 2021 se odsunuje na neurčito.
                                                            • Rozvojový plán sboru
                                                             • Jan Bušta představí vizi za jihlavský sbor na presbyterní konferenci 21.3.2021.
                                                             • K materiálu se vrátíme na ne online staršovstvu.
                                                             • Ostatní
                                                              • Ze seminárního úkolu studentek ETF vznikl nápad na virtuální nástěnku, kde by členové sboru sdíleli své nápady. Hanka Koubková, Robert Novák a Jan Bušta připraví návrh virtuální nástěnky.
                                                              • Varhany nejsou v nejlepším stavu, pan varhanář by měl dorazit v tomto týdnu.
                                                              • Příští online schůze staršovstva bude 12. dubna v 18.00.

                                                              15. 2. 2021

                                                              • Zápis ze schůze staršovstva FS ČCE v Jihlavě ze dne 15. února 2021
                                                               (online)
                                                               • Úvod
                                                                • Jan Keřkovský.
                                                                • Zpěvníky
                                                                 • Jan Bušta vytvoří sdílený dokument, kde se budou zapisovat objednávky zpěvníků pro členy sboru.
                                                                 • Sbor pro svoji potřebu objedná 150 kusů.
                                                                 • Bohoslužby
                                                                  • Konání bohoslužeb obnovíme ve Střížově podle podmínek vyhlášených vládou, v Jihlavě se bohoslužby obnoví k 7. březnu 2021.
                                                                  • Sbírky
                                                                   • na křesťanskou službu pošleme 5.000 Kč,
                                                                   • na tisk pošleme 5.000 Kč,
                                                                   • na postní sbírku Diakonie pošleme 5.000 Kč.
                                                                   • Vizitace
                                                                    • Na 14. března je naplánovaná vizitace (synodního seniora a synodního kurátora) našeho sboru.
                                                                    • Výroční sborové shromáždění
                                                                     • Výroční sborové shromáždění je plánováno na 28. března 2021. Konečné rozhodnutí o konání výročního sborového shromáždění rozhodne staršovstvo na březnové schůzi.
                                                                     • Ostatní
                                                                      • Jedna členka našeho sboru odešla do sboru v Brně-Židenicích, jedna členka se naopak přihlásila z brněnského sboru do našeho.
                                                                      • Příští online schůze staršovstva bude 8. března v 18.00.

                                                                      18. 1. 2021

                                                                      • Staršovstvo on line
                                                                       • Úvod
                                                                        • Jan Keřkovský, čtení Skutky 2, 28.
                                                                        • Zpěvníky
                                                                         • Objednávky členů sboru do Velikonoc.
                                                                         • Sbor pro svoji potřebu objedná 150 kusů.
                                                                         • Bohoslužby
                                                                          • Konání bohoslužeb obnovíme při povolení 20 % kapacity kostela, bohoslužby budou v Jihlavě dvoje, ve
                                                                          Střížově jedny.
                                                                          • Volba faráře
                                                                           • Staršovstvo vyjadřuje souhlas s volbou faráře Jana Keřkovského na 3 roky za stejných podmínek jako
                                                                           doposud.
                                                                           • Ostatní
                                                                            • Zájemce o povolání faráře Ján Lauko se představí sboru, až budou opět pravidelné bohoslužby.
                                                                            • Návštěva v Almelo letos nebude.
                                                                            • Předplatné církevních časopisů uhradí sbor, posléze se peníze vyberou od jednotlivých předplatitelů.
                                                                            • Ve čtvrtek 21. ledna proběhne ekumenické setkání ve Střížově.

                                                                            Historie staršovstva