Staršovstvo Farního sboru ČCE v Jihlavě

Seznam členů staršovstva sboru

Následující členové staršovstva byli řádně zvoleni pro funkční období 1. dubna 2019 - 2025 (funkční období končí dnem výročního sborového shromáždění v roce 2025):

O čem hovořilo staršovstvo sboru v roce 2021

15. 2. 2021

 • Zápis ze schůze staršovstva FS ČCE v Jihlavě ze dne 15. února 2021
  (online)
  • Úvod
   • Jan Keřkovský.
   • Zpěvníky
    • Jan Bušta vytvoří sdílený dokument, kde se budou zapisovat objednávky zpěvníků pro členy sboru.
    • Sbor pro svoji potřebu objedná 150 kusů.
    • Bohoslužby
     • Konání bohoslužeb obnovíme ve Střížově podle podmínek vyhlášených vládou, v Jihlavě se bohoslužby obnoví k 7. březnu 2021.
     • Sbírky
      • na křesťanskou službu pošleme 5.000 Kč,
      • na tisk pošleme 5.000 Kč,
      • na postní sbírku Diakonie pošleme 5.000 Kč.
      • Vizitace
       • Na 14. března je naplánovaná vizitace (synodního seniora a synodního kurátora) našeho sboru.
       • Výroční sborové shromáždění
        • Výroční sborové shromáždění je plánováno na 28. března 2021. Konečné rozhodnutí o konání výročního sborového shromáždění rozhodne staršovstvo na březnové schůzi.
        • Ostatní
         • Jedna členka našeho sboru odešla do sboru v Brně-Židenicích, jedna členka se naopak přihlásila z brněnského sboru do našeho.
         • Příští online schůze staršovstva bude 8. března v 18.00.

         18. 1. 2021

         • Staršovstvo on line
          • Úvod
           • Jan Keřkovský, čtení Skutky 2, 28.
           • Zpěvníky
            • Objednávky členů sboru do Velikonoc.
            • Sbor pro svoji potřebu objedná 150 kusů.
            • Bohoslužby
             • Konání bohoslužeb obnovíme při povolení 20 % kapacity kostela, bohoslužby budou v Jihlavě dvoje, ve
             Střížově jedny.
             • Volba faráře
              • Staršovstvo vyjadřuje souhlas s volbou faráře Jana Keřkovského na 3 roky za stejných podmínek jako
              doposud.
              • Ostatní
               • Zájemce o povolání faráře Ján Lauko se představí sboru, až budou opět pravidelné bohoslužby.
               • Návštěva v Almelo letos nebude.
               • Předplatné církevních časopisů uhradí sbor, posléze se peníze vyberou od jednotlivých předplatitelů.
               • Ve čtvrtek 21. ledna proběhne ekumenické setkání ve Střížově.

               Historie staršovstva