Staršovstvo Farního sboru ČCE v Jihlavě

Seznam členů staršovstva sboru

Následující členové staršovstva byli řádně zvoleni pro funkční období 1. dubna 2019 - 2025 (funkční období končí dnem výročního sborového shromáždění v roce 2025):

O čem hovořilo staršovstvo sboru v roce 2021

8. 11. 2021

 • Úvod
  • Věra Chlupáčková, čtení: Izaiáš 55, 6–13, píseň EZ 166.
  • Schválení zápisu z minulé schůze staršovstva (6. září 2021).
   • Poznámky ze života sboru
    • setkání konfirmandů se staršovstvem – formát přestavení ve dvojicích ponecháme i na příště
    • konfirmace byla povedená
    • tištěné programy na měsíc mají pozitivní odezvu
    • děti na nedělní škole budou „slavit“ narozeniny
    • výroční sborové shromáždění a vizitace proběhly
    • Bohoslužby
     • 10. října: Filip Boháč, konfirmace, VP, křest
     • 17. října: Jan Keřkovský, křest
     • 24. října: Jan Keřkovský
     • 31. října: Jan Keřkovský
     • 7. listopadu: Jan Keřkovský, VP
     • 14. listopadu: Jan Keřkovský
     • 21. listopadu: Jan Keřkovský
     • 28. listopadu: Jan Keřkovský, VP, 1. adventní neděle
     • 5. prosince: Filip Boháč
     • 12. prosince: Jan Keřkovský
     • 19. prosince: Jan Keřkovský
     • 24. prosince: Jan Keřkovský
     • 25. prosince: Jan Keřkovský, VP
     • 26. prosince: Filip Boháč
     • 31. prosince: Jan Keřkovský, pouze ve Střížově
     • 2. ledna 2022, Jan Keřkovský, VP
     • Další setkání:
      • setkání konfirmandů 1981–2001 bude ve Střížově v kulturním domě 27. listopadu.
      • Něco pro uši, pro oči i pro duši – písničkář a kazatel Roman Hampacher, 14. listopadu.
      • Vánoční odpoledne: zpívání, loutková pohádka a hostina bude 19. prosince.
      • Katecheze dospělých bude 9. ledna 2022.
      • Vánoční výzdoba: nebude stromek, jen větvičky před stolem Páně
       • Opravy
        • Oprava vitráží v kostele by mohla proběhnout v roce 2022, dotace až do výše 100 %.
        • Oprava krovů a krytiny střechy kostela je plánovaná na rok 2023, dotace do výše 60 %, problém je jakou krytinu použít.
        • Almelo
         • Dostali jsme dopis, ve kterém bylo naznačeno, že aktuální formát návštěv nejspíš skončí.
         • Poslední naše návštěva v Almelo by se mohla konat o víkendu kolem 1. nebo 8. května 2022, abychom důstojně zakončili mnohaleté střídání vzájemných návštěv.
         • Ostatní: Paní na úklid na faře aktuálně není.
          • Příští schůze staršovstva bude 6. prosince 2021 v 18.00, úvod bude mít Dana Koldová.
           • Zakončili jsme písní 685.

            4. 10. 2021

            • Úvod
             Biblický úvod měl Zbyněk Dvořák, po písni 636 jsme vyslechli čtení ze Žalmu 1, 1-3 verš
             • Celý program staršovstva byl věnován vzájemnému představení starších a konfirmandů, a to rozhovorem na předem připravená témata, nejprve ve dvojicích a pak
              na fóru starší plus konfirmandi.
              Zúčastnilo se sedm konfirmandů:
              Anna Dvořáková
              Eva Koubková
              Jana Schütznerová
              Barbora Smolíková
              Petr Coufal
              Jiří Slíva
              Filip Zedníček
              • Na závěr se zamyšlením nad stejnými tématy představili i kurátorka sboru Jana Nedbalová a farář Jan Keřkovský.
               • Zbývající čas byl věnován rozhovoru.
                • Zakončili jsme písní 622.
                 • Příští schůze staršovstva je plánovaná na 8.11.2021

                  6. 9. 2021

                  • Úvod
                   • Jan Bušta, čtení: Přísloví 16, píseň EZ 618.
                    • Schválení zápisu z minulé schůze staršovstva (7. června 2021).
                    • Bohoslužb
                     • červen: Ján Lauko, Jan Keřkovský, Filip Boháč
                      • červenec: Daniel Pfann. Jan Keřkovský (3x)
                       • srpen: Ján Lauko, Filip Boháč, Jan Keřkovský (3x)
                        • září: 5. 9 Jan Keřkovský
                         • Večeře Páně: 20. 6., 5. 9.
                          • křest: 20. 6., 11. 7., 22. 8., 29. 8.
                           • další setkání: pobožnost v Alzheimercentru a na Stříbrných terasách, Den památek, pracovní setkání kolem kostela a na faře, sborová dovolená
                           • Výroční sborové shromáždění
                            • 12. září, společně se Střížovem v 9.30
                             • věci k připomenutí: 1) online bohoslužby, 2) síla společenství, 3) inventura toho, co děláme a co by se dalo dělat – rozhovor na faře
                              • výroční sborové shromáždění bude v rámci bohoslužeb na místě ohlášek
                               • Staršovstvo navrhuje zapisovatele Luboše Kotrbu, ověřovatele Zbyňka Dvořáka a Danu Koldovou, na vedení výročního sborového shromáždění Jana
                                Keřkovského
                               • Vizitace
                                • 26. září přijede Pavel Pokorný a Vladimír Zikmund
                                 • rozhovor se staršovstvem po bohoslužbách, od 10.00 do 12.00, poté společný oběd Na Hliništi
                                 • Konfirmace
                                  • konfirmace bude 10. října v 9.00, bohoslužby společné se Střížovem
                                   • rozhovor se staršovstvem bude 4. října, představení konfirmandů a členů staršovstva
                                   • Žádost o křest
                                    • Sebastiana Moráňová, staršovstvo souhlasí a křest bude 17. října v Jihlavě
                                    • Ostatní
                                     • Charita bude mít 13.–15. září pronajatý sál na faře.
                                      • Zakoupíme skelničky a tácy na Večeři Páně. Zajistí Jan Bušta.
                                       • Obnovíme měsíční tištěné programy.
                                        • Revidovat stav vitráží a krovu.
                                         • Zjistit, jaké právní opodstatnění mají sloupy na troleje (dva na farní zahradě, jeden u kostela).
                                         • Příští schůze staršovstva bude 4. října 2021 v 18.00, úvod bude mít Zbyněk Dvořák.
                                          Zakončili jsme písní 622.

                                          7. 6. 2021

                                          • Úvod
                                           • Úvodní pobožnost: Eva Trnková (příště: Jan Bušta)
                                           píseň 627, text Ř 12 1-21
                                           • Poznámky k životu sboru od minulé schůze staršovstva
                                            • bohoslužby: 23. 5. (VP), 30. 5. (křest), 6. 6. (křest) - jk
                                            • konfirmandi, biblické hodiny, kavárnička
                                            • Noc kostelů – účast cca 60 návštěvníků , Alzheimercentrum, Stříbrné terasy
                                            • Kalendář
                                             • Bohoslužby
                                             6. 6. JK
                                             13. 6. Ján Lauko
                                             20. 6. JK– VP, Jihlava křest, od 15.00 Něco pro uši, pro oči i pro duši
                                             27. 6. Filip Boháč (sbírka solidarity sborů)
                                             • Křest
                                              30. 5. Martin Bedlivý, 6. 6. Mates Kristián Střelec
                                              20. 6. Jáchym Bušta
                                              (? datum ještě nestanoveno): Martina Šedová
                                              • Svatba
                                               5. 7. Telč Panský Dvůr: Kateřina Hejlová & Ondřej Bílý
                                               11. 9. kostel sv. Jana: Alžběta Sadílková & Martin Bedlivý
                                               • Rozloučení
                                                12. 6. Lýdie Bratršovská (uložení urny)
                                                • Různé
                                                 • Výroční sborové shromáždění – termín konání 12.9.21
                                                 • Vizitace ze synodní rady: neděle 26. září
                                                 • Konfirmace - termín 10. října
                                                 • od září začne dvouletá příprava nové skupiny konfirmandů
                                                 • Jednání Synod. rady- 15.6. - jmenování J.Keřkovského farářem v Jihlavě /dle návrhu staršovstva v Jihlavě /
                                                 • Seniorátní a celocírkevní programy:
                                                  • Jeronýmova jednota – pondělí 14. června 17.00
                                                  • Seminář učitelů nedělní školy: sobota 4. září v Jihlavě
                                                  • Seniorátní setkání všech generací: sobota 18. září v Horních Vilémovicích
                                                  • Konfirmační vandr: 16. - 19. 8.
                                                  • Sjezd (nejen) evangelické mládeže: 24. - 26. 9. Tábor
                                                  • T-mobile , nabídka optického připojení k i-netu , 9.6. návštěva obch. zástupce
                                                  • Pronájem prostor na faře :
                                                   • 12. - 15. srpna ROSKA-seminář cvičitelů
                                                   • 9. září Jiří Vlček (školení pro sociální služby)
                                                   • Rozvojový plán sboru - odloženo na příští schůzi

                                                    Příští schůze staršovstva: 6.9.2021

                                                    zakončili jsme písní : 621

                                                    17. 5. 2021

                                                     • Úvod : Jana Nedbalová píseň č. 635 , text Ž 62 1-13
                                                      • Rozhovor staršovstva s Jánem Lauko - žadatelem o vstup do církevní služby ČCE , schváleno doporučení sboru.
                                                       • Ohlédnutí za sborovým životem v minulém období , poznamenaným pandemií. (videonahrávky kázání - pozitivní ohlas - zatím v nich budeme pokračovat .)
                                                        • .Obnova pravidelného sborového života.
                                                         28..5 Noc kostelů - bez živého koncertu , 19-21 h možnost prohlídky s reprodukovanou hudbou .
                                                         20.6. 15 h Něco pro duši ....., Zahradní párty s živou hudbou a pohoštěním .
                                                         panel formou samolepek- vzkazů - Co pomohlo nejvíce členům sboru v době pandemie ?
                                                         oznámení o konání - Jihlavské listy .
                                                         konfirmandi - od června pravidelná setkání
                                                         nedělní škola začátek od června
                                                         setkání dětí od června
                                                         23.5 Bohoslužby s Věčeří Páně - Jihlava i Střížov .
                                                         • Volba faráře - vzhledem k epidemiologické situaci možnost , že synodní rada jmenuje
                                                          faráře ( smlouva do 31. 7. 2021)
                                                          sborové shromáždění podzim 2021 ( schválení hospodaření sboru )
                                                          • Žádost o křest : Martin Bedlivý 30.5.21
                                                           • Rozvojový plán sboru - ponecháme na některou z příštích schůzí.
                                                            • Různé :
                                                             • 18.9. - Seniorátní den - Horní Dubenky
                                                              • Stavy sborových účtů : cca 450 tis. korun
                                                               • Příští schůze: 7.6. 2021
                                                                • Úvod příští schůze: Eva Trnková

                                                                 12. 4. 2021

                                                                 • Zápis ze schůze staršovstva FS ČCEv Jihlavě ze dne 12. dubna 2021
                                                                  (online)
                                                                  • Úvod
                                                                   • Jan Keřkovský, čtení Žalm 146.
                                                                   • Bohoslužby
                                                                    • Jihlava v 8.30 a 9.30, Střížov v 11.00.
                                                                    • Konfirmace odložená na podzim.
                                                                    • Webové stránky
                                                                     • Na webové stránky se přidá odkaz na Církev doma i krátkou informací, co se na odkazu nachází.
                                                                     • Rozvojový plán sboru
                                                                      • Jan Bušta připravil materiál k rozvojovému plánu sboru, staršovstvo se k němu vrátí na příští schůzi.
                                                                      • Noc kostelů
                                                                       • Noc kostelů by měla proběhnout 28. května, nebudeme plánovat žádný koncert.
                                                                       • Kostel bude otevřený.
                                                                       • Ostatní
                                                                        • V neděli 20. června by mohlo proběhnout setkání Něco pro uši, pro oči i pro duši – venkovní akce, sborový den.
                                                                        • V neděli 2. května budeme mít stejné písně a biblické texty se sborem v Almelo.
                                                                        • Dvě žádosti o křest: 1) Martin Bedlivý a 2) dítě manželů Střelcových; staršovstvo souhlasí.
                                                                        • Varhany mají nový motor a regulátor, ještě se bude obnovovat bednění kolem.
                                                                        • Příští online schůze staršovstva bude 17. května v 18.00.

                                                                         8. 3. 2021

                                                                         • Úvod on line setkání
                                                                          • Jan Keřkovský, čtení Efezským 4,32–5,2.
                                                                          • Bohoslužby
                                                                           • Pašije – nahrávka předem na netu
                                                                           • Velký pátek – s Večeří Páně, 8.30 a 9.30 (Jihlava), 11.00 (Střížov).
                                                                           • Velikonoční neděle – s Večeří Páně, 8.30, 9.30 a dle zájmu 17.00 (Jihlava), 11.00 (Střížov).
                                                                           • Vizitace
                                                                            • Na 14. března naplánovaná vizitace (synodního seniora a synodního kurátora) je zrušena.
                                                                            • Výroční sborové shromáždění
                                                                             • Výroční sborové shromáždění plánované na 28. března 2021 se odsunuje na neurčito.
                                                                             • Rozvojový plán sboru
                                                                              • Jan Bušta představí vizi za jihlavský sbor na presbyterní konferenci 21.3.2021.
                                                                              • K materiálu se vrátíme na ne online staršovstvu.
                                                                              • Ostatní
                                                                               • Ze seminárního úkolu studentek ETF vznikl nápad na virtuální nástěnku, kde by členové sboru sdíleli své nápady. Hanka Koubková, Robert Novák a Jan Bušta připraví návrh virtuální nástěnky.
                                                                               • Varhany nejsou v nejlepším stavu, pan varhanář by měl dorazit v tomto týdnu.
                                                                               • Příští online schůze staršovstva bude 12. dubna v 18.00.

                                                                               15. 2. 2021

                                                                               • Zápis ze schůze staršovstva FS ČCE v Jihlavě ze dne 15. února 2021
                                                                                (online)
                                                                                • Úvod
                                                                                 • Jan Keřkovský.
                                                                                 • Zpěvníky
                                                                                  • Jan Bušta vytvoří sdílený dokument, kde se budou zapisovat objednávky zpěvníků pro členy sboru.
                                                                                  • Sbor pro svoji potřebu objedná 150 kusů.
                                                                                  • Bohoslužby
                                                                                   • Konání bohoslužeb obnovíme ve Střížově podle podmínek vyhlášených vládou, v Jihlavě se bohoslužby obnoví k 7. březnu 2021.
                                                                                   • Sbírky
                                                                                    • na křesťanskou službu pošleme 5.000 Kč,
                                                                                    • na tisk pošleme 5.000 Kč,
                                                                                    • na postní sbírku Diakonie pošleme 5.000 Kč.
                                                                                    • Vizitace
                                                                                     • Na 14. března je naplánovaná vizitace (synodního seniora a synodního kurátora) našeho sboru.
                                                                                     • Výroční sborové shromáždění
                                                                                      • Výroční sborové shromáždění je plánováno na 28. března 2021. Konečné rozhodnutí o konání výročního sborového shromáždění rozhodne staršovstvo na březnové schůzi.
                                                                                      • Ostatní
                                                                                       • Jedna členka našeho sboru odešla do sboru v Brně-Židenicích, jedna členka se naopak přihlásila z brněnského sboru do našeho.
                                                                                       • Příští online schůze staršovstva bude 8. března v 18.00.

                                                                                       18. 1. 2021

                                                                                       • Staršovstvo on line
                                                                                        • Úvod
                                                                                         • Jan Keřkovský, čtení Skutky 2, 28.
                                                                                         • Zpěvníky
                                                                                          • Objednávky členů sboru do Velikonoc.
                                                                                          • Sbor pro svoji potřebu objedná 150 kusů.
                                                                                          • Bohoslužby
                                                                                           • Konání bohoslužeb obnovíme při povolení 20 % kapacity kostela, bohoslužby budou v Jihlavě dvoje, ve
                                                                                           Střížově jedny.
                                                                                           • Volba faráře
                                                                                            • Staršovstvo vyjadřuje souhlas s volbou faráře Jana Keřkovského na 3 roky za stejných podmínek jako
                                                                                            doposud.
                                                                                            • Ostatní
                                                                                             • Zájemce o povolání faráře Ján Lauko se představí sboru, až budou opět pravidelné bohoslužby.
                                                                                             • Návštěva v Almelo letos nebude.
                                                                                             • Předplatné církevních časopisů uhradí sbor, posléze se peníze vyberou od jednotlivých předplatitelů.
                                                                                             • Ve čtvrtek 21. ledna proběhne ekumenické setkání ve Střížově.

                                                                                             Historie staršovstva