Staršovstvo Farního sboru ČCE v Jihlavě

Seznam členů staršovstva sboru

Následující členové staršovstva byli řádně zvoleni pro funkční období 1. dubna 2019 - 2025 (funkční období končí dnem výročního sborového shromáždění v roce 2025):

O čem hovořilo staršovstvo sboru v roce 2019

6. 5. 2019

 • Úvod
  Jan Bušta, píseň Svítá 189, čtení Žalm 111
  • Sborový život
   • Bohoslužby: 14. 4. Ester Čašková, 18. 4. Jan Keřkovský (pašije), 19. 4. Jan Keřkovský (Velký pátek), 21. 4. Jan Keřkovský (Velikonoční neděle), 28. 4. Jan Keřkovský, 5. 5. Vojtěch Hrouda
    • Další setkání: děti, kavárnička, biblické hodiny, pobožnost v Alzheimercentru a na Stříbrných terasách, modlitba Taizé
    • Úkoly a činnost staršovstva
     • rozprava nad podněty a připomínkami k činnosti sboru - nedělní škola, propagace sborových akcí i pro veřejnost, zapojení sboru do bohoslužeb, účast na biblických hodinách a setkáních mládeže, sborové dny, finanční informovanost o sboru, potřeby a možnosti údržby sborového majetku
      • další úkoly a činnosti bude staršovstvo probírat na příští schůzi.
      • Žádost o křest
       • Tereza Drevňáková (* 2018, rodiče: David Drevňák a Tereza Adámková) – 12. května 2019, staršovstvo se křtem souhlasí.
        • Jakub Bušta (* 2019, rodiče: Jan Bušta a Jana Buštová) – 9. června 2019, staršovstvo se křtem souhlasí.
        • Kalendář
         • Bohoslužby
          ◦ 12. května – Jan Keřkovský (křest)
          ◦ 19. května – Daniel Matějka (slib staršovstva, pouze v Jihlavě, začátek v 9.30)
          ◦ 26. května – Jan Keřkovský
          ◦ 2. června – Jan Keřkovský
          ◦ 9. června – Jan Keřkovský (VP, křest)
          • Další programy
           ◦ pravidelná setkání: biblické hodiny, setkání dětí a kavárnička
           ◦ Něco pro uši, pro oči i pro duši – 12. května v 17.30 v kostele a v neděli 9. června v 16.00 na farní zahradě
           ◦ Seniorátní setkání v Havlíčkově Brodě, tématem bude podoba bohoslužeb a bude instalován Daniel Matějka zástupcem seniora.
           ◦ Sborový výlet do Čáslavi proběhne ve středu 8. května.
           ◦ Den rodiny v Třebíči bude v sobotu 11. května.
           ◦ Noc kostelu bude letos v pátek 24. května, otevřeno od 18.00, v 21.00 koncert (varhany a trubka), 22.00 konec Noc kostelů, leták vyrobí Jan Bušta, vystavené budou liturgické předměty.
          • Různé
           • Hodiny na věži jsou v opravě.
           • Příští schůze staršovstva bude 10. června 2019 v 18.00, úvod bude mít Zbyněk Dvořák.
            • Zakončili jsme písní Svítá 44.

             8. 4. 2019

             • úvodní pobožnost měl Jan Keřkovský
              • život sboru
               • vedle pravidelného programu se 31.3.2019 konalo výroční sborové shromáždění
                • postkonfirmační víkend, modlitba Taizé
                • konaly se volby kurátora (zvolena Jana Nedbalová) a zástupce kurátora (zvolena Miriam Procházková)
                 • úkoly nového staršovstva
                  - v neděli 26. května 2019 se uskuteční slib staršovstva (shromáždění pouze v Jihlavě v 9:30 hod)
                  - úkol zamyslet se nad tématy:
                  1. Na co bychom měli klást důraz v nejbližších letech
                  2. Co děláme ve sboru dobře a co by se mělo zlepšit
                  3. Náměty pro jednotlivé oblasti
                  a) sborový život
                  b) finance a hospodaření
                  c) opravy budov
                  d) další
                  4. Rozdělení práce ve staršovstvu (stavební komise, koordinace nedělní školy, varhaníci...)
                  • kalendář
                   • bohoslužby
                    14.4. Ester Čašková
                    18.4. Jan Keřkovský
                    19.4. Jan Keřkovský (VP)
                    21.4. Jan Keřkovský (VP)
                    28.4. Jan Keřkovský
                    5.5. Vojtěch Hrouda
                    12.5. Jan Keřkovský
                    19.5. Filip Boháč
                    26.5 Jan Keřkovský, slib staršovstva, pouze v Jihlavě v 9:30
                    2.6. Jan Keřkovský
                    9.6. Jan Keřkovský (VP)
                    • další program
                     - pravidelná setkání (bibl.hod., děti, kavárnička)
                     - Něco pro uši... 14.4. v 17:30, 12.5. v 17:30 v kostele, 19.6. v 16:00 na faře-zahradní slavnost
                     - neděle 28.4. odpol. seniorátní setkání v H.Brodě
                     - 8.5. sborový výlet
                     - sobota 11.5. Den rodiny (v Třebíči)
                     - Noc kostelů (pátek 24.5.)
                    • dovolená faráře (začátek května)
                     • příští schůze staršovstva 6. května

                      11. 3. 2019

                      • úvodní pobožnost měl Karel Rychnovský
                       • vedle obvyklého programu zaujalo "Něco pro uši" kvartet Fortnight (cembalo, cello 2 housle) frekventantů Vídeňské hudební akademie
                        • výroční sborové shromáždění
                         • povede Jan Keřkovský
                          • schválení zprávy o životě sboru
                           • příprava volby staršovstva
                            • seznámení s hospodařením 2018 a rozpočtem 2019
                            • kalendář
                             • bohoslužby
                              17.3. Jan Keřkovský
                              24.3. Filip Boháč
                              31.3. Jan Keřkovský výroční sb. shromáždění pouze v Jihlavě 9:30 hod
                              7.4. Filip Boháč
                              14.4. Ester Čašková
                              18.4. Jan Keřkovský (čtvrtek, pašie) Stř. 17:00, Jihl. 19:00)
                              19.4. Jan Keřkovský (Velký pátek, VP)
                              21.4. Jan Keřkovský (neděle velikonoční, VP, sbírka HDL)
                              28.8. Jan Keřkovský
                             • další programy
                              biblické hodiny a děti pravidelně (6.3. a 7.3.)
                              kavárnička 8.4., pokročilí třicátníci 22.3.)
                              Něco pro uši: 14.4. téma Kdo seje vítr, hraje Trigonum musicum
                              postkonfirmační víkend 29. - 31.3.
                              zapůjčení sálu: 19.3. Společnost pro starou Jihlavu
                              24.3. valná hromada Bratra Kálefa
                              17.4. Roska (pexesový turnaj) + každý čtvrtek cvičení
                              28.4. seniorátní setkání (Havl.Brod)
                              • různé
                               postní sbírka Diakonie
                               • příští schůze staršovstva 8.4.2019

                                11. 2. 2019

                                • úvodní pobožnost Miriam Procházková
                                 • poznámky k životu sboru od minulého staršovstva
                                  • bohoslužby, děti, kavárnička, Alzheimercentrum, Stříbrné terasy, biblické hodiny, pokročilí třicátníci
                                   • Něco pro uši... (In pace)
                                    • ekumenické bohoslužby ve Střížově, Taizé
                                     • zapůjčení sálu pro Roska, Společnost pro starou Jihlavu
                                      • rozloučení Jana Vítková (roz. Pokorská)
                                      • výroční sborové shromáždění
                                       • Jihlava 31.3.2019 9:30 hod
                                        • volba staršovstva - nebude možná korespondenční volba
                                         • rozpočet 2019 seznámení
                                          • seznam členů sboru s hlasovacím právem
                                           • poznámky ke zprávě pro sborové shromáždění
                                           • bohoslužby
                                            17.2. Jan Keřkovský
                                            22.2. Filip Boháč
                                            3.3. Martin Slíva
                                            10.3. Jan Keřkovský (VP, sbírka pro tisk)
                                            17.3. Jan Keřkovský
                                            24.3. Filip Boháč
                                            31.3. Jan Keřkovský, Výroční sb.shromáždění v Jihlavě v 9:30
                                            • další programy
                                             • biblické hodiny a děti pravidelně kromě jarních prázdnin (6.3. a 7.3.)
                                              • kavárnička 11.3.
                                               • pokročilí třicátníci 22.3.
                                               • příští schůze staršovstva 11.3.2019

                                                7. 1. 2019

                                                • Úvod
                                                 Jaroslav Pojman, píseň 688, čtení Žalm 33, 12–15.
                                                 Schválení zápisu z minulé schůze staršovstva (10. prosince 2018).
                                                 • Sborový život
                                                  • Bohoslužby: 16. 12. Jan Bušta, 23. 12. Jan Keřkovský, 24. 12. Jan Keřkovský, 25. 12. Jan Keřkovský (VP),
                                                   30. 12. Filip Boháč, 1. 1. Jan Keřkovský, 6. 1. Jan Keřkovský (VP)
                                                   • Něco pro uši, pro oči i pro duši – Moravské jazzové duo, Jan Keřkovský: Někdo mě vede za ruku (9. 12.)
                                                    • Další setkání: děti, kavárnička, biblické hodiny, pobožnost v Alzheimercentru a na Stříbrných terasách,
                                                     pokročilí třicátníci
                                                     • Vánoční slavnost byla 23. prosince, účastnilo se asi 30 lidí a děti, které dostaly knihy a sladkosti.
                                                     • Hospodaření
                                                      • Stav k 31. 12. 2018 – 58.635 Kč BÚ, 29.500 Kč rezerva, 1.717 Kč pokladna
                                                       • Splátky dluhů v roce 2018 činila 200.000 Kč, zbývá splatit ještě 200.000 Kč
                                                        • Odvody v roce 2019: 79.330 Kč personální fond, 14.428 Kč seniorátní repartice, 35.257 Kč celocírkevní
                                                         repartice
                                                         • Něco pro uši, pro oči i pro duši III – podána žádost o podporu města Jihlava.
                                                         • Opravy
                                                          • Stěny střížovského kostela by se měly oťukat do výše 2 metrů a vyčistit spáry. Opravy bychom měli začít
                                                           letos na jaře. V roce 2025 bude mít kostel 100 let, dokončení oprav by se mělo stihnout do té doby.
                                                           • Židle, lavice ze střížovského kostela, které jsou napadeny červotočem, budou odstraněny. Harmonium ze
                                                            Střížova bude nabídnuto zdarma za odvoz.
                                                            • Oslovíme Pavla Procházku, aby vytvořil návrh výmalby střížovského kostela.
                                                            • Kalendář
                                                             • Bohoslužby
                                                              ◦ 13. ledna – Jan Keřkovský
                                                              ◦ 20. ledna – Jan Keřkovský (sbírka na Křesťanskou službu)
                                                              ◦ 27. ledna – Filip Boháč
                                                              ◦ 3. února – Jan Keřkovský
                                                              ◦ 10. února – Jan Keřkovský
                                                              • Ekumenické bohoslužby
                                                               ◦ 9. ledna – Milan Mrázek (ECM), v jihlavském evangelickém kostele v 18.00
                                                               ◦ 24. ledna – Petr Balát (ŘK), v střížovském evangelickém kostele v 17.00
                                                              • Různé
                                                               • 31. března 2019 – výroční sborové shromáždění s volbou staršovstva (12 členů a 3 náhradníci) – Jan
                                                                Keřkovský zjistí více informací o možnostech korespondenční volby staršovstva.
                                                                • V roce 2019 bude v celé církvi probíhat rozhovor o podobě bohoslužeb.
                                                                 • Návrh na příspěvek střížovským katolíkům na opravu kostela, více zjistí Jan Keřkovský a bude
                                                                  informovat staršovstvo na příští schůzi.
                                                                  • Materiály pro výroční sborové shromáždění budou obsahovat grafický přehled pravidelných činností,
                                                                   okomentované významné události ve sboru a finanční zhodnocení roku 2018.
                                                                  • Příští schůze staršovstva bude 11. února 2019 v 18.00, úvod bude mít Miriam Procházková.
                                                                   • Zakončili jsme písní 636.

                                                                    Historie staršovstva