Staršovstvo Farního sboru ČCE v Jihlavě

Seznam členů staršovstva sboru

Následující členové staršovstva byli řádně zvoleni pro funkční období 1. dubna 2019 - 2025 (funkční období končí dnem výročního sborového shromáždění v roce 2025):

O čem hovořilo staršovstvo sboru v roce 2021

17. 5. 2021

  • Úvod : Jana Nedbalová píseň č. 635 , text Ž 62 1-13
   • Rozhovor staršovstva s Jánem Lauko - žadatelem o vstup do církevní služby ČCE , schváleno doporučení sboru.
    • Ohlédnutí za sborovým životem v minulém období , poznamenaným pandemií. (videonahrávky kázání - pozitivní ohlas - zatím v nich budeme pokračovat .)
     • .Obnova pravidelného sborového života.
      28..5 Noc kostelů - bez živého koncertu , 19-21 h možnost prohlídky s reprodukovanou hudbou .
      20.6. 15 h Něco pro duši ....., Zahradní párty s živou hudbou a pohoštěním .
      panel formou samolepek- vzkazů - Co pomohlo nejvíce členům sboru v době pandemie ?
      oznámení o konání - Jihlavské listy .
      konfirmandi - od června pravidelná setkání
      nedělní škola začátek od června
      setkání dětí od června
      23.5 Bohoslužby s Věčeří Páně - Jihlava i Střížov .
      • Volba faráře - vzhledem k epidemiologické situaci možnost , že synodní rada jmenuje
       faráře ( smlouva do 31. 7. 2021)
       sborové shromáždění podzim 2021 ( schválení hospodaření sboru )
       • Žádost o křest : Martin Bedlivý 30.5.21
        • Rozvojový plán sboru - ponecháme na některou z příštích schůzí.
         • Různé :
          • 18.9. - Seniorátní den - Horní Dubenky
           • Stavy sborových účtů : cca 450 tis. korun
            • Příští schůze: 7.6. 2021
             • Úvod příští schůze: Eva Trnková

              12. 4. 2021

              • Zápis ze schůze staršovstva FS ČCEv Jihlavě ze dne 12. dubna 2021
               (online)
               • Úvod
                • Jan Keřkovský, čtení Žalm 146.
                • Bohoslužby
                 • Jihlava v 8.30 a 9.30, Střížov v 11.00.
                 • Konfirmace odložená na podzim.
                 • Webové stránky
                  • Na webové stránky se přidá odkaz na Církev doma i krátkou informací, co se na odkazu nachází.
                  • Rozvojový plán sboru
                   • Jan Bušta připravil materiál k rozvojovému plánu sboru, staršovstvo se k němu vrátí na příští schůzi.
                   • Noc kostelů
                    • Noc kostelů by měla proběhnout 28. května, nebudeme plánovat žádný koncert.
                    • Kostel bude otevřený.
                    • Ostatní
                     • V neděli 20. června by mohlo proběhnout setkání Něco pro uši, pro oči i pro duši – venkovní akce, sborový den.
                     • V neděli 2. května budeme mít stejné písně a biblické texty se sborem v Almelo.
                     • Dvě žádosti o křest: 1) Martin Bedlivý a 2) dítě manželů Střelcových; staršovstvo souhlasí.
                     • Varhany mají nový motor a regulátor, ještě se bude obnovovat bednění kolem.
                     • Příští online schůze staršovstva bude 17. května v 18.00.

                      8. 3. 2021

                      • Úvod on line setkání
                       • Jan Keřkovský, čtení Efezským 4,32–5,2.
                       • Bohoslužby
                        • Pašije – nahrávka předem na netu
                        • Velký pátek – s Večeří Páně, 8.30 a 9.30 (Jihlava), 11.00 (Střížov).
                        • Velikonoční neděle – s Večeří Páně, 8.30, 9.30 a dle zájmu 17.00 (Jihlava), 11.00 (Střížov).
                        • Vizitace
                         • Na 14. března naplánovaná vizitace (synodního seniora a synodního kurátora) je zrušena.
                         • Výroční sborové shromáždění
                          • Výroční sborové shromáždění plánované na 28. března 2021 se odsunuje na neurčito.
                          • Rozvojový plán sboru
                           • Jan Bušta představí vizi za jihlavský sbor na presbyterní konferenci 21.3.2021.
                           • K materiálu se vrátíme na ne online staršovstvu.
                           • Ostatní
                            • Ze seminárního úkolu studentek ETF vznikl nápad na virtuální nástěnku, kde by členové sboru sdíleli své nápady. Hanka Koubková, Robert Novák a Jan Bušta připraví návrh virtuální nástěnky.
                            • Varhany nejsou v nejlepším stavu, pan varhanář by měl dorazit v tomto týdnu.
                            • Příští online schůze staršovstva bude 12. dubna v 18.00.

                            15. 2. 2021

                            • Zápis ze schůze staršovstva FS ČCE v Jihlavě ze dne 15. února 2021
                             (online)
                             • Úvod
                              • Jan Keřkovský.
                              • Zpěvníky
                               • Jan Bušta vytvoří sdílený dokument, kde se budou zapisovat objednávky zpěvníků pro členy sboru.
                               • Sbor pro svoji potřebu objedná 150 kusů.
                               • Bohoslužby
                                • Konání bohoslužeb obnovíme ve Střížově podle podmínek vyhlášených vládou, v Jihlavě se bohoslužby obnoví k 7. březnu 2021.
                                • Sbírky
                                 • na křesťanskou službu pošleme 5.000 Kč,
                                 • na tisk pošleme 5.000 Kč,
                                 • na postní sbírku Diakonie pošleme 5.000 Kč.
                                 • Vizitace
                                  • Na 14. března je naplánovaná vizitace (synodního seniora a synodního kurátora) našeho sboru.
                                  • Výroční sborové shromáždění
                                   • Výroční sborové shromáždění je plánováno na 28. března 2021. Konečné rozhodnutí o konání výročního sborového shromáždění rozhodne staršovstvo na březnové schůzi.
                                   • Ostatní
                                    • Jedna členka našeho sboru odešla do sboru v Brně-Židenicích, jedna členka se naopak přihlásila z brněnského sboru do našeho.
                                    • Příští online schůze staršovstva bude 8. března v 18.00.

                                    18. 1. 2021

                                    • Staršovstvo on line
                                     • Úvod
                                      • Jan Keřkovský, čtení Skutky 2, 28.
                                      • Zpěvníky
                                       • Objednávky členů sboru do Velikonoc.
                                       • Sbor pro svoji potřebu objedná 150 kusů.
                                       • Bohoslužby
                                        • Konání bohoslužeb obnovíme při povolení 20 % kapacity kostela, bohoslužby budou v Jihlavě dvoje, ve
                                        Střížově jedny.
                                        • Volba faráře
                                         • Staršovstvo vyjadřuje souhlas s volbou faráře Jana Keřkovského na 3 roky za stejných podmínek jako
                                         doposud.
                                         • Ostatní
                                          • Zájemce o povolání faráře Ján Lauko se představí sboru, až budou opět pravidelné bohoslužby.
                                          • Návštěva v Almelo letos nebude.
                                          • Předplatné církevních časopisů uhradí sbor, posléze se peníze vyberou od jednotlivých předplatitelů.
                                          • Ve čtvrtek 21. ledna proběhne ekumenické setkání ve Střížově.

                                          Historie staršovstva